Una investigació destapa com es fan les emissions il•legals d’Amb2 FM des de la Torre de Collserola

[Traducción al castellano]

Amb2 FM, la ràdio privada comercial que des de fa més d’un any interfereix Ràdio Pica, emet a 6.000 w de potència des de la torre de Collserola gràcies a que un dels seus socis està vinculat a Telefónica. Segons la Coordinadora de Ràdios Lliures, aquesta connexió del soci a l’ombra explica que Amb2 FM pugui emetre amb total impunitat i sense cap permís legal des de la torre, administrada per la societat Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), filial de Telefónica de España.

Amb2 FM és una emissora amb seu a Sabadell que emet a l’àrea de Barcelona al 96.6 de la FM, tot i que només té permís per fer-ho al Vallès Occidental i en una freqüència diferent. Està integrada pels socis Xavier Casanoves, Daniel Cascales i Víctor Vergara Alegre. Segons ha pogut comprovar la coordinadora, aquesta última persona és enginyer de telecomunicacions i treballa al departament de comunicació comercial i social media de Telefónica a Barcelona.

La Societat Torre de Collserola SA s’encarrega d’explotar aquesta infraestructura mitjançant la cessió dels terrenys per part de l’ajuntament de Barcelona durant un període de 50 anys. Els seu accionariat es reparteix entre Retevisión I (Abertis Telecom, 41,75%), Telefónica (30,40%), el Centre de Telecomunicacions i tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTITI, 22,85%) i l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT, 5%).

Totes les ràdios amb autorització administrativa per emetre ho fan des de la torre però és Abertis, com a propietària de la majoria de plantes, la prestadora del servei. En canvi, les ràdios que no disposen de permís utilitzen la vuitena planta. A més d’Amb2 FM, també usa aquestes dependències ràdio Hospitalet, tot i que en teoria hauria d’emetre des del seu municipi.

Ràdio Pica, que comparteix la freqüència del 96.6 amb una altra emissora lliure, ràdio Bronka, va començar a patir les interferències per part d’Amb2 FM el setembre de 2010. Aquest fet, que provoca que les oients no puguin sintonitzar Pica en algunes zones de Barcelona, és conegut per la Secretaria de Mitjans. Aquest organisme, depenent de la Generalitat de Catalunya, va determinar el 22 de desembre de 2010 el cessament de les emissions d’aquesta cadena. Al final, però, els tècnics de la Generalitat i els mossos d’esquadra no van poder precintar la ràdio perquè no hi va acudir cap representant d’Amb2 FM i cal una autorització judicial per accedir a l’interior del centre emissor.

&nbsp http://www.setmanaridirecta.info/noticia/una-investigacio-destapa-com-es-fan-les-emissions-il%E2%80%A2legals-d%E2%80%99amb2-fm-des-collserola

&nbsp en Castellano:

&nbsp Amb2 FM, la radio privada comercial que interfiere a Radio Pica desde hace más de un año, emite a 6.000 vatios de potencia desde la torre de Collserola gracias a la vinculación de uno de sus socios con la empresa Telefónica. Según la Coordinadora de Radios Libres, "esta conexión del socio en la sombra explica que Amb2 FM pueda emitir con total impunidad y sin ningún permiso legal desde la torre", administrada por la sociedad Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), filial de Telefónica de España.
Amb2 FM es una emisora con sede en Sabadell que emite en el área de Barcelona, en el 96.6 de la FM, aunque sólo tiene permiso para hacerlo en el Vallès Occidental y en una frecuencia diferente. Está integrada por los socios Xavier Casanovas, Daniel Cascales y Víctor Vergara Alegre. Según ha podido comprobar la coordinadora, esta última persona es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja en el departamento de comunicación comercial y social de Telefónica en Barcelona.
La Sociedad Torre de Collserola SA se encarga de explotar esta infraestructura mediante la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Barcelona durante un período de 50 años. Su accionariado se reparte entre Retevisión I (Abertis Telecom, 41,75%), Telefónica (30,40%), el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña (CTITI, 22,85%) y el Entidad Metropolitana del Transporte (EMT, 5%).
Todas las radios con autorización administrativa para emitir lo hacen desde la torre, pero Abertis, como propietaria de la mayoría de plantas, es la prestadora del servicio. En cambio, las radios que no disponen de permiso utilizan la octava planta. Además de Amb2 FM, Radio L’Hospitalet también usa estas dependencias, aunque en teoría debería emitir desde su municipio.
Radio Pica, que comparte la frecuencia del 96.6 con otra emisora libre, Radio Bronka, comenzó a sufrir las interferencias por parte de Amb2 FM en septiembre de 2010. Este hecho, que provoca que las oyentes no puedan sintonizar Pica en algunas zonas de Barcelona, es conocido por la Secretaría de Medios. Este organismo dependiente de la Generalitat determinó, el 22 de diciembre de 2010, el cese de las emisiones de esta cadena. Al final, los equipos técnicos de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra no pudieron precintar la radio porque no acudió ningún representante de Amb2 FM y hay una autorización judicial para acceder al interior del centro emisor.
Fuente: Setmanari Directa, número 251 (23/11/2011)

&nbsp http://www.guiadelaradio.com/noticia34050.html

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS