Per una educació de persones adultes pública, gratuïta i de qualitat: vaga 17 de març 2010

[Traducción al castellano]

Per una educació de persones adultes

pública, gratuïta i de qualitat

VAGA 17 de MARÇ 2010

Des del traspàs de la formació de les persones adultes al Departament d’Educació, aquest sector s’ha vist degradat i s’ha perdut l’oportunitat de tenir una formació de persones adultes forta i específica amb:

­una normativa concreta per gestionar i organitzar els centres

­recursos suficients pensats per formació d’adults

­plantilles especialitzades (per l’experiència) per atendre la cada vegada més gran demanda

­programacions adequades i flexibles per satisfer les necessitats de la població adulta

Aquest afebliment de la formació de persones adultes ens suma en les reivindicacions dels altres sectors de l’ensenyament no universitari:

&nbsp

•Per l’increment generalitzat de plantilles. No a més retallades.

&nbsp

Actualment i degut a la crisi econòmica les escoles de formació de persones adultes experimenten un gran augment de la demanda i per part del Departament hi ha congelació de les plantilles. El resultat és que no es pot augmentar l’oferta educativa i per això l’enormevolum de les llistes d’espera a tot Catalunya sense rebre cap resposta per part d’Educació.

Cal que recuperem el professorat que té experiència amb adults i es consideri aquest sector educatiu diferent a Primària i Secundària, així els nomenaments i els trasllats es faran en funció a l’experiència en la formació de persones adultes abans que en altres items.

&nbsp

• Per la cobertura de totes les baixes amb substitucions des del primer dia.

El fet de no cobrir les baixes des del primer dia, ocasiona en els usuaris de les escoles de formació de persones adultes un greuge perquè es solen quedar sense classe. No és de rebut que el Departament deixi de banda aquests estudiants que fan un gran esforç per conciliar la seva vida familiar i laboral amb els estudisque els poden ajudar a millorar les seves perspectives de vida.

• No a aquest projecte de decret d’autonomia de centres. Per la gestió democràtica i participativa. No a la desregularització de les condicions laborals del professorat.

&nbsp

Amb el desplegament de la LEC s’inicia un procés per què l’escola pública s’apropi al model de funcionament d’escola concertada. L’esquelet d’aquest projecte es concreta en el projecte de decret d’autonomia de centres en el qual s’abandonen el treball en equip i la cohesió com a principis essencials de l’escola pública per substituir-los per la jerarquització, amb un creixent pes de la direcció sobre el claustre i la competitivitat entre centres.

Abans de parlar de Decrets d’Autonomia s’han de regularitzar totes les escoles de formació de persones adultes convertint les aules en centres. Ja n’hi ha prou de maltractar aquest sector. Ens preguntem perquè es tan difícil, després de 8 anys poder fer aquesta regularització quan el Decret de Centres és molt permissiu en la conversió. Sabem que això suposa un gran estalvi pel Departament perquè al no contemplar equips directius, no ha de pagar càrrecs, i la feina surt igual de bé.

• No a aquest calendari escolar.

&nbsp

Fa anys que des de formació de persones adultes es demana un calendari de preinscripcions i matrícula adient a persones treballadores però el Departament no ens fa cas i continua confonent formació de persones adultes amb ensenyaments obligatoris. L’exemple del ensenyaments adreçats a persones majors de 18 anys hauria de servir com a model per la formació de persones adultes, com exemples tenim les Escoles Oficials d’Idiomes, al Consorci per la Normalització de la Llengua o altres institucions.

Respecte al canvi de calendari pel curs vinent s’ha fet unes previsions pels ensenyaments de Primària i Secundària, però aquesta setmana de vacances de febrer afecta de manera negativa als estudiants de formació de persones adultes perquè treballen o tenen altres obligacions i hauran de trencar el ritme d’estudi quan molts d’ells tenen a prop lesproves d’accés a CFGM i CFGS o a la Universitat per a majors de 25 anys i d’altres acaben de començar el segon quadrimestre de classes.

&nbsp

• Pel treball estable i de qualitat. Contractacions de mitja jornada i sencera.

&nbsp

El Departament que hauria de ser modèlic en el tipus de contractació del professorat ha començat aquest any a establir els contractes escombraries, d’un terç de jornada que no permeten ningú de guanyar un sou digne per viure. Com ja hem dit al començament laprecarietat va essent la tònicageneral d’aquest Govern anomenat d’esquerres i hi hem de lluitar en contra perquè ens ha costat molts esforços arribar o­n som.

&nbsp

&nbsp

• No a aquests nomenaments telemàtics, que no garanteixen ni la transparència ni el control.

A l’Acord està previst que a les llistes de persones interines les persones que tenen una sèrie de requisits d’experiència de treball amb persones adultes, i hagin demanat de treballar-hi, passin per davant de les persones que no tenen aquestes especificitats, Amb els nomenaments telemàtics, no queda garantida aquesta especificitat.

Per tots aquests motius us convoquem el proper dia 17 de març, a les 10.30 h. davant del departament d’Educació,Via Augusta , a una concentració específica del professorat de centres i aules d’escolesd’adults. Allí lliurarem un escrit al Conseller i al Director General per posar de relleu les nostres reivindicacions específiques i comunicar-los quecontinuarem reclamant la negociació dels temes pendents.

Després anirem tot seguit a la manifestació conjunta de tot l’ensenyament a Plaça Universitat, a les 12h., davant del cafè L’Estudiantil.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS