Plantemos cara a su Navidad de miseria!

Publicidad

Plantem cara al seu Nadal de misèria!

S’acosta Nadal, i com sempre per aquestes dates la publicitat ens bombardeja i ens vol fer creure que entre llums i consum tot és felicitat i somriures, però nosaltres sabem que darrera el seu model de nadal s’hi amaga la nostra misèria.

La misèria de totes aquelles joves que treballen en condicions precàries i que fan més hores que un rellotge per un sou ridícul o treballen en dies festius sense cobrar-los.

La misèria d’aquelles famílies que no arriben a final de mes i que no saben com dir als petits i petites de la casa que aquest any no hi haurà regals.

La misèria de totes aquelles persones que treballen a les fàbriques dels països perifèrics en condicions de semi-esclavatge perquè nosaltres comprem molt, i molt barat.

La misèria de les dones que estan obligades a fer totes les feina de casa, preparar grans menjars i fer totes les compres només pel fet de ser dones.

I és que per aquestes dates, patriarcat i capital porten la seva aliança fins a la seva màxima expressió, i no només es mostra el model heteropatriarcal com a únic model de família vàlid, sinó que a més les joguines sexistes omplen els aparadors i milers de llars catalanes perpetuant els rols sexistes: per les nenes vestits, nines i casetes; pels nens cotxes, esports i soldats.

Als atacs contra les dones i la classe treballadora d’aquí i arreu, s’hi ha de sumar el desgast que rep el territori, cada cop més degradat pel consumisme i la contaminació, així com els atacs a la sobirania dels Països Catalans i de la resta de pobles del món, doncs veiem com any rere any, l’imperialisme imposa gràcies a la publicitat i els seus mecanismes de dominació un model de festa que no és el nostre.

Davant d’aquesta situació, les joves dels Països Catalans hem decidit plantar cara. No volem renunciar a celebrar festes amb família i amistats, però no volem fer-ho en aquestes condicions. Sabem que aquest és un model pensat per enriquir uns pocs a qualsevol preu, un preu que paguem nosaltres.

Per tot això reiterem que plantarem cara al seu nadal de misèria, i que com a revolucionàries respondrem. Durant tot l’any, i especialment per Nadal, la lluita continua!

***

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, 20 de desembre de 2016

_______________________

Plantemos cara a su Navidad de miseria!

Se acerca Navidad, y como siempre por estas fechas la publicidad nos bombardea y nos quiere hacer creer que entre luces y consumo todo es felicidad y sonrisas, pero nosotros  sabemos que detrás de su modelo de navidad se esconde nuestra miseria .

La miseria de todas aquellas  jóvenes que trabajan en condiciones precarias  y que hacen más horas que un reloj por un sueldo ridículo o trabajan en días festivos sin cobrarlos.

La miseria de aquellas  familias que no llegan a fin de mes  y que no saben cómo decir a los pequeños y pequeñas de la casa que este año no habrá regalos.

La miseria de todas aquellas  personas que trabajan en las fábricas de los países periféricos en condiciones de semi-esclavitud  porque nosotros compramos mucho, y muy barato.

La miseria de  las mujeres que están obligadas a hacer todas las labores, preparar grandes comidas y hacer todas las compras sólo por el hecho de ser mujeres .

Y es que por estas fechas,  patriarcado y capital llevan su alianza hasta su máxima expresión , y no sólo se muestra el modelo heteropatriarcal como único modelo de familia válido, sino que además los juguetes sexistas llenan los escaparates y miles de hogares catalanes perpetuando los roles sexistas: para las niñas vestidos, muñecas y casetas; los niños coches, deportes y soldados.

A los ataques contra las mujeres y la clase trabajadora de aquí y en todas partes, hay que sumar el desgaste que recibe el territorio, cada vez más degradado por el consumismo y la contaminación, así como los ataques a la soberanía de los Países Catalanes y de el resto de pueblos del mundo , pues vemos como año tras año, el imperialismo impone gracias a la publicidad y sus mecanismos de dominación un modelo de fiesta que no es nuestro.

Ante esta situación,  las jóvenes de los Países Catalanes hemos decidido hacer frente . No queremos renunciar a celebrar fiestas con familia y amistades, pero no queremos hacerlo en estas condiciones. Sabemos que este es un modelo pensado para enriquecer unos pocos a cualquier precio, un precio que pagamos nosotros.

Por todo ello reiteramos que plantaremos cara a su navidad de miseria, y que como revolucionarias responderemos. Durante todo el año, y especialmente en Navidad, la lucha continúa!

***

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, 20 de diciembre de 2016

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More