Terrassa, presentación del libro: Combat per la llibertat Memòria de la lluita antifranquista a Terrassa (1939-1979)

Después de casi cuatro años de investigación&nbsp presentamos&nbsp a la ciudad de Terrassa «la roja» el resultado: un&nbsp libro (Más de 1.300 pàginas)&nbsp que sintetizan 40&nbsp años de sufrimiento y de lucha&nbsp contra la dictadura el franquista, con el objetivo de&nbsp recuperar nuestra historia democrática&nbsp y&nbsp como&nbsp homenaje los luchadores y luchadoras antifranquistas y antifascistas. Miles de personas anónimas que hoy saldrán a luz pública, dignificados como verdaderos héroes anónimos de una lucha desigual y dura, que es necesario que conozcan la nuevas generaciones y los nuevos ciudadanos de Terrassa,&nbsp de Catalunya y el mundo.

Es un estudio riguroso y profesional que intenta mostrar las luchas libradas por los trabajadores y trabajadoras contra un régimen criminal e injusto, batallas donde miles de personas&nbsp lucharon sin esperar ninguna recompensa personal, sino nada más y nada menos, que&nbsp un mundo justo, libre y democrático.

Este es nuestro tributo de agradecimiento personal a todos los luchadores y luchadoras antifranquistas y antifascista de Terrassa, Catalunya y el mundo.ÍNDEX


PRÒLEG DE JOSEP FONTANA 21

INTRODUCCIÓ 25


Lourdes Plans i Campderrós

I. LES LLIBERTATS ANORREADES. 31 .
Una negra nit amb veus callades (1939-1945)


1.1 L’ocupació militar 31

1.2 El nou ordre polític 32

1.2.1 La Falange 33&nbsp
1.2.2 L’Ajuntament 35&nbsp
1.2.3 L’Església 38&nbsp
1.2.4 Els governadors civils 39&nbsp

1.3 Els mecanismes autoritaris de control social: la repressió i la por 40&nbsp
1.3.1 Les depuracions professionals de funcionaris i mestres 44&nbsp
1.3.2 Les depuracions a les fàbriques 51
1.3.3 Les detencions i empresonaments 53
La presó de Terrassa 55&nbsp
La presó Model de Barcelona 56&nbsp
La redempció de penes pel treball 58
Les Juntes de Llibertat Vigilada 61&nbsp
Els camps de treball 66&nbsp
Els afusellats al Camp de la Bota 68&nbsp
Las responsabilitats polítiques 72

1.4 L’exili terrassenc 75
1.4.1 La lluita dels exiliats contra el feixisme. Les víctimes dels camps de concentració nazis 76

1.5 Les condicions de vida durant la postguerra 79&nbsp
1.5.1 Les petites resistències. Els partits polítics en la clandestinitat 82&nbsp
El referèndum de 1947 86&nbsp

1.6 La sociabilitat cultural durant els primers anys de la dictadura 91


Josep Lluís Lacueva i Moreno


II. PRIMERES RESISTÈNCIES, CONFLICTIVITAT SOCIAL I UNA ALTRA CIUTAT A L’HORITZÓ 99 .

2.1 Temps de dissidències i esperances 99

2.2 Coerció sindical, inoperància econòmica i primeres protestes obreres 110

2.3 Els nous terrassencs i el creixement de l’oposició clandestina 124


Josep Lluís Lacueva i Moreno

III. ENFORTIMENT DE LA LLUITA ANTIFRANQUISTA 169


3.1 Activitats subversives i parròquies obreres 169&nbsp

3.2 Un nou moviment obrer 203

3.3 «Tarrasa la Roja» 248&nbsp
3.3.1 La vaga d’AEG Ibérica de Electricidad, S.A 360


Josep Lluís Lacueva i Moreno i Manuel Màrquez i Berrocal

IV. L’ECLOSIÓ D’UNA SOCIETAT CIVIL ANTIFRANQUISTA 423
&nbsp

4.1 Lluitar per una causa justa 423

4.2 Conflictivitat social i extensió de la cultura democràtica 480

4.3 La lluita per l’amnistia 536


Manuel Màrquez i Berrocal

V. LA TRANSICIÓ A TERRASSA, ENTRE LA IL·LUSIÓ I EL DESENCÍS 551
&nbsp

5.1 De la dictadura a la democràcia (1975-1982) 551

5.2 Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia. Catalunya (1975-1980) 565
5.2.1 Els organismes unitaris de les forces antifranquistes a Catalunya 567&nbsp
5.2.2 Els processos d’unificació de les forces polítiques catalanes 574&nbsp

5.3 La força que impulsà el canvi de règim: el moviment obrer i les CCOO 575

5.4 La transició a Terrassa (1975-1979) 583&nbsp
5.4.1 Terrassa en crisi 583&nbsp
5.4.2 La Terrassa del post mortem 592&nbsp
5.4.3 La reorganització política de l’antifranquisme: diversificació i divisió 597 .
5.4.4 Terrassa: el franquisme camina vers la democràcia 678&nbsp
5.4.5 Vers la consolidació de la monarquia constitucional 724
La crisi del moviment veïnal 788
La crisi del PSUC (1976-1979) 791
Els moviments autònoms a Terrassa: l’Asamblea de parados (APT) i l’Asociación de Trabajadores por una Vivienda Digna (ATVD) 803
El referèndum constitucional 818
5.4.6 El camí cap a la democràcia municipal 820&nbsp
Les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979 830
Programa de govern de Manuel Royes, el primer alcalde democràtic 40 anys després de finalitzar la Guerra Civil i de dictadura franquista 850


Manuel Màrquez i Berrocal

VI. ANÀLISI SOCIOLÒGICA DELS REPRESALIATS SOTA ELFRANQUISME A TERRASSA (1939-1977) 857ÍNDEX DEL CONTINGUT DEL CD

CRONOLOGIA 5

ANNEX

TAULES 93
1. Funcionaris municipals depurats (1939) 93&nbsp
2. Depuració dels professors de Terrassa (1939) 110
3. Obrers acomiadats a Terrassa (1939-1940) 112
4. Prisión del Partido de Tarrasa (1941) 114
5. Víctimes i lluitadors antifranquistes terrassencs empresonats al Centre penitenciari d’homes (presó Model i presó de Partit de Terrassa) i de dones de Barcelona (1939-1977) 115&nbsp
6. Terrassencs executats (1939-1943) 170&nbsp
7. Afectats per la Llei de Responsabilitats Polítiques 174
8. Terrassencs morts a Mauthausen o als Kommandos exteriors d’aquest camp 191&nbsp
9. Detinguts en el Dipòsit Municipal de Terrassa (1951-1975)194
10. Processats terrassencs pel TOP 214&nbsp
11. Dades estadístiques de la població de Terrassa (1935-1981) 217

DOCUMENTS 224&nbsp

1. Auto de processament pels fets del 27 d’octubre de 1967 224&nbsp
2. Primera sessió de l’Assemblea Democràtica Terrassa (febrer de 1972) 227&nbsp
3. Sentència d’absolució de Mn. Joaquim Garrit Rigol 227
4. Jueves Santo ¿Día del amor fraterno? 231&nbsp
5. 1er de Maig al poble de Terrassa.(1976) 233

APÈNDIX 235

1. Fitxa del servei de llibertat vigilada: Maria Bigordà Montmany 235&nbsp
2. Fitxa del servei de llibertat vigilada: Luis Labòria Sempere 235&nbsp
3. Ordre de desterrament emesa per l’Ajuntament de Terrassa 236&nbsp
4. Ordre d’empresonament de cinc treballadors amb motiu d’una vaga el 1951 237&nbsp
5. Ordre del director de la presó Model de Barcelona perquè es mantingui sota una estricta vigilància un grup de presos polítics terrassencs acusats de reorganitzar el PSUC 238
6. Nota informativa de la JSPB sobre els contactes entre membres de la JOC i del PSUC a Terrassa 239
7. Full volander de l’Oposició Sindical Obrera de Terrassa (1964) 240
8. Nota informativa de la JSPB sobre la detenció de militants comunistes Índex del PSUC (1964) 241
9. Full de propaganda electoral de la candidatura democràtica que es va presentar a les eleccions municipals franquistes pel terç familiar (1967)&nbsp 244&nbsp
10. Ordre judicial de presó preventiva contra el militant de CCOO i del PSUC Juan Martínez (1966) 245
11. Nota informativa de la Guàrdia Civil sobre la manifestació del 27 d’octubre de 1967 a Terrassa 246
12. Nota informativa de l’alcalde de Terrassa, Miguel O­nandia Nunell, sobre els fets ocorreguts el 27 d’octubre de 1967 247&nbsp
13. Ordre d’ingrés en cel·les de càstig de la presó de Jaén del pres polític terrassenc Eduardo López Aguilar (2 de febrer de 1969) 248
14. Nota informativa de la Guàrdia Civil sobre la jornada de l’1 de Maig convocada per Comissions Obreres l’any 1969 249&nbsp
15. Full informatiu de CCOO sobre un conflicte laboral a l’empresa Materias Industriales (1969) 250
16. Nota informativa de la JSPB sobre una reunió de treballadors de l’empresa AEG a l’església de Sant Cristòfol i les dificultats dels informants de la policia per entrar dins el temple 251&nbsp
17. Nota informativa de la JSPB sobre una assemblea dels treballadors d’AEG en vaga el març de 1970 252
18. Nota informativa de la JSPB en què es fa una descripció d’una assemblea de treballadors d’AEG en vaga celebrada a l’església de Sant Cristòfol (març de 1970) 253&nbsp
19. Certificació d’una fiança ingressada al Jutjat perquè el militant de Comissions Obreres Juan Martínez Martínez obtingui la llibertat provisional 255&nbsp
20. Full informatiu del Comitè de Solidaritat de Terrassa. Relació d’aportacions rebudes per ajudar les famílies dels presos polítics terrassencs 256
21. Autorització governativa del recital de Folk de Peter Seeger, el 7 de febrer de 1971, al pavelló de l’SFERIC 257
22. Full informatiu sobre la repressió a Terrassa (1974)&nbsp 258&nbsp
23. Nota informativa de la Guardia Civil sobre la distribució de fulls volanders del grup Organització Trotskista (OT) i de les Comissions Obreres 260&nbsp
24. Notificació governamental d’una sanció contra el regidor José Ruiz i obertura d’un expedient per haver donat suport a un escrit en què es demanava l’abolició de la pena de mort i a favor d’una manifestació contra la selectivitat (1974) 261&nbsp
25. Informe de la comissaria de policia sobre l’activitat de les juntes de veïns a Terrassa (1975) 262&nbsp
26. Convocatòria d’una manifestació pel 18 de novembre de 1975 (ADT). 264. Combat per la llibertat Memòria de la lluita antifranquista a Terrassa (1939-1979)
27. Nota informativa de la comissaria de policia sobre la negativa de dos regidors municipals, Josep Ruiz i Antoni Cunill, en donar suport a l’adhesió de l’acabat de proclamar rei d’Espanya, Juan Carlos I (1975) 266 .
28. Convocatòria d’una reunió de joves dins el marc del Congrés de la Joventut Catalana (1976) 267&nbsp
29. Crida als treballadors de l’empresa Fontanals perquè assisteixen a una reunió sindical (1976) 268&nbsp
30. Convocatòria d’una reunió del Comitè de Solidaritat i l’Associació d’expresos polítics de Terrassa (1976) 269.&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS