[Lleida]: «Jornades sobre Prostitució, Drets i llibertats de les dones» a La Maranya

Des del CSA La Maranya volem convidar-vos a les «Jornades: Prostitució, drets i llibertats de les dones» que durem a terme durant la darrera&nbsp &nbsp quinzena del mes de juny al nostre Centre Social.
&nbsp
Aquestes s'iniciaran el dijous 18 amb la xerrada:
&nbsp
«La prostitució, del segle XV als nostres dies: una perspectiva històrico-antropològica».
&nbsp
Ponents:
&nbsp
Maria José Vilalta, professora titular d'Història Moderna de la Unitat Departamental d'Història Social (Facultat de Lletres) de la Universitat de Lleida
&nbsp
Joan Pallarés professor titular d'Antropologia Social de la Unitat&nbsp &nbsp Departamental d'Història Social (Facultat de Lletres) de la Universitat de&nbsp &nbsp Lleida
&nbsp
Hora d'inici: 19:00h
&nbsp
Lloc: CSA La Maranya, carrer del parc nº13 (Centre Històric). És el
carrer que està entre el carrer Sant Martí i el carrer de la Panera.&nbsp
&nbsp
El per què de les Jornades sobre prostitució?
&nbsp
El centre històric de Lleida ha patit en els darrers 20 anys un procés&nbsp &nbsp d'abandonament continuat i premeditat per part del consistori municipal.
Aquesta actuació ha provocat l'oblit del barri i la por per part d'una&nbsp &nbsp gran part dels lleidatans i les lleidatanes, que ha comportat que&nbsp &nbsp actualment es trobi en una greu situació de marginalitat.
&nbsp
Les polítiques especulatives i les normatives de civisme no han contribuït&nbsp &nbsp en absolut a solucionar les diverses problemàtiques derivades dels fluxos&nbsp &nbsp migratoris, la crisi econòmica, la degradació dels edificis,&nbsp &nbsp l'estigmatització de la pobresa, etc
&nbsp
Des del CSA La Maranya, després de 4 anys d'estar al barri, considerem que&nbsp no s'està duent a terme un anàlisi correcte de la situació i de les&nbsp &nbsp problemàtiques que hi existeixen i, encara menys, pel que fa a la&nbsp &nbsp prostitució.
&nbsp
L'existència de prostitució no és una novetat, però ens els darrers mesos&nbsp &nbsp la situació i les condicions de les dones que l'exerceixen al Centre&nbsp &nbsp Històric considerem, des del nostre desconeixement, que s'ha agreujat.

A la vegada, i amb l'aprovació de l'Ordenança, l'Ajuntament lluny de buscar mesures el que s'ha fet és criminalitzar les dones que estan al&nbsp &nbsp carrer.

És per aquest motiu que des La Maranya hem volgut plantejar unes Jornades
destinades a debatre i analitzar la situació per tal de poder tenir una&nbsp &nbsp visió més àmplia i crítica sobre la prostitució, lluny dels tòpics i&nbsp &nbsp prejudicis.
&nbsp
Les Jornades començaran el dijous 18 de juny donant una visió històrica de
prostitució. I els dies següents, amb dates i ponents que estem acabant
de confirmar, parlarem de:

&nbsp – la situació actual de la prostitució a Lleida

&nbsp – coneixerem les normatives de civisme i els seus efectes&nbsp &nbsp – i debatrem sobre les posicions històriques mantingudes des del moviment&nbsp &nbsp llibertari,»abolicionisme o regulació», i els plantejaments actuals.&nbsp
&nbsp
Així, volem convidar-vos a tots i totes no tan sols assistir a les&nbsp &nbsp xerrades i debats que tindran lloc al nostre espai, sinó també a que&nbsp &nbsp vingueu i passegeu pels carrers i places del Centre Històric, que observeu&nbsp &nbsp i contribuïu d'aquesta manera a trencar el silenci i l'oblit que es vol&nbsp &nbsp imposar institucionalment.
&nbsp
Volem un barri o­n hi capiguem tots i totes!!

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS