[Vídeo] ¿La PAH criminal?

 Pahc Bages ¿Organizacion Criminal?

Para: Fiscalia y BBVA

Aquí el nostre comunicat, ens acusen de grup criminal? Respondrem lluitant!

#BBVABandaCriminal

La solidaritat de classe és una obligació, no un crim.
La PAHC Bages i diversos col•lectius de la comarca i del país vam saber la setmana passada que quatre veïns de la nostra comarca han estat acusats per la fiscalia de l’Estat de causar danys a diferents oficines del BBVA i de pertinença a organització criminal. Davant l’obertura d’un procés judicial injust i repugnant, volem recordar els fets i manifestar la nostra posició d’avui a Jutjats i la nostra determinació a partir d’ara:

a) Les acusacions es deriven d’una jornada de protesta i de denúncia contra l’entitat bancaria BBVA que va tenir lloc el mes de març de 2014, arreu del país, i en resposta a la crida de suport de les companyes de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell. En aquell moment a Sabadell la PAHC lluitava per 10 famílies en risc d’exclusió social que tenien un denominador comú: el BBVA pretenia quedar-se amb dues cases per la hipoteca d’un sol habitatge. Així, en aquests deu casos, les persones no només perdien casa seva sinó que, a més, arrossegaven la casa d’algun familiar que avalava i que ja havia estat pagada. L’exigència en aquest pols era senzilla i de mínims: que l’entitat bancària retirés els avals del procediment d’execució hipotecària i que, en cap cas, cometés la barbaritat d’apropiar-se de dos habitatges per la hipoteca d’un de sol. Era una reivindicació de mínims i la negativa del BBVA de negociar va portar la PAHC de Sabadell a una ocupació de 18 dies, que va finalitzar quan el banc va denegar l’accés a aliments a les persones que ocupaven l’entitat durant 34h.

Durant aquelles setmanes de lluita, la solidaritat va estendre’s per tot el país i també va arribar al Bages. No era d’estranyar, en una comarca tan durament castigada pels abusos hipotecaris, els enganys bancaris i els estralls del capitalisme com la nostra.

b) La gravíssima imputació per pertinença a grup criminal per part de la Fiscalia pels quatre acusats, juntament amb el delicte de danys, poden suposar penes de presó i elevades multes, però també un precedent pitjor encara: l’intent de judicialitzar la resposta activista i solidària mitjançant la figura de grup criminal obre un perillós referent en tant que es pretén equiparar a delinqüència la necessària activació social de protesta i autodefensa.

c) Avui sortim d’aquesta vista de conformitat, convocada pel Jutjat, on BBVA i Fiscalia oferien un pacte amb una rebaixa de penes irrisòria, i a la qual ja hem entrat amb un ferma convicció: amb els nostres botxins no hi ha res a pactar. Un pacte que, a més, implicava el reconeixement de la condició de criminals de 4 companys que, com tants altres aquells dies, van fer allò que fan les imprescindibles: solidaritzar-se amb algunes dels milers de famílies desposseïdes per la crisi, i fent-ho assenyalant l’entitat que més desnona, que més parc buit acumula i menys solucions ofereix a les classes populars i a les institucions. Avui, després de nou anys de crisi i amb desenes de milers de desnonaments executats, seguim patint més 74 desnonaments diaris als Països Catalans (27.114 l’any passat). Qui s’enfronta amb determinació a aquest crim social d’enorme magnitud no és un criminal, sinó algú responsable i compromés amb la seva comunitat.

d) Anunciem que avui iniciem un procés de recollida de suports de col•lectius i entitats d’arreu del país, i que mentre duri aquest procés judicial assenyalarem el BBVA públicament arreu del territori. Convidem a tothom a estar al cas de les properes mobilitzacions.

No defallim, ni defallirem. Exigim l’arxiu immediat de la causa contra els quatre activistes investigats. Ni un abús més, ni bancari, ni policial, ni judical.

Manresa i Sabadell, a 28 de maig de 2017.

http://peticionpublica.es/pview.aspx?pi=ES82490


Aquí nuestro comunicado, nos acusan de grupo criminal? Responderemos luchando!

#BBVABandaCriminal

La solidaridad de clase es una obligación, no un crimen.
La PAHC Bages y diversos colectivos de la comarca y del país supimos la semana pasada que cuatro vecinos de nuestra comarca han sido acusados por la fiscalía del Estado de causar daños a diferentes oficinas del BBVA y de pertenencia a organización criminal . Ante la apertura de un proceso judicial injusto y repugnante, queremos recordar los hechos y manifestar nuestra posición de hoy en Juzgados y nuestra determinación a partir de ahora:
a) Las acusaciones se derivan de una jornada de protesta y de denuncia contra la entidad bancaria BBVA que tuvo lugar en marzo de 2014, en todo el país, y en respuesta a la llamada de apoyo de las compañeras de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell. En ese momento en Sabadell la PAHC luchaba por 10 familias en riesgo de exclusión social que tenían un denominador común: el BBVA pretendía quedarse con dos casas para la hipoteca de una sola vivienda. Así, en estos diez casos, las personas no sólo perdían su casa sino que, además, arrastraban la casa de algún familiar que avalaba y que ya había sido pagada. La exigencia en este polvo era sencilla y de mínimos: que la entidad bancaria retirara los avales del procedimiento de ejecución hipotecaria y que, en ningún caso, cometiera la barbaridad de apropiarse de dos viviendas para la hipoteca de un de sol. Era una reivindicación de mínimos y la negativa del BBVA de negociar llevó la PAHC de Sabadell a una ocupación de 18 días, que finalizó cuando el banco denegó el acceso a alimentos a las personas que ocupaban la entidad durante 34h.
Durante aquellas semanas de lucha, la solidaridad se extendió por todo el país y también llegó al Bages. No era de extrañar, en una comarca tan duramente castigada por los abusos hipotecarios, los engaños bancarios y los estragos del capitalismo como la nuestra.
b) La gravísima imputación por pertenencia a grupo criminal por parte de la Fiscalía por los cuatro acusados, junto con el delito de daños, pueden suponer penas de cárcel y elevadas multas, pero también un precedente peor aún: el intento de judicializar la respuesta activista y solidaria mediante la figura de grupo criminal abre un peligroso referente en tanto que se pretende equiparar a delincuencia la necesaria activación social de protesta y autodefensa.
c) Hoy salimos de esta vista de conformidad, convocada por el Juzgado, donde BBVA y Fiscalía ofrecían un pacto con una rebaja de penas irrisoria, ya la que ya hemos entrado con un firme convicción: con nuestros verdugos no hay nada que pactar . Un pacto que, además, implicaba el reconocimiento de la condición de criminales de 4 compañeros que, como tantos otros aquellos días, hicieron lo que hacen las imprescindibles: solidarizarse con algunas de las miles de familias despojadas por la crisis, y haciendo -lo señalando la entidad que más desahucio, que más parque vacío acumula y menos soluciones ofrece a las clases populares ya las instituciones. Hoy, después de nueve años de crisis y con decenas de miles de desahucios ejecutados, seguimos sufriendo más 74 desahucios diarios en los Países Catalanes (27.114 el año pasado). Quien se enfrenta con determinación a este crimen social de enorme magnitud no es un criminal, sino alguien responsable y comprometido con su comunidad.
d) Anunciamos que hoy iniciamos un proceso de recogida de soportes de colectivos y entidades de todo el país, y que mientras dure este proceso judicial señalaremos el BBVA públicamente todo el territorio. Invitamos a todos a estar al tanto de las próximas movilizaciones.

No desfallecemos, ni cejaremos. Exigimos el archivo inmediato de la causa contra los cuatro activistas investigados. Ni un abuso más, ni bancario, ni policial, ni judical.

Manresa y Sabadell, a 28 de mayo de 2017.

http://peticionpublica.es/pview.aspx?pi=ES82490

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS