La verdadera cara de la UAB S.A.

cat

Aquest assolellat matí, un grup d’artistes han aportat la seva pinzellada autònoma, retocant amb gran destresa el “rostre de la UAB”. Es tracta d’un retrat de grans proporcions (15x10m) fet a ordenador i plasmat en carbonet sobre una de les parets de la plaça cínica de l’Autònoma de Barcelona. Dues persones s’han despenjat d’un edifici per anar modificant subtilment els diferents trets d’aquesta cara, feta per Jorge Rodríguez. Aquest singular personatge va ser l’encarregat de realitzar la cara del nostre recent president electe negre, al territori del Fòrum de la incultura.

D’aquesta manera la nova cara UAB S.A. mostra la realitat actual de la universitat, marcada per la privatització i la repressió al moviment estudiantil, però també per una lluita constant i frontal per una universitat lliure i popular.

cast

Esta soleada mañana, un grupo de artistas han aportado su pincelada autónoma, retocando con gran maestría el “rostro de la UAB”. Se trata de un retrato de grandes proporciones (15x10m) hecho a ordenador y plasmado en carboncillo sobre una de las paredes de la plaza cínica de la Autónoma de Barcelona. Dos personas se han descolgado de un edificio para ir modificando sutilmente los diferentes rasgos de esta cara, hecha por Jorge Rodríguez. Este singular personaje fue el encargado de realizar la cara de nuestro recién electo presidente negro, en el territorio del Forum de la incultura.

De esta manera la nueva cara UAB S.A. muestra la realidad actual de la universidad, marcada por la privatización y la represión al movimiento estudiantil, pero también por una lucha constante y frontal por una universidad libre y popular.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS