Per un nou model de relacions entre l’Estat, la societat i l’Església

PER UN NOU MODEL DE RELACIONS ENTRE L’ESTAT, LA SOCIETAT I L’ESGLÉSIA

GRUPS, ENTITATS, PERSONES, MOVIMENTS I COMUNITATS, CRISTIANS I CRISTIANES DE L’ESGLÉSIA DE CATALUNYA, ENS POSICIONEM A FAVOR D’UN NOU MODEL DE RELACIONS ENTRE L’ESTAT, LA SOCIETAT I L’ESGLÉSIA.

I PROPUGNEM UN NOU MARC QUE RESPECTI LA LLIBERTAT RELIGIOSA, QUE FACI EFECTIVA LA LAÏCITAT EN LA SOCIETAT —I PER TANT LA PLENA SEPARACIÓ ENTRE L’ÀMBIT SOCIAL I POLÍTIC I EL RELIGIÓS— I L’ELIMINACIÓ DE TOTA MENA DE PRIVILEGIS PER A QUALSEVOL TRADICIÓ RELIGIOSA.

Volem afavorir un nou marc que valori positivament i fomenti la presència social i la participació del fet religiós en tots els debats socials, especialment aquells que tenen a veure amb els drets i la dignitat de les persones, amb plena igualtat amb altres col·lectius i evitant cap mena de prejudici ni reticència vers allò que des del món de les creences religioses s’aporti per a la construcció d’una societat més humana, justa i solidària.

Que reconegui i doni suport a la ingent i indispensable tasca social i humanitària que porten a terme moltes dones i homes, grups i institucions eclesials i sense la qual, juntament amb les que es promouen des d’altres iniciatives, la nostra societat deixaria sense atenció molts col·lectius desfavorits.

Agraïm la contribució valenta i clarificadora que, durant aquestes setmanes, han aportat persones, grups i entitats des de molt diferents àmbits de l’Església de Catalunya, i molt significativament la de l’Abat de Montserrat i la de la Reunió d’Abats i Provincials de Catalunya.

Per tant, els grups, entitats, moviments i comunitats, dones i homes cristians que signem aquest posicionament

PROPUGNEM:

  1. Fomentar la veu i la presència del fet religiós en l’àmbit públic i en els debats que es generen en el si de la societat. Amb voluntat de cooperació i de respecte a la pluralitat d’opinions, idees i praxis que hi tenen cabuda, sense cap mena de voluntat de tutela, ni imposició, ni privilegi. Amb la finalitat que els valors espirituals, en el nostre cas els cristians, contribueixin a crear unes societats més humanes, solidàries, justes i sostenibles, pensant no tan sols en els nostre gaudi sinó també en les generacions futures.
  1. Un acord nacional català sobre laïcitat, on quedi reflectit, entre altres aspectes, el paper de les institucions polítiques i dels seus representants en relació a les manifestacions religioses, a fi que en tot moment els principis d’independència entre els àmbits polític, social i religiós quedin ben definits.
  1. La denúncia dels actuals Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu pel que impliquen de privilegis per a l’Església catòlica i possibiliten la pressió als governs de l’Estat sobre diferents matèries, i la simultània substitució per acords de col·laboració sobre determinats temes d’interès general entre el Govern de l’Estat i la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), i entre el Govern de Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) per als temes les competències dels quals siguin de la Generalitat o afectin el territori català.
  1. La posada en marxa immediata d’un procés per demanar una Conferència Episcopal Catalana, i mentrestant la creació d’un organisme eclesial, d’àmbit nacional català, amb competències per assessorar la CET, on siguin representades la jerarquia i la base de l’Església catalana: els preveres, els religiosos i les religioses i els grups, comunitats i moviments de totes les tendències i sensibilitats.
  1. Que els cristians i cristianes de base prenguem consciència que cal recuperar la iniciativa per reformar l’Església catòlica a partir dels documents i l’esperit del Concili Vaticà II en un moment en què un ampli sector de l’alta jerarquia dóna suport i avança ostensiblement vers una interpretació restrictiva i tradicionalista de l’esmentat Concili i es recolza cada cop més en els grups que adopten i promouen aquesta línia.

DISCREPEM:

  1. De l’actitud, els posicionaments, les manifestacions i la presència pública que han protagonitzat diversos membres de la jerarquia catòlica en els darrers mesos, per la imatge que s’ha transmès que actuaven, no pas per raons pastorals, sinó per tal de debilitar l’actual Govern de l’Estat i crear un ambient de crispació i polarització que podria afavorir l’estratègia d’una determinada opció política, arribant fins al punt, gravíssim, d’utilitzar el terrorisme i deslegitimar les institucions de l’Estat establertes democràticament.
  1. De bona part dels darrers documents de la CEE, i molt especialment de la Instrucció del 23/11/2006 i de la Nota del proppassat 30/01/2008, per incloure criteris partidistes, incitar a la bel·ligerància contra determinades formacions polítiques, deslegitimar drets de persones, col·lectius i nacions i pretendre tutelar la consciència de la comunitat catòlica espanyola.
  1. De la utilització del poder mediàtic i de pressió que està sota el control d’un sector de la jerarquia eclesiàstica, especialment la COPE, per crear un clima de confrontació, de caos, de desinformació i de confusió per tal d’afavorir determinats posicionaments polítics. Tot plegat sense importar l’ús de la mentida, la difamació, l’insult i la manipulació.
  1. D’algunes actituds dels bisbes de Catalunya, tot i reconeixent la incomoditat de la seva posició, perquè han mantingut generalment una actitud tèbia, poc transparent i de suport als posicionaments de la CEE, la qual cosa ha generat entre els i les fidels de les diòcesis catalanes una sensació de manca de lideratge i de claudicació als postulats més radicals de l’organisme episcopal espanyol, que ha provocat una pèrdua substancial de la seva credibilitat dins l’Església i la societat catalanes.
  1. De la resposta poruga i la manca de fermesa dels governs espanyol i català enfront de l’actitud desafiant de bona part de la institució eclesiàstica. No és possible avançar vers una societat positivament laica si les persones que ens governen no tenen clar quin ha de ser el seu paper i envien constantment missatges contradictoris a la ciutadania.&nbsp

CONVIDEM tots els cristians i cristianes de Catalunya que vulguin manifestar la seva voluntat de construir un nou model de relacions eclesials a assistir a l’acte de presentació del document “Una altra veu d’Església”, que recull els debats i les reflexions de les entitats que promovem aquest posicionament, i que es farà aquest proper divendres 29 de febrer, a ¾ de 8 del vespre, a l’església del Sagrat Cor, del carrer Casp, 27 – Barcelona.

Barcelona, 27 de febrer de 2008

Promouen aquest document: ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura – (ACO) Acció Catòlica Obrera – Associació “Araguaia amb el bisbe Casaldàliga” – Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya – Associació cultural El Pregó – Berchmans CVX – Campanya “Volem bisbes cristians” – Centre Eiximenis Col·lectiu de Dones en l’Església – Col·lectiu Diàspora – Col·lectiu Utopia “Joan N. García-Nieto” (Baix Llobregat) – Comitès Òscar Romero de Catalunya – Comunitat de Base de Gavà – Comunitat de Base Joan N. García-Nieto de CornellàComunitats cristianes populars de Sabadell – Comunitat de Linda Vista de Cornellà – Comunitat Sant Antoni (Esplugues) – Coordinadora del “Moviment de Pobles i Comarques de Catalunya” de la diòcesi de Terrassa – Cristianisme Segle XXI – Cristians pel Socialisme – Cristians Segle XXI de Gràcia – CVX Catalunya (Comunitat de Vida Cristiana) – Església Plural – Fòrum JIC – GOAC-HOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica) – Grup de Cristians de Base Sta. Coloma de Gramenet – JOC (Joventut Obrera Cristiana) – Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat – Una altra Església ja és possible.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS