Mestres en lluita per una escola pública digna

MESTRES EN LLUITA PER UNA ESCOLA PÚBLICA DIGNA

Som l’equip de mestres d’una escola pública del districte de Sant Andreu. Hem sentit la necessitat d’escriure aquest manifest per diferents motius relacionats amb la situació de l’escola pública actual.

COM ENS SENTIM?

·Cansats/des…, cansats/des de sotmetre’ns a les reiterades i insubstancials reformes educatives fruit de l’alternança política en el govern.

·Invisibles…, invisibles davant dels múltiples replantejaments teòrics que s’imposen des de les diferents reformes educatives.

·Infravalorats/des…, infravalorats/des per l’actual administració educativa que amb la nova llei d’educació, planteja, de forma més o menys explícita, la nostra incapacitat com a professionals a l’hora d’oferir una educació de qualitat.

·Culpabilitzats/des…, culpabilitzats/des per la situació actual de l’escola pública i el nivell de fracàs escolar.

·Pressionats/des…, pressionades pel tracte públic i administratiu cap a l’escola, com la única responsable d’entomar les múltiples problemàtiques socials i educatives, sense tenir en compte que es tracta d’una responsabilitat compartida.

·Silenciats/des…, silenciats/des pels mitjans de comunicació que desproveeixen d’importància la situació educativa actual, oferint una manca d’espais informatius que tractin el tema des de l’anàlisi profund i plural que es mereix.

·Maltractats/des…, maltractats/des per l’opinió pública que està exposada a una informacióesbiaixada i enganyosa de la realitat educativa.

·Oprimits/des…, oprimits/des davant les reiterades imposicions administratives i burocràtiques buides de sentit pedagògic i que ens condueixen a deixar en un segon pla les nostres realitats educatives.

·Utilitzats/des…, utilitzats/des per l’Administració educativa i pels sindicats majoritaris que ens representen en el debat públic sobre l’educació.

·Indignats/des…, indignats/des davant de les polítiques imposades que, subtil i progressivament, degraden l’escola pública en benefici de la patronal de l’ensenyament privat concertat.

COM INTERPRETEM LA SITUACIÓ ACTUAL?

Pensem darrera de la nova Llei d’Educació de Catalunya hi ha:

·Una reforma educativa que planteja un nou marc institucional, imitant el model anglosaxó de gestió de l’ensenyament, tot destruint el valor educatiu i social de l’escola pública.

·Un model de gestió empresarial que dificulta el treball en equip i deteriora les relacions entre les persones que vetllem per la construcció d’una escola més justa i democràtica.

·Un procés de privatització de l’escola pública, mitjançant la municipalització dels centres públics, així com la contractació externa d’empreses i llocs de treball arbitraris.

·Un model d’autonomia basat en la diferenciació dels centres segons els resultats escolars, incrementant les diferències segons l’entorn social d’aquests.

·Un procés de degradació de l’escola pública, que la condueix a una situació de desvalorització, col·locant la xarxa pública en condicions de subsidiarietat iempitjorant les condicions de treball del professorat interí i substitut.

QUINS SÓN ELS NOSTRES DESITJOS PER A UNA ESCOLA PÚBLICA DIGNA?

Pensem en una escola única, sostinguda amb fons públics, una escola digna que garanteixi el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes, una escola pública que parteixi de:

·Repensar un altre tipus d’educació, basada en una nova mirada que presenta l’aprenentatge com a un procés de construcció en i per a la vida, i a l’educació com a pràctica de relació intensa que sorgeix del desig de conèixer el món.

·Posar al centre de l’aprenentatge a l’infant com a un ésser potencialment creatiu, actiu i crític perquè pugui esdevenir, en un futur, una persona lliure, reflexiva i crítica, tot participant de la construcció de la societat.

·Replantejar tant l’essència del coneixement com les formes d’accedir-hi, tenint en compte els múltiples canvis en el coneixement i les relacions personals, pròpies de l’era de la informació.

·Apoderar l’educació i l’escola, partint del repte de sentir-nos part indispensable del desenvolupament humà, tenint en compte el paper fonamental de l’educació pel que fa a la construcció de les persones, les societats i d’un món més just, un món millor o­n viure.

·Pensar i construir el nostre futur comú, a través de la nostra pràctica educativa, dels nens i nenes i les seves famílies.

Està en les nostres mans i en les mans de la Conselleria d’Educació i del Govern, que puguem tirar endavant amb aquest procés de reconstrucció d’una escola pública més digna, justa i de qualitat, que doni resposta a les necessitats de la nostra societat.

És indispensable que es destinin els fons públics necessaris, tantper garantir una escola pública digna, l’accés equitatiu a aquesta, i una formació pública i de qualitat, que garanteixi la construcció d’un perfil docent reflexiu i compromès.

EQUIP DE MESTRES DEL CEIP BARÓ DE VIVER

BARCELONA

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS