[Sant Andreu] Avancem cap al poder popular – Matinal de debat

Les Candidatures d’Unitat Popular es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre. Volem esdevenir un projecte de ruptura amb la partitocràcia i per això necessitem plantejar unes formes completament diferents de fer política, una nova manera de decidir sobre els comuns i una interrelació directa amb els moviments socials. Per aquest motiu el comitè de campanya de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Andreu de Palomar us convidem a una matinal de debat sobre la pràctica política que han d’assumir les CUP a les institucions del règim com el Parlament de Catalunya.

A continuació trobareu una guió de debat, emperò no cal prendre’l al peu de la lletra, sinó com a qüestions susceptibles d’ésser debatudes. En aquest sentit qualsevol persona és lliure d’aportar nous temes en qualsevol dels dos blocs de discussió.

En principi hem previst una hora de debat per cadascun dels blocs amb una pausa al mig. Hi haurà moderació i facilitació per tal d’adequar els torns de paraula al temps previst i establir els acords pertinents sobre els aspectes tractats.

GUIÓ DEBAT

BLOC1: L’ÈTICA INSTITUCIONAL PÚBLICA
El finançament de les campanyes? Els partits han de poder disposar de finançament públic per fer la campanya? És lícit que puguin endeutar-se amb entitats bancàries? S’han de permetre les donacions?
La remuneració dels electes. Han de cobrar els diputats? Quina quantitat seria l’adequada? Poden tenir altres fonts d’ingressos?
La duplicitat de càrrecs. Els polítics poden acumular càrrecs? Poden tenir negocis? Quines incompatibilitats s’haurien d’establir?
La durada del mandat. Els diputats han de tenir limitat el seu mandat?
El repartiment de responsabilitats. S’han de rotar les tasques que fan els parlamentaris?
La revocació de les actes. S’han d’establir mecanismes de cessament de l’acta de diputat? Quins podrien ser els mecanismes?

BLOC 2: LES DIMENSIONS DE LA POLÍTICA
DELIBERACIÓ
Transparència. S’han de fer públiques les actes parlamentàries i governamentals? Quins canals s’haurien d’utilitzar per divulgar-les
Mitjans de comunicació. S’han d’establir espais d’informació política? S’hauria de regular la neutralitat i el rigor?
Llibertat d’expressió i de premsa. S’ha de limitar o regular l’exercici d’aquests drets?
PARTICIPACIÓ
Audiència. Els grups parlamentaris haurien d’estar obligats a rebre els ciutadans que ho demanessin? S’haurien de realitzar audiències ciutadanes?
Veu. Han de poder intervenir els ciutadans no electes dels debats parlamentaris? Com s’estableixen els mecanismes?
Iniciativa. Poden presentar propostes legals i pressupostàries els ciutadans? Poden presentar esmenes als textos legals en discussió?
Dret de sufragi passiu. Totes les persones haurien de poder ésser elegibles? És lícit excloure els menors d’edat, els presos o els migrants? S’haurien de poder inhabilitar les persones implicades en casos de corrupció?
Llibertat d’associació. S’han de poder il·legalitzar associacions? En quins supòsits?
Dret de manifestació i vaga. S’han de regular aquests drets?
DECISIÓ
Dret de sufragi actiu. Han de poder votar tots els ciutadans? És lícit excloure els menors d’edat i els migrans?
Referèndum. S’hauria de consultar a les persones sobre els grans afers parlamentaris? Quins mecanismes serien útils? Quins llindars de participació s’haurien de requerir?
Revocació. Els ciutadans haurien de tenir capacitat per retirar lleis aprovades pel parlament? Quin mecanisme s’hauria de preveure?
Moció. Els ciutadans haurien de poder presentar mocions de censura i confiança contra el cap de l’executiu? Això hauria de comportar la finalització de la legislatura? Quins procediments s’haurien de seguir?

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS