Ocupar otro espacio; seguir luchando para volver al Banc Expropiat

Publicidad

Ocupar un altres espai; continuar lluitant per tornar al Banc Expropiat

Divendres passat, dia 12 d’agost, vam okupar un espai a la Vila de Gràcia. No és un nou Banc Expropiat, no serà l’espai on continuï el projecte. I no ho serà per moltes raons, tant perquè físicament el nou espai no reuneix les condicions de mida mínimes que el projecte necessita per desenvolupar-se, com perquè nosaltres encara tenim la viva convicció de tornar a l’espai on érem. Tornar al local desallotjat del Banc Expropiat no ha d’entendre’s simplement com la pugna per un espai físic, sinó que en la lluita contra l’especulació a Gràcia ha de ser una prioritat impedir que Manuel Bravo Solano es quedi amb aquest local.

Necessitàvem un espai perquè el projecte també depèn d’un punt físic on reunir-nos, deixar coses y continuar construint-nos; és per això que hem decidit obrir l’espai abans de festes de Gràcia, per assegurar-nos que passa el temps necessari perquè la policia no tingui l’argument legal de desallotjar-nos en 72 hores, sinó que s’hagi d’obrir un procés legal que, per la burocràcia que implica, obligui que passi tot el mes d’agost i així evitar que tingui lloc cap conflicte durant aquests dies. Com qualsevol veïna del barri volem passar-ho bé a les festes, que també són nostres, compartir tota la feina feta tant dels guarnits com de les programacions i gaudir d’aquests dies en què el carrer es converteix en un gran lloc de reunió. Coneixem bé tot l’esforç que totes hem invertit en la preparació de les festes i volem gaudir-les de la millor manera possible.

Dimecres a les 20.30 farem públic el lloc on tindrem la nostra nova petita seu.

Us animem a passar pel nostre espai de festes, som on hem estat els últims mesos, a la porta del Banc Expropiat. Hi celebrarem les festes cada tarda de 20h a 24h.

______________________________________

Ocupar otro espacio; seguir luchando para volver al Banc Expropiat

El pasado viernes, día 12 de agosto, okupamos un espacio en la Vila de Gràcia. No es un nuevo Banco Expropiado, no será el espacio donde continúe el proyecto. Y no lo será por muchas razones, tanto porque físicamente el nuevo espacio no reúne las condiciones de tamaño mínimas que el proyecto necesita para desarrollarse, como para que nosotros todavía tenemos la viva convicción de volver al espacio donde estábamos. Volver al local desalojado del Banco Expropiado no debe entenderse simplemente como la pugna por un espacio físico, sino que en la lucha contra la especulación en Gracia debe ser una prioridad impedir que Manuel Bravo Solano se quede con este local.

Necesitábamos un espacio para que el proyecto también depende de un punto físico donde reunirnos, dejar cosas y continuar construyendo hacernos; es por ello que hemos decidido abrir el espacio antes de fiestas de Gracia, para asegurarnos de que pasa el tiempo necesario para que la policía no tenga el argumento legal de desalojarnos en 72 horas, sino que se tenga que abrir un proceso legal que, por la burocracia que implica, obligue a que pase todo el mes de agosto y así evitar que tenga lugar ningún conflicto durante estos días. Como cualquier vecina del barrio queremos pasarlo bien en las fiestas, que también son nuestros, compartir todo el trabajo realizado tanto de los guarnecidos como de las programaciones y disfrutar de estos días en que la calle se convierte en un gran lugar de reunión. Conocemos bien todo el esfuerzo que todas hemos invertido en la preparación de las fiestas y queremos disfrutarlas de la mejor manera posible.

Miércoles a las 20.30 haremos público el lugar donde tendremos nuestra nueva pequeña sede.

Os animamos a pasar por nuestro espacio de fiestas, estamos donde hemos sido los últimos meses, en la puerta del Banco Expropiado. Hay celebraremos las fiestas cada tarde de 20h a 24h.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More