Nou espai alliberat a Vilafranca del Penedès

Al mateix dissabte varen començar les tasques de neteja i habilitació del nou espai i es va realitzar un dinar popular per donar a conèixer l’espai.

Manifest que s’ha repartit als veïns i veïnes del nou espai alliberat:

Dissabte 15 de març de 2008. Després de vuit anys sense el Casal Social Okupat Autogestionat Can Cellerot, des de l’Esquerra Independentista de la vila hem vist la necessitat de donar vida a un altre immoble deshabitat i en desús per continuar lluitant i treballant contra l’especulació immobiliària i per l’alliberament d’espais socials.

Volem posar de manifest algunes situacions d’injustícia, com les dades del cens de 2001 on a la nostra vila surten 2451 habitatges vacants, o sigui el 16’92% són habitatges tancats, en desús, segons dades oficials de l’Idescat (hi havia més habitatge vacant que habitatge de lloguer que la seva taxa era de 12’97%). Al 1991 n’hi havia 1346 i representava el 13’75% dels habitatges (la taxa de lloguer era del 17’84%). Així veiem com en les darreres dècades l’habitage de lloguer està en retrocés i el vacant en augment. Des d’aleshores, les coses han canviat, però no han millorat, sinó al contrari, davant l’augment especulatiu patit per tots i totes, el tema de l’habitatge s’ha posat en boca de tots els partits polítics amb promeses impossibles de complir ja que el mercat immobiliari és un dels mercats amb menys intervenció de l’estat i un dels meés especulatius. Fins i tot han sigut els propis ajuntaments que s’han beneficiat d’aquest mercat. Quants habitatges vacants hi haurà al proper cens del 2011? No costa gaire preveure que augmentarà potencialment. Aquesta situació es contradiu en la incapacitat de la majoria d ela població d’accedir a un habitatge digne i amb unes situacions justes. La gent gran, el jovent, les famílies monoparentals, els treballadors i treballadores amb contractes temporals, i un llar etcètera estem fora d’aquest accés i del dret reconegut d’un habitatge digne.

També cal destacar la incapacitat de decidir quin model de vila volem: davant la gran transformació de la mateixa, molts habitatges i immobles històrics i antics de la vila han fet ‘nosa’ per la construcció d enous barris sense carisma ni personalitat, grans blocs de cinc plantes, arquitectònicament tots iguals, sense tenir en compte la idiossincràcia d ela vila.

Per tot això, avui hem vist la necessitat d’alliberar un altre espai a la nostra vila. I ho hem fet en una zona d’alt creixement especulatiu, amb gran significació, rodejat d’horts i de cases i de formes de vida que creiem que s’han de protegir.
És una casa situada al barri d ela Barceloneta de Vilafranca que portava més de cinc anys abandonada, fins avui que l’Assemblea d’Okupes de la vila l’ha recuperada per tal d’obrir un espai del pobles i pel poble. Aquesta casa ha deixat de ser una casa més vacant a la vila, ha deixat de ser propietat privada i ha passar a ser gestionada per una assemblea.

Per això, us informem a tots i totes les veïnes del treball conjunt que estem portant a terme per construir una alternativa.

Si l’habitatge és un luxe, okupar és un dret!
Contra l’especulació, continuarem alliberant espais: okupació, autogestió i lluita!

Assemblea d’Okupes

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS