Las fábricas recuperadas en Argentina

Publicidad

Les fàbriques recuperades a l'Argentina

Una exposició mostra l'evolució del fenomen vuit anys després&nbsp


L'esclat social que va provocar la crisi econòmica i política a l’Argentina a finals de 2001 és un passat recent que no només ha deixat empremta en l'imaginari col·lectiu, sinó que també ha deixat un bon nombre d'empreses recuperades pels seus treballadors (ERT) que demostren que la via de l'autogestió obrera és possible. Una exposició itinerant de fotografia i un documental ens mostren, vuit anys després, l'evolució d'aquesta experiència.

La sensació de crisi permanent que vivia l’Argentina va tenir el seu major punt d'inflexió durant la dècada dels 90 a través de la implantació sistemàtica de les polítiques neoliberals, que van acabartrencant qualsevol possibilitat d'equilibri polític i econòmic. Entre 1997 i 2001 es van succeir 56 mesos de recessió continuada que, unida a una acumulació gegant de deute exterior i públic, va donar lloc a un procés de mobilització popular que ha quedat simbolitzat per les jornades del 19 i 20 de desembre de 2001: un moment de ruptura que va costar la vida a 39 persones i que va fer que -en molt poc temps- la República canviés de president tres vegadas.


Les grans manifestacions autoconvocades, les cassolades davant els bancs, els saqueigs als supermercats, el moviment piquetero, les assemblees de barri i la circulació de monedes alternatives van ser les formes espontànies que va adoptar la revolta anticapitalista sota el lema significatiuQue se'n vagin tots!. 

Aquest va ser el context en el qual va emergir el moviment de recuperació de fàbriques per part dels treballadors. Empreses que, en molts casos, eren abandonades pels seus propietaris o que estaven en procés d'embargament. S'estima que, l’any 2003, hi havia prop de 150 empreses autogestionades pels seus treballadors.


Testimoni col·lectiu


Fabricas Okupadas és el títol de l'exposició de fotografies de Jerònimo Rivero resultant de la visita que va fer el 2007 a deu empreses recuperades. Les imatges han estat organitzades per l'antropòleg Thomas Prola a través de texts que recullen diversos testimonis de treballadors. La mostra es completa amb la projecció del vídeo Obreros del vapor, realitzat per estudiants de la facultat de Belles Arts de la Plata el 2004.


Mentre les fotografies transmeten l'ambient general d'aquestes empreses, el vídeo documenta el procés seguit després de la fallida, el 2001, de la Papelera San Jorge fins que, amb molt esforç, els seus treballadors van aconseguir adquirir-la en règim de cooperativa i va passar a anomenar-se Unión Papelera Platense. L'experiència col·lectiva es reflecteix, sobretot, en la manera com els seus protagonistes deixen clar que el capital humà és el més valuós que té una cooperativa, però que, sense unitat ni suport mutu, no és possible cap forma d'autogestió com a manera de trencar amb el model econòmic tradicional de fàbrica privada.


 «Al capitalisme no li fa gràcia que els negrets els robin les fàbriques i les facin caminar», diu un treballador en el vídeo. Mentre que un altre assevera que «hi ha por de potenciar les cooperatives, por que es prodiguin.» A la mostra Fábricas okupadas també hi ha testimonis com aquest que, amb el peus ben clavats a la terra, afirma: «El gruix dels treballadors que recuperen una fàbrica volen treballar per assegurar el medi de subsistència per a les seves famílies. Després hi ha els lírics, que tenen la idea anticapitalista al cap.» De tota manera, si ens atenim al present, no sembla que siguin “ temps dolents per a la lírica”…

&nbsp

Alfonso López Rojo

Setmanari Directa, núm 135, 22 d’abril de 2009

&nbsp


Per visitar l’exposició:


– Ateneu Popular Nou Barris, Barcelona: 14 de abril a 4 de mayo.

– Casal de Joves de Sant Just Desvern: 2 al 16 de julio

– Centro Cívico Porta Soller de Nou Barris: 9-31 de octubre, 2009

&nbsp

&nbsp

Las fábricas recuperadas en Argentina

Una exposición muestra la evolución del fenómeno ocho años después


El estallido social que provocó la crisis económica y política en Argentina a finales de 2001 es un pasado reciente que no sólo ha dejado huella en el imaginario colectivo,sino que también ha dejado un buen número deempresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) que demuestran que la vía de la autogestión obrera es posible. Una exposición itinerantede fotografía y un documental nos muestran, ocho años después, la evolución de esta experiencia.

La sensación de crisis permanente que vivía Argentina tuvo su mayor punto de inflexión en la década de los 90 a través de la implantación sistemática de las políticas neoliberales, que terminaron por romper cualquier posibilidad de equilibrio político y económico. Entre 1997 y 2001 se sucedieron 56 meses de recesión continuada que, unida a una acumulación gigante de deuda exterior y pública, dio lugar a un proceso de movilización popular que ha quedado simbolizado por las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001: un momento de ruptura que costó la vida a 39 personas, y que hizo que -en muy poco tiempo- la República cambiara de presidente tres veces.

Las grandes manifestaciones autoconvocadas, las caceroladas frente a los bancos, los saqueos a los supermercados, el movimiento piquetero, las asambleas de barrio y la circulación de monedas alternativas fueron las formas espontáneas que adoptó la revuelta anticapitalista bajo el significativo lema “¡Que se vayan todos!”.

Este fue el contexto en el que emergió con el movimiento de recuperación de fábricas quebradas por parte de los trabajadores. Empresas que, en muchos casos, eran abandonadas por sus propietarios oestaban en proceso de embargo. Se estima que, en 2003, eran unas 150 las empresas autogestionadas por sus trabajadores.

&nbsp

Testimonio colectivo

Fabricas Okupadas es el título de la exposición de fotografías de Jerónimo Rivero tras su visita en 2007 a diez empresasrecuperadas. Las imágenes han sido organizadas por el antropólogo Thomas Prola a través de textos que recogen diversos testimonios de lostrabajadores. La muestra se completa con la proyección del vídeo Obreros del vapor realizado por estudiantes de la facultad de Bellas Artes de la Plata en 2004.

Mientras que las fotografías transmiten el ambiente general de estas empresas, el vídeo documenta el proceso seguido tras la quiebra en 2001 de la Papelera San Jorge hasta que, con mucho esfuerzo, logra ser adquirida por sus trabajadores en régimen de cooperativa y pasa a llamarse Unión Papelera Platense. La experiencia colectiva se refleja, sobre todo, en el modo en que sus protagonistas dejan bien claro que el capital humano es lo más valioso que tiene una cooperativa, pero que, sin unidad ni apoyo mutuo, no es posible ninguna forma de autogestión como manera de romper con el modelo económico tradicional de fábrica privada.

“Al capitalismo no le hace gracia que los negritos les roben las fábricas y las hagan caminar”, dice un trabajador en el vídeo. Mientras que otro asevera que “hay miedo a potenciar las cooperativas, miedo a que se prodiguen”. En la muestra Fábricas okupadastambién hay testimonios como este que, con los pies bien clavados en la tierra, afirma: “El grueso de los trabajadores que recuperan una fábrica quieren trabajar para asegurar un medio de subsistencia para sus familias. Después están los líricos, que tienen en la cabeza la idea anticapitalista”. De todos modos, si nos atenemos al presente, no parece que sean “malos tiempos para la lírica”…


Alfonso López Rojo

Semanario Directa, Nº 135, 22 de abril de 2009

&nbsp

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More