Parcs i Jardins demanda a la vídua de un treballador mort en accident laboral


[Traducción al castellano]

El pròxim dimecres 5 de novembre, a les 11.30 hores, treballadors i treballadores de Parcs i Jardins es concentraran davant les portes del jutjat social nº17 a Ronda de Sant Pere 41 &nbsp per &nbsp denunciar la actuació &nbsp «immoral i lamentable» de la direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, presidit per la regidora de IC-ElsVerds Imma Mayol, en el cas de la mort d'un treballador de Parcs i Jardins.

La direcció de l'Institut Municipal, en comptes de posar les mesures necessàries per que no es torni a incomplir la llei de prevenció de riscos amb la dramàtica conseqüència de la mort d'un treballador, dedica més recursos a contractar al gabinet jurídic més car de Barcelona per denunciar en els Jutjat de lo Social a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la vídua del treballador Francisco Jurado, mort en &nbsp accident de treball.

La denuncia presentada pretén que es retiri el recàrrec &nbsp de prestacions que ha d'abonar l'Institut Municipal a la vídua del treballador i que va ser imposat per l'Inspecció de Treball i confirmat per la Direcció provincial del INSS per la responsabilitat de Parcs i Jardins a l'accident &nbsp que va provocar la mort del treballador

Més informació:

http://malesherbes.blogspot.com/2008/10/parcs-i-jardins-demanda-la-vdua-de-un_31.html

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS