Més democràcia i més participació a Terrassa[Traducción al castellano]

Més participació, més democràcia

Davant la política de l’Ajuntament de Terrassa vers els Pressupostos Participatius i el Pla Estratègic de Participació Ciutadana, des de l’agrupació local del PSUC-viu de Terrassa volem manifestar:

Defensem una societat que estigui basada en la democràcia participativa, és a dir, en el més ampli dret d’intervenció en la gestió dels assumptes públics de totes les persones i de totes les associacions ciutadanes. Defensem el dret de petició i d’iniciativa ciutadana per a totes les persones, sense limitació, i referida a tots els àmbits de l’activitat municipal: normes, reglaments, plens municipals i actuacions d’interès públic.

Proposem l’establiment en el nostre municipi del referèndum i de la consulta popular com a dret ciutadà, facilitant la seva proposta i realització, per decidir actuacions importants que afectin a la ciutadania. També proposem mesures que facilitin la presentació d’Iniciatives Legislatives Populars a l’Ajuntament, així com assegurar que sigui real el dret d’intervenció en els Plens municipals.

Trobem molt positiva l’existència dels centres cívics i dels casals de barri, però creiem que potencialment haurien de tenir més activitat. Els equipaments cívics han de ser espais autònoms per les entitats que en vulguin fer-ne ús. Per tant, els equipaments cívics s’han d’obrir i d’oferir més a les persones i a les entitats.

És urgent la reformulació dels actuals Consells Municipals de Districte. Aquests òrgans no haurien de continuar sent aparells de control de l’Ajuntament sobre el moviment veïnal. És necessari que les associacions de veïns i les diverses entitats que treballen en els barris es coordinin en consells de barri, de forma autònoma, per planificar les activitats del barri i per formular reivindicacions i propostes de millora a l’Ajuntament.

També s’hauria de modificar l’actual Reglament de Participació Ciutadana per donar més drets i llibertats a les entitats. Per exemple, l’actual reglament limita els drets dels col·lectius polítics que no formin part dels partits polítics majoritaris presents en el Ple de l’Ajuntament.

La participació de persones o entitats en els Plens municipals no pot continuar tenint l’escassa rellevància que se li dona per part de l’administració local. La veu de les entitats no pot quedar reduïda en l’últim punt de l’ordre del dia d’uns Plens tan llargs i pesats. La participació ciutadana ha de tenir un pes molt més gran en els Plens. I a més, no és de rebut que el reglament li doni dret de veto a l’alcalde sobre el dret de paraula de les entitats o que prohibeixi la llibertat d’expressió en els Plens municipals als col·lectius polítics que no formen part dels partits polítics representats en la institució.

Veiem que a més hem tingut una regressió en matèria de participació ciutadana, ja que l’Ajuntament ha hegemonitzat tota la capacitat de propagar les activitats. Les entitats cada cop tenen menys espais on poden fer arribar a la gent la informació de les activitats que realitzen. Els equipaments cívics pràcticament només permeten la propaganda pròpia de l’Ajuntament, i a més, cada cop queden menys “pirulos” i panells on les entitats puguin enganxar els seus cartells per informar a la ciutadania de les seves activitats. Tot això ha de canviar. La censura no és pròpia de la democràcia.&nbsp Exigim la creació de més “pirulos” i de més espais i capacitat de propagar activitats per les entitats.

A més, l’Ajuntament ens envia a casa cada mes el butlletí “Visquem Terrassa”. És important informar a la ciutadania de les accions que realitza el consistori municipal. Però també seria molt positiu aprofitar aquest butlletí que el paguem entre tots i totes per donar veu a les persones, a les associacions de veïns o les entitats culturals.

Sobre els pressupostos participatius considerem que haurien de tenir una inversió més alta (comparant-la amb el pressupost total de l’Ajuntament és una petita proporció). Pensem també que hauria de ser un procés més obert a les entitats i a les persones individuals, per tal de fomentar més el debat entre la ciutadania i ser una eina útil per millorar la manca d’equipaments socials, sanitaris i educatius que pateixen molts barris de la ciutat. Actualment, els processos dels pressupostos participatius a la nostra ciutat estan massa controlats, filtrats i dirigits per tècnics municipals i departaments. Projectes aprovats porten anys en un calaix sense saber si algun dia seran executats. Els pressupostos serien participatius si l’Ajuntament perdés la por de que decideixen els ciutadans i les ciutadanes quins projectes són més necessaris i útils en els nostres barris, i quins han de ser els criteris, orientacions o prioritats que hem d’agafar per escollir com aprofitar millor els nostres recursos públics. Uns bons exemples de pressupostos participatius avançats els podem trobar en alguns ajuntaments com el de Còrdova, Sevilla o Marinaleda.

Seria molt interessant que l’alcalde, els regidors i les regidores anessin de tant en tant a tots els barris, i en assemblea oberta de veïns, escoltessin les opinions, propostes, suggeriments i reivindicacions de tots els ciutadans i totes les ciutadanes. No hi ha un Ajuntament d’esquerres sense la participació directa del poble. La democràcia participativa és quelcom més que anar a votar cada 4 anys, és participar tots els dies en tots els assumptes que repecuteixen en la nostra vida. Per això és tant important la participació directa dels ciutadans i les ciutadanes en l’elaboració i aprobació dels pressupostos i de tot el que estigui relacionat amb la ciutat.

Des del PSUC-viu de Terrassa considerem que l’Ajuntament de Terrassa no està fent els deures en matèria de participació ciutadana. La participació ciutadana no pot ser una excusa per controlar el moviment associatiu, per fer callar les veus de les entitats i persones crítiques o una estratègia estètica de marketing publicitari. Democràcia i participació és facilitar als ciutadans i a les ciutadanes la seva capacitat d’associar-se i organitzar-se de tal manera que puguin exercir una influència directa en les decisions públiques.

El PSUC-viu de Terrassa continuarà treballant per oferir en el futur una alternativa real d’esquerres amb totes aquelles persones que creguin que una altra Terrassa és possible i que són necessàries unes altres polítiques més socials, democràtiques i populars, superant les actuals polítiques desmovilitzadores, privatitzadores, neoliberals i allunyades dels ciutadans i les ciutadanes que ens brinda avui dia el nostre Ajuntament.

terrassa@psuc.org

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS