Resolució del PCE (m-l) de Catalunya sobre la repressió a les concentracions antimonàrquiques de CatalunyaRESOLUCIÓ DEL PCE (m-l) DE CATALUNYA SOBRE LA REPRESSIÓ A LES CONCENTRACIONS ANTIMONÀRQUIQUES DE CATALUNYA

Davant la histèrica campanya mediatica i la repressió judicial i policial desencadenada pel règim monàrquic contra la llibertat d’expressió, com a resposta als diversos actes antimonàrquics que se estan produint a Catalunya, o­n s'estan cremant les fotografies dels Borbons, el PCE (m-l) a Catalunya manifesta:

– La nostra solidaritat amb els ciutadans reprimits. Exigim la paralització de les seves causes judicials, de la repressió policial i el respecte a la llibertat d’expressió. La repressió que des de els òrgans de l'Estat se’n dona a la crema de fotografies, es un acte injustificable que demostra que la figura de la monarquia està per damunt de la seva pròpia constitució.

– També volem denunciar:

• El caràcter inqüestionable de la monarquia. Es veu amb claredat que el monarca es una figura intocable i inqüestionable, sobre la qual no es permet cap tipus de debat, qüestionament, ni tan sols ironia, como va quedar palès darrera la retirada de la revista “El jueves”.
• El caràcter reaccionari i repressiu del règim monàrquic continuador del franquisme. La Audiencia Nacional juga el mateix paper que el Tribunal de Orden Público franquista: empaitar i criminalitzar els moviments polítics que posin en qüestió al règim i els interessos de la oligarquia.
• La actitud del parlament català, que amb teòrica majora d'“esquerres”, el proppassat 28 de setembre, aprovà amb els vots de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, una resolució que reclama «respecte» pels símbols institucionals, mostrant una vegada més, la profunditat de les seves hipoteques amb el règim Borbònic nascut de la “transició”.

Entre els sectors populars del país cada cop s'està qüestionant més la figura institucional d'una monarquia posada a dit pel dictador feixista Franco. El republicanisme d'esquerres se’n va consolidant a l’Estat, la qual cosa crea gran inquietud entre la oligarquia espanyola. La unitat dels pobles i nacionalitats de l'Estat a l'entorn de la lluita per la III República, la unitat de la classe obrera i els sectors populars agredits pel gran capital, es l’únic camí per a poder resoldre de manera democràtica, mitjançant el dret d'autodeterminació, los problemes nacionals de l' Estat.

El PCE (m-l), que defensa fins a les seves darreres conseqüències el dret d'autodeterminació de las nacionalitats de l'Estat, entén que aquest dret nomes pot aconseguir-se de manera real dins del marc de una República Popular i Federativa: mai la monarquia permetrà tal dret doncs aixó significaria la destrucció dels pilars sobre els que domina la oligarquia econòmica d'Espanya.

El PCE (m-l) de Catalunya fa una crida a tots els republicans per a què se uneixin i presentin una alternativa republicana unitària a Catalunya, sumant els seus esforços al moviment republicà de la resta de l'Estat, per a bastir un referent ampli que possibiliti resoldre des de un punt de vista de classe i democràtic, els problemes dels sectors populars i de les nacionalitats històriques.

Comitè de Catalunya del PCE (m-l)
Barcelona, octubre del 2007

RESOLUCION DEL PCE (m-l) DE CATALUÑA SOBRE LA REPRESIÓN EN LAS CONCENTRACIONES ANTIMONÁRQUICAS DE CATALUÑA

Frente a la histérica campaña mediática y la represión judicial y policial desatada por el régimen monárquico contra la libertad de expresión, como respuesta a los diversos actos antimonárquicos que se están produciendo en Cataluña, donde se están quemando las fotografías de los Borbones, el PCE (m-l) en Cataluña manifiesta:

– Nuestra solidaridad con los ciudadanos reprimidos. Exigimos la paralización de sus causas judiciales, de la represión policial y el respeto a la libertad de expresión. La represión que desde los órganos del Estado se está dando a la quema de fotografías, es un acto injustificable que demuestra que la figura de la monarquía está por encima de su propia constitución.

– También queremos denunciar:

• El carácter incuestionable de la monarquía. Queda claro que el monarca es una figura intocable e incuestionable, sobre la que no se permite ningún tipo de debate, cuestionamiento, ni tan si quiera ironía, como quedó patente tras la retirada de la revista “El jueves”.
• El carácter reaccionario y represivo del régimen monárquico continuador del franquismo. La Audiencia Nacional juega el mismo papel que el Tribunal de Orden Público franquista: perseguir y criminalizar los movimientos políticos que pongan en cuestión al régimen y los intereses de la oligarquía.
• La actitud del parlamento catalán, que con teórica mayoría de “izquierdas”, el pasado 28 de septiembre, aprobó con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, una resolución que reclama «respeto» para los símbolos institucionales, mostrando una vez más, lo profundas que son sus hipotecas con el régimen Borbónico nacido de la “transición”.

Entre los sectores populares del país cada vez se está cuestionando más la figura institucional de una monarquía puesta a dedo por el dictador fascista Franco. El republicanismo de izquierdas se está consolidando en el Estado, lo que crea gran inquietud entre la oligarquía española. La unidad de los pueblos y nacionalidades del Estado en torno a la lucha por la III República, la unidad de la clase obrera y los sectores populares agredidos por el gran capital, es el único camino para poder resolver de manera democrática, mediante el derecho de autodeterminación, los problemas nacionales del Estado.

El PCE (m-l), que defiende hasta sus últimas consecuencias el derecho de autodeterminación de las nacionalidades del Estado, entiende que este derecho sólo puede conseguirse de manera real en el marco de una República Popular y Federativa: nunca la monarquía va a permitir tal derecho puesto que eso significaría la destrucción de los pilares sobre los que domina la oligarquía económica de España.

El PCE (m-l) de Cataluña hace un llamamiento a todos los republicanos para que se unan y presenten una alternativa republicana unitaria en Cataluña, sumando sus esfuerzos al movimiento republicano del resto del Estado, para construir un referente amplio que posibilite resolver desde un punto de vista de clase y democrático, los problemas de los sectores populares y de las nacionalidades históricas.

Comité de Cataluña del PCE (m-l) – Barcelona, octubre del 2007

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS