Èxit de participació a les concentracions convocades per l’assemblea de mestres del Vallès sud contra la LEC

[Traducción al castellano]

Èxit de participació a les concentracions convocades per l’assemblea de mestres del Vallès sud.

El passat dimecres dia 29 d’octubre l’assemblea de mestres del Vallès sud, amb la participació dels representants del professorat dels centres de Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet i dels sindicats USTEC·STEs, CCOO i CGT, van acordar convocar a pares, mares, mestres i alumnat a concentracions a les places dels municipis per tal de manifestar el rebuig al projecte de LEC.

Avui, dijous 6 de novembre, a les places de Barberà i Cerdanyola s’han concentrat més de 300 persones en cadascuna d’elles, a la de Badia unes 200 , a Montcada un centenar i a Ripollet al voltant de 60.

A cadascuna de les concentracions s’ha llegit el següent MANIFEST

Ens trobem avui per manifestar el nostre rebuig al projecte de llei educativa que pretén aprovar el govern de la generalitat de&nbsp Catalunya. Aquest projecte suposa la privatització dels serveis educatius, aposta clarament per l’escola privada concertada i relega a l’escola pública a una mera funció subsidiària de caràcter assistencial.&nbsp És una llei que consagra pels propers 20 anys la idea que hem de pagar amb diners de tots l’escola d’uns pocs a la vegada que no garanteix els recursos que les escoles públiques necessitem per funcionar amb dignitat i qualitat.

Aquesta llei atorga plens poders de decisió sobre el funcionament i la gestió del centre a la direcció, com si es tractés d’un centre privat o concertat. Margina, doncs, els mecanismes de participació&nbsp amb els quals es van democratitzar els centres públics, redueix la possibilitat de decisió&nbsp de famílies i professorat.&nbsp El Consell Escolar, per exemple, deixa de ser un òrgan de govern per passar a ser un òrgan de participació en el govern del centre.

Aquest projecte condiciona els recursos dels centres públics als resultats, accentuant –en conseqüència- la diferència&nbsp de qualitat entre centres,&nbsp que depèn en part dels recursos amb els que compta per realitzar una bona tasca educativa. El compromís d’augmentar el finançament de l’educació sembla que vagi dirigit exclusivament a l’escola concertada; en detriment, doncs, de l’escola pública.

Potencia encara més&nbsp l’existència de centres de primera, de segona i centres-gueto.
&nbsp
A més el projecte de LEC obre la possibilitat que centres de primària i instituts públics passin a ser gestionats pels ajuntaments de cada municipi. Això seria una bona notícia si no fos per les polítiques d’externalització (privatització dels serveis municipals) que segueixen gairebé tots els ajuntaments de Catalunya en els serveis que presten als ciutadans.&nbsp L’exemple més clar en l’àmbit educatiu són les&nbsp llars d’infants municipals.&nbsp A catalunya 1 de cada 4 llars han estat externalitzades pels ajuntaments, és a dir, la seva gestió ha estat donada a una empresa privada. Aquesta privatització encoberta precaritza les condicions laborals dels treballadors i redueix enormement la qualitat del servei que presten ja que l’objectiu primer és fer negoci, no educar.

En cap cas el projecte de LEC parla de donar solucions als problemes amb què ens trobem des de fa molts anys els centres públics:
– No parla de rebaixar el nombre de nens per classe.
– No parla d’un compromís per augmentar el finançament públic de l’escola pública, mesures que si garantirien una millora qualitativa del sistema.&nbsp
– Tampoc d’afavorir la gratuïtat total i real del dret a l’educació: ni una paraula d’augmentar les dotacions als centres per no haver de cobrar material ni&nbsp de la gratuïtat dels llibres de text.

El Projecte de LEC agreujarà, doncs, la delicada situació que avui ja viu l’escola pública:

Els nostres governants han oblidat que l’educació ha de ser un dret per a tothom i no pas una mercaderia que es pugui comprar en funció dels diners que es tinguin, i obvien que la responsabilitat de l’Administració Pública és assegurar que d’aquest dret en pugui gaudir tota la ciutadania, amb independència de la seva condició econòmica, social o de qualsevol altre tipus. Només d’aquesta manera l’educació pot complir amb una de les seves funcions primordials: la de contribuir a anivellar les diferències socials d’origen i, en conseqüència, garantir una veritable igualtat d’oportunitat per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Cal millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.&nbsp Aconseguir-ho, com demostren els sistemes educatius capdavanters al món, no passa per una gestió empresarial dels centres públics, ni per la municipalització i el perill de privatització que això suposa, ni per afavorir el finançament públic de les escoles concertades (convertint en un gran negoci un dret reconegut de tot ciutadà).

 • Volem una escola pública de qualitat, amb un finançament que com a mínim es situï en la&nbsp mitjana de la resta de països europeus.&nbsp Avui els diners que s’inverteixen en educació representen el 2’4% del PIB català, la mitjana europea és del 6.&nbsp Contar amb els recursos que necessitem facilitaria donar , una atenció més individualitzada als infants, permetria millorar-ne els aprenentatges i garantiria&nbsp la gratuïtat real de l’ensenyament públic (material, llibres, colònies…).
 • Volem una escola encara més transparent i engrescadora, volem aprofundir els instruments de democratització i participació de professorat, mares, pares i alumnes en un procés educatiu dels centres, entès com un treball en equip, perquè aquest és el missatge que cal transmetre als nostres infants.
 • Volem una escola integradora (a diferència dels centres concertats que majoritàriament&nbsp rebutgen l’alumnat amb més dificultats), sense caure en el parany que una major competitivitat entre centres i entre els nostres fills i filles&nbsp ens portarà a&nbsp una millor educació.
 • Volem que pugin els nivells educatius, però per fer-ho cal un compromís de l’administració amb l’educació pública, amb l’escola de tothom.
 • Per tot això demanem que el Govern de la Generalitat retiri el projecte de Llei d’Educació de Catalunya&nbsp i promogui un debat entre tots els sectors de l’ensenyament públic sobre les necessitats que tenim avui a Catalunya per millorar l’escola pública de les nostres filles i fills. Cridem a totes les mares i els pares, associacions, partits polítics, sindicats i&nbsp AMPAS a rebutjar aquest projecte de llei i a donar suport a les mobilitzacions en defensa d’una educació pública de qualitat.

  adheriu al manifest a la web:

  www.novolemaquestallei.cat

  NOTICIAS ANTICAPITALISTAS