La TV falseja la imatge dels immigrants

La televisió mostra una realitat «falsejada» dels processos migratoris i de les minories, un fet que «obvia» la seva presència política, econòmica, social i cultural. Aquestes són les conclusions principals a què arriba un informe elaborat per la o­nG Xenomedia.
L'estudi -fet a partir del seguiment dels informatius emesos durant quatre dies del mes de novembre passat a TV3, TVE-1, Antena 3 TV, Tele-5, ETB i TVG- arriba a la conclusió que les minories són «invisibles» per a la televisió. Segons Xenomedia, «no són subjecte ni font informativa. Ni tan sols s'ha emès la imatge de cap immigrant en un centre comercial».

Així mateix, la revisió de les informacions aparegudes en els dies assenyalats mostra que només es parla dels immigrants o de les minories en «situacions de conflicte». L'estudi afegeix que la televisió, malgrat ser una font informativa de referència per a un elevat percentatge de la població, «no suposa una eina integradora ni de sensibilització per la proposta de convivència i reconeixement mutu que distingeix una societat en constant evolució».

Entre totes les notícies analitzades, només hi ha tres casos en què es va donar una visió diferent de les minories i els immigrants: dos nens als quals es preguntava què havien demanat per Reis, un reportatge sobre la immigració al País Basc i una notícia en què es preguntava a una noia sobre les oportunitats laborals a la Xina.

L'informe presentat per Xenomedia no és el primer que es fa en aquest àmbit. L'any 2002, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va fer públiques unes recomanacions adreçades als informadors per comptar amb aquest sector de la població com a font informativa i garantir la seva llibertat d'expressió, i el Consorci per a la Integració de la Diversitat va organitzar unes jornades sobre el tema.

En el mateix sentit, el consell d'administració de Radiotelevisió Espanyola (RTVE) va aprovar l'any passat un document en què proposa normes a tenir en compte a l'hora d'informar sobre fets vinculats a la immigració, com ara evitar estereotips i contextualitzar els fets.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS