«Som lo que sembrem» cerca fedetaris per impulsar la ILP per declarar Catalunya lliure de trangènics

ILP per un Catalunya Lliure de Transgènics

L’objectiu de la ILP és aconseguir aturar el cultiu i desenvolupament d’aliments transgènics en l’àmbit territorial català, així com garantir la informació exhaustiva dels productes alimentaris que contenen matèries primes transgèniques.

En aquest sentit, la proposta de Llei que s’entrega al Parlament consta de les diferents línies d’actuació:

– Declaració de Catalunya com a Zona Lliure de Transgènics.

– Prohibició immediata dels cultius transgènics, especialment els que s’obtenen a partir del transgen MON810.

– Etiquetatge clar dels aliments que en el seu procés de producció utilitzen transgènics i els que no.

– Moratòria al desenvolupament de transgènics a les nostres terres i investigació dels seus efectes negatius.

Per què una Iniciativa Legislativa Popular?

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un eina de participació política emparada en l’Estatut d’Autonomia i regulada en la Llei 1/2006. Permet que un grup de persones puguin proposar una llei al Parlament i que aquesta sigui sotmesa a votació en el Ple d’aquest organisme. Per aconseguir-ho, cal abans recollir i validar un mínim de 50.000 signatures mitjançant els procediments estipulats.

En els últims temps, la societat catalana ha expressat un crit gairebé unànime de desacord amb l’extensió dels aliments transgènics. Han estat múltiples les organitzacions i persones que han col·laborat en la denúncia dels efectes d’aquests cultius i aliments, ja sigui des dels consumidors, els productors, l’ecologisme o la cooperació internacional. A més, les enquestes d’opinió han mostrat un aclaparador rebuig de la nostra societat cap als transgènics.

Tot i això, durant més de 5 anys de reivindicacions, les úniques respostes de les Administracions han estat la política de fets consumats i la criminalització del moviment d’oposició. En altres paraules, s’han protegit els interessos de les multinacionals biotecnològiques per davant de la voluntat dels ciutadans en favor de la seguretat alimentària, el medi i l’agricultura pròpia del país.

Arribat a aquest punt, i amb el convenciment de gaudir d’un ampli recolzament social, una comissió de persones vinculades al moviment antitransgènic emprenem aquesta nova crida al poble català.

Tot plegat ens fa més conscients que cal avançar en la participació directa en les matèries que ens afecten. Estem convençuts que és la manera de superar les mancances i la crisi que viu l’actual sistema de representació política. Cal que com a ciutadans independents siguem capaços no només de formular de demandes sinó també d’articular les nostres opcions i defensar-les des de baix estant.

Sensibilització

Durant els quatre mesos de recollida de signatures, es desenvoluparà paral·lelament el treball de sensibilització pública. L’objectiu és fer arribar el missatge de la Campanya al màxim de ciutadans i d’àmbits territorials.

Es preveu realitzar actes de difusió en totes les comarques mitjançant la implicació de la pròpia població local. Es contemplen actes de diferent tipus segons la voluntat dels grups de suport a la campanya:

– Xerrades informatives

– Mercats de productes artesans i ecològics

– Sessions de cuina

– Accions de denúncia, etc.

A més, es compta amb una eina de sensibilització que s’ofereix a tots els grups locals de la Campanya, prèvia petició i concertació de dates. Es tracta de la Carrossa Som Lo Que Sembrem que, equipada amb una exposició itinerant sobre els transgènics, assistirà a aquells punts de la geografia catalana on es demani.

Els esforços d’informació i sensibilització es dirigiran especialment a tres àmbits:

Consumidors: incloent les qüestions de salut, consum crític, etiquetatge, dret a decidir, repercussions dels transgènics en l’alimentació ecològica, etc.

Pagesia: dirigit especialment a la campanya de sembra 2008, inclouria la qüestió de les repercussions de l’agricultura transgènica

Solidaritat amb els represaliats: dirigit a desenvolupar accions de solidaritat per pal·liar les mesures repressives contra activistes del moviment com ara Josep Pàmies, amb condemna per una acció de protesta.

VOLS COL·LABORAR? POSAT EN COTACTE

www.somloquesembrem.org

ilp@somloquesembrem.org
&nbsp

Som lo que Sembrem

Som lo que Sembrem és la Plataforma que creem per tal de donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular. Es tracta d’una proposta que sorgeix des d’Assemblea Pagesa de Catalunya per constituir un espai comú de treball amb totes aquelles persones i organitzacions d’àmbit nacional disposades a col·laborar en la campanya.

Som lo que Sembrem representa molt més que la simple oposició als transgènics:

– és una llavor que plantem pel futur de la nostra terra i la nostra alimentació.

– és una consigna honesta i independent de la societat rural que busca el suport de la majoria consumidora urbana per un model agroalimentari bo, net i just.

– és la defensa d’una petita pagesia, vital per l’equilibri territorial i la seguretat alimentària del nostre petit país.

Adhesió a la campanya

La Plataforma Som Lo Que Sembrem és una coordinadora autogestionada i sense ànim de lucre. Això significa que els recursos i materials necessaris per la campanya s’han de cobrir amb les aportacions d’individus i entitats adherides. Per això hem fixat una aportació mínima per a les entitats locals de 50 € i nacionals i internacionals de 100 €. El número de compte corrent és el següent:

2085 4959 11 0330209363 Ibercaja

L’adhesió no es considerarà formalitzada fins que no s’hagi fet l’ingrés econòmic corresponent. Un cop feta l´adhesió/ingrés cal enviar un correu electrònic a: ilp@somloquesembrem.org Recordeu de fer constar en l’ingrés el nom de l’entitat que fa efectiva l’aportació.

D’altra banda, si alguna entitat no pot cobrir la quota mínima li preguem que es posi en contacte amb nosaltres. Des de la Plataforma Som Lo Que Sembrem considerem que la qüestió econòmica no s’ha de convertir en un impediment per participar en aquesta iniciativa, però també demanem que es comprengui que sense recursos no podem tirar endavant la campanya.

&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS