Resposta a la «renúncia a l’acció penal» del Rectorat de la UAB: La «renúncia a l’acció penal» és paper mullat.[Traducción al castellano]

Com es sap des de fa un mes, 15 estudiants de la UAB s'enfronten a un procés penal en que el propi rectorat de la UAB ha tingut un paper molt actiu, proporcionant identificació i abundant informació no requerida. Ahir 17 de novembre la UAB feia públic que havia presentat als jutjats la «renúncia a l'acció penal». Tanmateix aquesta fet és paper mullat. Que la UAB renunciï a l'acció penal no té cap valor jurídic quan ja s'ha iniciat tot el procés i el govern de la UAB ja ha proporcionat tot un seguit d'informació als jutjats amb la intenció d'incriminar els estudiants. El procés ara depèn exclusivament del fiscal i, per tant, aquesta renúncia no suposa cap paralització ni invalidació del procés penal, que continua en marxa.

Que la UAB hagi formulat aquesta renúncia és un intent de rentar-se la cara. Si el Rectorat vol reconsiderar la seva actuació hauria de renunciar a continuar demanant responsabilitats civils i indemnitzacions, cosa que no ha fet i que sí tindria una incidència real de soscavar el procés judicial.

Al mateix temps, demanem que el rectorat de la UAB manifesti la inconsistència de les declaracions que va formular a través de la cap del gabinet jurídic que van servir per culpabilitzar als 15 estudiants que tenen avui el procés judicial obert.

Presentar la renúncia a l'acció penal –cosa que no té cap conseqüència-, sense renunciar a reclamar la responsabilitats civil ni retractar-se de les culpabilitzacions fetes, ni retirar els 33 expedients incoats que suposen perill d'expulsió a 31 estudiants és com tirar la pedra i amagar la mà.

Comissió de suport als i les estudiants expedientades i imputades

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS