27 de febrer, Lleida: Pels drets i les llibertats democràtiques. Llibertat Pablo Hasel!

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS