Milers de manifestants marxen a Barcelona per exigir que la crisi la pagui el capital: crònica i fotos (cat/cast)

[Traducción al castellano]

La manifestació, convocada per la campanya unitària “Que la crisi la paguin els rics!”, ha comptat amb uns 10.000 participants, segons els portaveus de la campanya, i ha arrencat de la Plaça Universitat per concloure a la Plaça Sant Jaume.

Al llarg del recorregut s’han corejat consignes que denunciaven la situació de crisi i exigien que el seu pes recaigués sobre els culpables: “Que la crisi la paguin els rics”, “La crisi social que la pagui el capital”, “el G-20 es reuneix, la resta el pateix”, “Ells són 20 nosaltres milions”… També han sovintejat les denúncies de les polítiques dels governs central i català: “govern d’entesa, govern d’empresa”, “l’esquerra pija també privatitza”… juntament amb la denúncia de la política repressiva del tripartit: “Bolonya s’aplica a cops de porra”, “la policia tortura i assassina”, “mossos torturadors”, “llibertat d’expressió, policia no”… S’ha reivindicat una “Universitat pública i de qualitat”, “No, no, no a les privatitzacions”, “papers, drets i treball per tothom”… S’han denunciat que “cap persona és il·legal”, s’ha rebutjat la llei d’estrangeria (“La llei d’estrangeria per la reina Sofia”) i s’ha reivindicat que “d’aquí o estrangera, la mateixa classe obrera”. Davant els atacs que els treballadors i treballadores estan patint per part de les patronals, amb la complicitat de CCOO i UGT i del governs central i tripartit, s’han corejat lemes com ara “se va a acabar la paz social”, “contra la congelació salarial, prou xantatge patronal”, “Ni EROs, ni atur, ni precarietat, empreses en lluita solidaritat”, “contra el capital, vaga general”.

Durant la manifestació s’han fet diversos parlaments i accions simbòliques com ara el llançament de sabates contra les fotos dels líders del G-20, la crema d’un euro gegant davant la delegació del Banc d’Espanya i la col·locació de diversos taüts davant la seu de la patronal catalana Foment del Treball.

Ja a la Plaça S. Jaume i amb una pluja que s’intensificava per moments s’ha llegit una “carta oberta al President Montilla” denunciant les polítiques “que fan pagar la crisi als treballadors i treballadores mitjançant la davallada dels salaris i les condicions laborals” i o­n s’exigeixen “polítiques socials reals pels treballadors i treballadores, com l’única manera de sortir d’aquest fracàs del capitalisme”, amb mesures com el repartiment del treball amb reducció de jornada a 30 hores setmanals sense reducció de sou, l’oposició als acomiadaments i el rebuig dels EROs, promoure canvis al parlament espanyol per abolir les reformes laborals recents… També representants dels estudiants mobilitzats contra els Plans de Bolonya, del moviment solidari amb Palestina i de empreses en lluita com Mahle de Vilanova han intervingut al final del acte per denunciar les polítiques dels governs i apel·lar a la solidaritat.

Durant la manifestació s’ha recordat així mateix que el proper dimecres 1 d’abril (a les 10 hores, a Cotxeres de Sants) s’han convocat una assemblea d’aturats i aturades per abordar la situació de creixent desocupació que afecta la classe treballadora.traducción al castellano:


La manifestación, convocada por la campaña unitaria “¡Que la crisis la paguen los ricos!”, ha contado con unos 10.000 participantes, según los portavoces de la campaña, y ha arrancado de la Plaza Universidad para concluir en la Plaza Sant Jaume.

A lo largo del recorrido se han coreado consignas que denunciaban la situación de crisis y exigían que su peso recayera sobre los culpables: “Que la crisis la paguen los ricos”, “La crisis social que la pague el capital”, “el G-20 se reúne, el resto lo sufre”, “Ellos son 20 nosotros millones”… También han sido frecuentes las denuncias de las políticas de los gobiernos central y catalán: “gobierno d’entesa, gobierno de empresa”, “la izquierda pija también privatiza”… junto con la denuncia de la política represiva del Tripartit: “Bolonia se aplica a golpes de porra”, “la policía tortura y asesina”, “Mossos torturadores”, “libertad de expresión, policía no”… Se ha reivindicado una “Universidad pública y de calidad”, “No, no, no a las privatizaciones”, “papeles, derechos y trabajo por todos”… Se han denunciado que “ninguna persona es ilegal”, se ha rechazado la ley de extranjería (“La ley de extranjería&nbsp para la reina Sofía”) y se ha reivindicado que “de aquí o extranjera, la misma clase obrera”. Ante los ataques que los trabajadores y trabajadoras están sufriendo por parte de las patronales, con la complicidad de CCOO y UGT y de los gobiernos central y Tripartito, se han coreado lemas como “se va a acabar la paz social”, “contra la congelación salarial, basta ya de chantaje patronal”, ?Ni EREs, ni paro, ni precariedad, empresas en lucha solidaridad”, “contra el capital, huelga general”.

Durante la manifestación se han realizado varios parlamentos y acciones simbólicas como el lanzamiento de zapatos contra las fotos de los líderes del G-20, la quema de un euro gigante ante la delegación del Banco de España y la colocación de varios ataúdes ante la sede de la patronal catalana Foment del Treball.

Ya en la Plaza S. Jaume y con una lluvia que se intensificaba por momentos se ha leído una “carta abierta al Presidente Montilla” denunciando las políticas “que hacen pagar la crisis a los trabajadores y trabajadoras mediante el recorte de los salarios y las condiciones laborales” y en la que se exigen “políticas sociales reales a favor de los trabajadores y trabajadoras, como única forma de salir de este fracaso del capitalismo”, con medidas como el reparto del trabajo con reducción de jornada a 30 horas semanales sin reducción del salario, la oposición a los despidos y el rechazo de los EREs, promover cambios en el parlamento español para abolir las reformas laborales recientes… También representantes de los estudiantes movilizados contra los Planes de Bolonia, del movimiento solidario con Palestina y de empresas en lucha como Mahle de Vilanova han intervenido al final del acto para denunciar las políticas de los gobiernos y apelar a la solidaridad.

Durante la manifestación se ha recordado asimismo que el próximo miércoles 1 de abril (a las 10 horas, en Cotxeres de Sants) se ha convocado una asamblea de parados y paradas para abordar la situación de creciente desempleo que afecta a la clase trabajadora.NOTICIAS ANTICAPITALISTAS