Neoliberalisme i educació

Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca, deia fa poc "tot allò que un empresari aplicaria a la seva empresa, cal aplicar-ho a la universitat". Aquesta afirmació no deixa lloc a gaires matisos. La universitat és, avui, un nou laboratori dels assaigs neoliberals. I el monogràfic que us presentem l’hem elaborat per analitzar-ho.

La intromissió del neoliberalisme en la gestió, planificació i desenvolupament dels sistemes educatius no és quelcom exclusiu del nostre país. És la tònica dominant en la majoria de països del món.

El neoliberalisme, com qualsevol altre sistema ideològic, necessita controlar el sistema educatiu per reproduir-se. Ara bé, si històricament els enfrontaments en el terreny de l’educació havien estat majoritàriament focalitzats en la batalla pel control ideològic, avui dia s’hi afegeix la voluntat per fer de la transmissió de coneixement un negoci lucratiu. En altres paraules, actualment, el neoliberalisme no només concep la universitat com un mitjà per a la seva reproducció, legitimació i expansió, sinó com un fi en sí mateix, és a dir, un producte més en l’expansiu mercat capitalista.

El Financial Times valora el mercat educatiu en 600 bilions d’euros; en els darrers anys, s’han creat grans empreses transnacionals d’educació superior (com l’Apollo Group o Sylvan Learning Systems) que adquireixen o es fusionen amb altres universitats com fan els grans bancs; les grans universitats privades han començat a cotitzar en els mercats de valors; el fenomen de la comercialització de "serveis universitaris" està en expansió i, fins i tot, forma part de l’agenda de negociacions de l’Organització Mundial del Comerç….

Òbviament, l’educació ha deixat de ser quelcom percebut com a poc rentable, un "servei públic deficitari", per passar a ser un mercat força atractiu pels agents econòmics. Ningú vol quedar arraconat de la competició i són diversos els instruments que s’han posat en marxa per rendibilitzar els beneficis: augment de les taxes dels estudiants, substitució de beques per crèdits, priorització dels vincles universitat-empresa, introducció de lògiques de mercat en el finançament de les universitats i les escoles, tècniques empresarials en el govern de les institucions educatives, subcontractació i externacionalització de serveis, precarització del personal docent i administratiu, etc.

I el més greu de tot això és que les pròpies universitats públiques i les administracions són còmplices i, en ocasions, promotores actives d’aquests processos de mercantilització de la universitat.

Aquest monogràfic té l’objectiu de posar de relleu la dimensió adquirida per aquestes transformacions paleses en el terreny de l’educació superior, els seus impactes i els mecanismes a través dels quals opera. També volem difondre alternatives al model neoliberal que, si bé encara són marginals, poden esdevenir referents per a repensar l’escola i la universitat pública i lluitar per un sistema d’ensenyament democràtic, autònom a les forces del mercat i al servei de l’emancipació de les persones.

&nbsp

Consell de redacció de La Fàbrica

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS