Noves metodologies, velles ideologies: Una reflexió crítica sobre el model Bolonia

EQUIP D’ASSESSORS DEL PLA PILOT DE LA FACULTAT DE LLETRES (EAPPFL) DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA:

Montserrat BATLLORI (Filologia Hispànica)

Joan BOSCH (Història de l’Art)

Josep BURCH (Història)

Josep GORDI (Geografia)

Josep M. NADAL (Filologia Catalana)

Josep OLESTI (Filosofia)

Xavier TORRES (Vice-deganat d’Estudis i d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de

Lletres).


ÍNDEX

PREÀMBUL

1. OBJECTIUS

2. COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS

3. MÈTODES I MITJANS

4. OBLIGATORIETAT I LLIURE ELECCIÓ

APÈNDIX: MODALITAT D’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT

REFERÈNCIES

Universitat de Girona

Facultat de Lletres: Cursos 2006-07 i 2007/08

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS