Senzillament, nova publicació mensual del Seminari d’Economia crítica Taifa

[Traducción al castellano]&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

Què és Senzillament?

El Seminari d’economia crítica Taifa proposa aquests fulls amb una vocació educativa i amb l’esperança que puguin servir com a una eina per introduir l’estudi i el debat d’aquelles temàtiques rellevants per entendre el món en el que vivim. Són temàtiques, la majoria de les vegades molt relacionades amb l’economia, que per la seva complexitat requereixen d’un estudi més a fons.

Senzillament” està pensat per al públic en general, però específicament per al professorat en l’educació formal, per a les monitores i monitors en l’educació no formal o del lleure i per als dinamitzadors de grups diversos en l’educació informal.

Pensem que aquesta proposta pot ser útil per iniciar aquest estudi i debat. Debat molt necessari per arribar a la comprensió de la realitat. Només descobrint i entenent o­n es situa i concreta la injusta realitat que ens rodeja podrem canviar-la.

Per facilitar aquesta introducció a l’estudi i al debat, acompanyem cada full amb unes possibles preguntes i/o tractaments metodològics, així com una petita bibliografia i webs d’interès.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS