Manifest de la plataforma PETIC en contra de la línea d’alta tensió (M.A.T.)

7

Introducció

La plataforma PETIC, a través del seu Consell Delegat Provisional, i a proposta del membre Joan Gil Oliveras, es posiciona en contra de la M.A.T. El redactat escrit pel Coordinador General Provisional, Joan Gil Oliveras, proposa, a canvi, la creació de nous parcs eòlics al Gironès, tot respectant l’espai medi ambiental, l’entorn paisatgístic i l’habitat natural del vol dels ocells.

Havent estudiat a fons la qüestió, la plataforma PETIC s’uneix a la lluita de la plataforma No a la MAT i THT de Catalunya Sud i Catalunya Nord, juntament amb la pressió de CDC del Roselló en contra del projecte,, el Manifest del Montferrer dels alcaldes francesos, i d’altres entitats, partits polítics, organitzacions socials, com la CUP, la Diputació de Girona que estudia el soterrament, etc.

I per tant, declara el seu recolzament a la plataforma No a la MAT i als col·lectius de suport a aquesta reivindicació a través d’aquest manifest.

Manifest de la plataforma PETIC en contra de la línea d’alta tensió (M.A.T.)

D’acord amb els valors de la plataforma i en base a un Equilibri territorial sostenible la plataforma PETIC es posiciona en contra de la MAT i a favor de la lluita de tots els col·lectius per parar el projecte.

Canvi de paradigma

El nostre país ha estat contínuament, Govern rere Govern, de tots colors, degradant el nostre medi ambient, Pirineus i costa catalana especialment. La plataforma PETIC convida als representants polítics a entrar en un debat profund de canvi de paradigma, també a ICV i EUiA tot i les divisions internes i les mostres d’alguns militants amb compromís ecologista. No pot ésser que el decret de sequera per exemple, tal i varem expressar en el nostre Manifest "Posicionament PETIC davant decret de sequera" destrossi el somni de la Nova Cultura de l’Aigua, per la qual aposta l’ecologisme català (Ecologistes en Acció i altres organitzacions ecologistes) i la nostra plataforma. No pot ser que no canviem de paradigma. Les polítiques de decreixement davant aquest compulsi nivell de consum sense fre i sense cap mena de sentit que provoca malalties i més endeutament familiar, són part de la solució; però altres noves fòrmules d’administrar i gestionar l’aigua tal com varem exposar en aquell 1r manifest de la plataforma PETIC són necessàris. En aquest segon manifest, i tenint en compte, que hem llançat dues campanyes digitals de recollida de firmes també basades en propostes ecològiques i naturistes; agraïm el recolzament popular que la nostra plataforma està tenint arreu del territori català i convidem a unir-te a la nostra plataforma: plataformapetic@hotmail.com

El tema de la MAT

Abans de començar el nostre breu resum d’anàlisi sobre el tema volem expressar el nostre convenciment que un referèndum, i per tant, basant-nos en la democràcia participativa, un altre dels nostres valors com a plataforma, per aprovar aquest pla tal com ha exposat la CUP és una molt bona idea i també li donem suport.

Tenint en compte, la gran oposició popular, l’activisme de totes les entitats i la seva capacitat per posar a l’ordre del dia a l’agenda política, i als mitjans de comunicació públics aquest tema; ens adonem que és de vital importància.

D’entrada critiquem que no hi hagi un debat plural i obert amb totes i tots els implicats. Després també critiquem l’actitud dels centres de poder polític de Barcelona i París que no escolten les propostes de la Diputació de Barcelona, etc.; en la mesura que això comporta descohesió territorial i un impacte d’imposició de la mesura impropi d’un país unit, i en base als consensos. L’Equilibri territorial també significa que tots els territoris siguin escoltats quan són els afectats directes per una mesura política o econòmica.

L’Equilibri sostenible per altra part reclama d’un nou model energètic basat en les energies renovables, i en nous sectors econòmics de més qualitat i amb menys degradació medi ambiental. L’Equilibri amb el medi natural és essencial per continuar un model de benestar social per a les generacions futures. Això no es pot basar en un model energètic basat en transvasaments, tal com varem exposar en el 1r manifest, ni tampoc en construir més i més plantes elèctriques. Hi ha d’altres solucions exposades pels ecologistes basades en un canvi de paradigma medi ambiental.

L’impacte paisatgístic, els problemes de salut que comporta una línea d’alta tensió al costat de màsies i cases particulars, la degradació medi ambiental a base de destrossar l’habitat natural dels ocells amb una línea que els pot dur a que molts d’ells siguin cremats per l’alt voltatge dels fils de coure, la degradació medi ambiental al construir la línea per tots aquests paratges naturals, etc.

Això no és la solució, i el soterrament tampoc ho és, perquè no es canvia de xip davant els problemes energètics. Cada cop depenem més de l’exterior però no per això hem d’acabar amb el nostre país i el nostre territori natural.

La nostra proposta a canvi de paralitzar la M.A.T.

Pensem que com a exemple la creació de nous parcs eòlics al Gironès, tot respectant l’espai medi ambiental, l’entorn paisatgístic i l’habitat natural del vol dels ocells; pot ésser una solució a llarg termini. I a molt llarg termini, l’ús més adequat de la energia i les polítiques de decreixement acabarant sent la solució davant un Pacte de Kyoto, i molts manifestos en defensa del medi ambient que han quedat en paper mullat.

El nostre recolzament a les plataformes en contra de la M.A.T.

I per tant al seu Manifest.

31 de Juliol dl 2008

Escrit pel Coord. General Provisional de la plataforma PETIC, Joan Gil Oliveras

Firmat per tot el Consell Delegat Provisional: Joan Gil Oliveras, Coordinador provisional de la plataforma i Coordinador Provisional Territorial de la PETIC-Catalunya Central Xavier Oliba, Coordinador Territorial de la PETIC del Tarragonès Cristòfol Torra, Secretari General provisional&nbsp