Reus: La CUP anuncia públicament que es presentarà a les properes eleccions municipals

El passat dissabte 28 de març, a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles es va fer la presentació als mitjans de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus (CUP), així com es feia pública la intenció de la Candidatura a presebtar-se per les properes eleccions municipals.

A la roda de premsa es va explicar el projecte polític de la CUP, així com

EL NOSTRE PROJECTE POLÍTIC:

Les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) som un conjunt de persones amb un projecte polític ferm que aposta per la transformació social, política i econòmica de la societat catalana a través de l’acció municipal. És per això que:

– Basem el nostre àmbit d’actuació en els municipis i els ajuntaments, entenent aquests com l’espai més proper a les persones i a la ciutadania, a partir dels quals volem construir un model de democràcia participativa en el qual la voluntat popular es vegi realment reflectida. Una futura assemblea de municipis dels Països Catalans és la nostra aposta per assolir l’objectiu de bastir un país lliure, reunificat i en el qual prevalgui la democràcia directa i la justícia social.

– Apostem per una transformació política basada en una democràcia que mostri una manera de fer participativa, oberta i transparent, en la qual l’exercici democràtic no es limiti tan sols al vot cada quatre anys sinó que es concreti amb la participació directa del poble en els afers que ens afecten i en el funcionament de la societat, decidint el nostre futur dia a dia, a través de propostes i referèndums que tinguin caràcter vinculant.

– Creiem que el dret a decidir de les persones i l’autodeterminació és un principi bàsic i fonamental de la democràcia i és en aquesta línia que cal actuar.

– Volem fer de Reus una ciutat dinàmica, integradora i moderna, en la qual la modernitat i el progrés es basi en la voluntat de les persones i del ric teixit associatiu reusenc d’esdevenir veritables actors socials per tal d’obrir camí cap a la transformació d’una societat més justa i igualitària en tots els seus aspectes.

– Cal construir, doncs, una alternativa al model polític, econòmic i social actual i garantir una transformació eficient i eficaç, que respongui a la necessitat real del poble i que es basi en la igualtat de drets sense distinció per raons econòmiques, d’origen, culturals, de gènere o edats, així com l’accés total a uns serveis públics bàsics de qualitat, com l’educació, la sanitat, el transport, el treball i l’habitatge digne i, fins i tot, l’alimentació bàsica per a tothom.

– Conscients de la realitat social i la diversitat lingüística i cultural del nostre país i de la nostra ciutat, apostem per la socialització de la llengua i la cultura catalana com eix vertebrador, cohesionador i solidari amb les diferents cultures i llengües que conformen aquesta realitat.

– Apostem fermament per un projecte muncipalista obert a tothom per tal d’arribar al màxim de gent possible i engrescar a la participació social i política dins i fora de la CUP, que motivi a la ciutadania a esdevenir persones lliures, amb consciència crítica i
constructiva, responsables i solidàries.

– Proposem un política econòmica que prioritzi les necessitats globals i reals de les persones per sobre dels interessos particulars, i és per això que volem un model de societat construït de baix a dalt, en el qual la gestió dels recursos es faci de manera democràtica real a través de la participació directa i de la unitat popular.

– En aquesta línia, cal un model de creixement urbanístic racional i sostenible, respectuós amb l’entorn natural i amb la idiosincràsia urbana reusenca, lluny de projectes que hipotequen per sempre la nostra fisonomia urbana, lluny de promocions impersonals i descontextualitzades, i cal treballar per un model que respongui a les necessitats reals de la població i en la millora de la qualitat de vida, amb la regeneració i rehabilitació del seu centre i dels seus barris creant espais d’ús públic i diversificant propostes culturals, d’oci i lúdiques que serveixin per enfortir la relació social entre persones de diferents orígens.

– Des de la CUP de Reus, ens comprometem a treballar amb tots els mitjans al nostre abast per assolir tots aquests objectius amb la finalitat de contribuir des del nostre àmbit d’actuació a la construcció d’una societat autènticament lliure, socialment justa i igualitària, integradora i participativa, i -entenent la lluita social íntrinsecament lligada a l’alliberament nacional- aconseguir la independència d’uns Països Catalans vertaderament lliures i socialistes.

– Animem a totes les reusenques i a tots els reusencs a participar d’aquest projecte i enfortir-lo, perquè creiem fermament que primer són les persones, perquè creiem fermament que un altre Reus és possible.

Són aquests motius ens porten a anunciar públicament que la CUP de Reus ha decidit donar un pas endavant i es presentarà a les properes eleccions municipals de la ciutat de Reus.

Comptem amb el vostre suport!

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS