Primer de maig de 2017. Passem a l’ofensiva / Pasemos a la ofensiva

[Català]

Primer de maig de 2017. Passem a l’ofensiva

Els darrers anys les nostres condicions de vida s’han deteriorat. No només durant l’anomenada crisi. El procés ja ve de lluny. Des de fa ben bé dues dècades la classe treballadora, que som la immensa majoria de la població, hem vist com la precarietat entrava per la porta de moltes cases, com han anat caient sense parar les prestacions a l’atur, com cada vegada és més senzill i més barat que ens acomiadin. També hem vist com s’especula i es fa negoci amb les nostres pensions, allargant l’edat de jubilació, el temps de treball i reduint-ne la quantia per tal que comprem plans d’estalvi privats. Igualment hem observat com s’han privatitzat molts serveis públics i s’ha disparat el preu de coses tant bàsiques com l’aigua i l’energia mentre grans empreses, en complicitat amb la classe política, fan l’agost cada mes. Acompanyant tot això hem patit la repressió, amb companys/es detingudes, tancades a la presó, multades i veient com s’aproven lleis i normatives que limiten cada vegada més les accions col·lectives.

Ja fa temps que diem prou i que tant des de la CGT com des de molts moviments socials hem oposat resistències arreu. Als llocs de treball però també als carrers. Hem intentat evitar i frenar aquest autèntic assalt a les nostres vides, perquè qui ens erosiona les nostres condicions de treball ens empobreix directament la nostra vida.

Ara, no obstant, tenim el convenciment que cal passar a l’ofensiva. I avisem que no ens limitarem a plantar cara, a restar quiets i quietes on ara estem. Ens proposem avançar. Ens posem en marxa per recuperar el terreny perdut i anar, encara, molt més enllà. Avisem: la CGT passem a l’ofensiva. I fem una crida a tots aquells moviments socials que també ho facin. Cadascú des del seu terreny, des del seu camp de batalla quotidià, amb els seus mitjans i els seus propis objectius. El temps de la queixa s’ha acabat i volem començar a albirar el temps de les conquestes.

Tenim clar que aquesta represa del moviment no passa per les institucions.
L’experiència dels darrers anys i mesos ens mostra, de manera clara i crua, com les institucions són part del mateix estat que combatem, fins i tot si qui temporalment n’ocupa els seients són antigues companyes i companys de lluites socials. Aquesta ofensiva passa pel carrer, recuperant espais i iniciatives. Defensant les organitzacions de venedors/es ambulants, noves associacions com els anomenats “sindicats de barri”, organitzacions ecologistes, antirrepressives, centres socials okupats, obres socials de la PAH, espais de lluita antipatriarcal i un llarg etcètera. Però l’ofensiva també passa pels centres de treball.
Nosaltres, la CGT, l’estem promovent. Cada vegada més vagues ja no són només de resistència, sinó que es marquen com a objectius recuperar drets i condicions de treball.

El conflicte de classes, el conflicte entre explotadors i explotats, existeix. Cada dia i arreu.
Nosaltres, simplement, busquem fer-lo visible. Que aflori i, quan surt a la llum, el fem servir per avançar en els nostres objectius que miren cap a la revolució social. Els darrers mesos les expressions d’aquest conflicte en el món del treball han augmentat. D’exemples en tenim per tot el territori i a diferents sectors. Avisem, no obstant, que tot just és el principi. Ens posem a caminar, passem a l’ofensiva.

18 d’abril de 2017
Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya

________________

[Castellano]

Primero de mayo de 2017. Pasemos a la ofensiva

En los últimos años nuestras condiciones de vida se han deteriorado. No sólo durante la llamada crisis. El proceso ya viene de lejos. Desde hace exactamente dos décadas la clase trabajadora, que somos la inmensa mayoría de la población, hemos visto como la precariedad entraba por la puerta de muchas casas, como han ido cayendo sin cesar las prestaciones en paro, como cada vez es más sencillo y más barato que nos despidan. También hemos visto como se especula y se hace negocio con nuestras pensiones, alargando la edad de jubilación, el tiempo de trabajo y reduciendo la cuantía para que compramos planes de ahorro privados. Igualmente hemos observado cómo se han privatizado muchos servicios públicos y se ha disparado el precio de cosas tan básicas como el agua y la energía mientras grandes empresas, en complicidad con la clase política, hacen su agosto cada mes. Acompañando todo ello hemos sufrido la represión, con compañeros / as detenidas, encerradas en la cárcel, multadas y viendo cómo se aprueban leyes y normativas que limitan cada vez más las acciones colectivas.

Ya hace tiempo que decimos basta y que tanto desde la CGT como desde muchos movimientos sociales hemos opuesto resistencias partes. En los lugares de trabajo pero también en las calles. Hemos intentado evitar y frenar este auténtico asalto a nuestras vidas, para que quien nos erosiona nuestras condiciones de trabajo nos empobrece directamente nuestra vida.

Ahora, sin embargo, tenemos el convencimiento de que hay que pasar a la ofensiva. Y avisamos que no nos limitaremos a hacer frente, a restar quietos y quietas donde ahora estamos. Nos proponemos avanzar. Nos ponemos en marcha para recuperar el terreno perdido y ir, aunque, mucho más allá. Avisamos: la CGT pasamos a la ofensiva. Y hacemos un llamamiento a todos aquellos movimientos sociales que también lo hagan. Cada uno desde su terreno, desde su campo de batalla cotidiano, con sus medios y sus propios objetivos. El tiempo de la queja se ha acabado y queremos empezar a vislumbrar el tiempo de las conquistas.

Tenemos claro que esta reanudación del movimiento no pasa por las instituciones. La experiencia de los últimos años y meses nos muestra, de manera clara y cruda, como las instituciones son parte del mismo estado que combatimos, incluso si quien temporalmente ocupa los asientos son antiguas compañeras y compañeros de luchas sociales. Esta ofensiva pasa por la calle, recuperando espacios e iniciativas. Defendiendo las organizaciones de vendedores / as ambulantes, nuevas asociaciones como los llamados «sindicatos de barrio», organizaciones ecologistas, antirepresiva, centros sociales okupados, obras sociales de la PAH, espacios de lucha antipatriarcal y un largo etcétera. Pero la ofensiva también pasa por los centros de trabajo. Nosotros, la CGT, la estamos promoviendo. Cada vez más huelgas ya no son sólo de resistencia, sino que se marcan como objetivos recuperar derechos y condiciones de trabajo.

El conflicto de clases, el conflicto entre explotadores y explotados, existe. Cada día y partes. Nosotros, simplemente, buscamos hacerlo visible. Que aflore y, cuando sale a la luz, lo usamos para avanzar en nuestros objetivos que miran hacia la revolución social. Los últimos meses las expresiones de este conflicto en el mundo del trabajo han aumentado. Ejemplos tenemos por todo el territorio y en diferentes sectores. Avisamos, sin embargo, que apenas es el principio. Nos ponemos a caminar, pasamos a la ofensiva.

18 de abril de 2017
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS