VÍDEO Manifestació contra la LEC. Tarragona SEPC.

VÍDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=V69C0LbvYIM&feature=channel_page

Front a la imminent aprovació al Parlament de la Llei d’Educació de Catalunya, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ens sumem a la convocatòria de Vaga General anunciada pel 13 de Novembre pels sindicats de professors USTEC-STEs, ASPEPC i CGT fent-la extensible a tots els estudiants del Principat de Catalunya. A més a més fem una crida a la participació massiva dels estudiants a les manifestacions de rebuig a la LEC que es convocaran per aquesta jornada.

Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ens oposem a la LEC pels següents motius:

 • Degradarà l’ensenyament PÚBLIC no només pel fet d’equiparar l’escola concertada amb la pública dins del que anomenen Servei Públic d’Ensenyament, sinó perquè s’incentivarà econòmicament l’increment de l’oferta concertada en detriment de la pública. A més a més amb la pretensió d’augmentar l’autonomia dels centres educatius, o més ben dit, amb la voluntat de dibuixar un funcionalisme diferenciat a cada centre depenent de la seva realitat social, s’afavorirà la configuració d’una xarxa dual d’escoles amb perfils d’estudiants diferenciats per raons socioeconòmiques. Alhora es disposen mesures per a què els centres educatius cerquin per compte propi el seu finançament i es permet a la concertada seguir seleccionant la demanda. És a dir tindrem centres públics conflictius i descapitalitzats per a les classes més pudents amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social, mentre que les classe benestants gaudiran de modèliques i riques escoles concertades exemptes d’ambients hostils. Afegir que molts centres públics esperonats per la manca de recursos propis i l’ofec del finançament públic es veuran abocats a tancar línies i traspassar-les a la concertada.

 • Perjudicarà un ensenyament POPULAR mitjançant la configuració (no regulada) de la figura professional del Director entès com un Gerent del centre educatiu que cerca i administra els factors de producció, vegis docents. La seva autoritat i lideratge estarà amplament reglamentat, cosa que es contraposa amb el principi de transversalitat entre docents. Àdhuc el segregacionisme social que s’imposarà als centres educatius minvarà el paper integrador de l’educació i passarà reproduir els rols de classe entre els estudiants, molt lluny de representar valors com la igualtat i la diversitat. Finalment apuntar que els estudiants romandran sense tenir reconegut el dret a vaga per a reivindicar una bona educació en la que s’hi juga el futur.

 • Empitjorarà un ensenyament de QUALITAT per l’imperi de la competitivitat entre docents i centres que estaran sotmesos a una avaluació constant per part de persones alienes als centres educatius a través de l’Agència d’Avaluació del Sistema Educatiu. Els termes en els que es basarà aquesta avaluació són bastant obtusos, tot i que es perfila bastant les mesures per l’eficiència de la docència en termes d’excel•lència qualitativa. A banda es perd una nova oportunitat d’assolir la laïcitat en l’ensenyament públic al restar els centres obligats a oferir l’assignatura de religió si hi ha demanda amb professionals a sou de l’erari públic, però designats pel bisbat.

 • Menystindrà l’educació ANTIPATRIARCAL al no contemplar la coeducació com una qüestió troncal de l’ensenyament i que ha d’esdevenir el mètode pedagògic de tots els centres educatius. Ni es dediquen massa esforços a possibilitar una efectiva aplicació, ni tampoc es proposa com a criteri d’avaluació, restant simplement com una llicència dins d’una llei que en aquesta matèria no assegura cap avanç.

 • Desestimarà l’ensenyament CATALÀ al dissenyar un model educatiu mancat d’un currículum propi i homogeni arreu dels Països Catalans. Serà una pedra més del complicat i escapçat mapa educatiu català amb enormes diferències a les diferents parts del territori nacional.

 • Encoratgem als estudiants de secundària del país a organitzar-se en assemblees per afrontar amb fermesa els atacs que rep l’ensenyament contínuament per part de les administracions catalanes.

  13-N VAGA GENERAL D’ESTUDIANTS DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA CONTRA LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA

  Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

  (SEPC)

  NOTICIAS ANTICAPITALISTAS