Publicado en: 15 octubre, 2015

La postura de Corrent Roig en el debat de la CUP-Crida Constituent (cat/cast)

Por Corrent Roig

La discussió de govern s’ha de fer sobre la base del programa. Cal ser fidels al full de ruta que parla de promoure un “govern de ruptura” i dels “cinc punts irrenunciables a l’hora de negociar qualsevol pacte de governabilitat”.

Per Corrent Roig

(Posició defensada a la reunió del Consell Polític-GAP de la CUP-CC celebrada a Montesquiu el 3 d’octubre de 2015)

Primer de tot cal dir que la CUP- Crida Constituent estem davant d’una oportunitat que molt probablement no la tindrem mai més. Se’ns presenten dues opcions:

 1. O esdevenir una peça auxiliar, una crossa, del nacionalisme burgès partidari de canviar la dependència envers Madrid per la dependència envers Berlín i Brussel·les…i, com a conseqüència, firmar una sentència d’autodestrucció
 2. O convertir-nos en una força realment arrelada en la classe treballadora, compromesa amb les seves reivindicacions i liderant la batalla per la independència i la transformació social

I no està clar cap a on anem: qui hagi llegit el full de ruta i el programa plebiscitari presentat a les eleccions i assistit als actes de campanya i després hagi escoltat les darreres declaracions, només quatre dies després de les votacions, s’haurà preguntat: Són la mateixa gent? Com lliga el que deien abans i el que diuen ara?

Intervencions com la del Quim en la tertúlia de la Mònica Terribas dient que “la CUP, abans de fer descarrilar res, estarà al costat del procés independentista [votant un govern Mas]” són, diguem-ho suau, sorprenents. Lo pitjor és que parla en nom de tots i totes sense tenir mandat per dir el que ha dit (com tampoc era el cas quan la proposta de la “llista civil”)

La retirada dels focus informatius està bé però ha de servir per a rebobinar.

Tenim un problema molt seriós amb Junts pel Sí (JxS), començant per l’absència d’una caracterització com cal del que és i representa, sabent sempre distingir entre els sectors populars que els hi han votat i la seva direcció, CDC i, subordinada, ERC. Hem de tenir clar què entenem nosaltres i què entenen ells per “procés”, ja que de vegades sembla que parlem del mateix quan són dues coses ben diferents. Vejam:

 1. JxS és una coalició que vol evitar a tot preu una ruptura clara i dràstica amb l’Estat espanyol. Tot ha de ser tranquil, pausat, negociat i, si fos possible, supervisat per la UE.
 2. De la mateixa manera, JxS vol evitar tota ruptura amb l’actual sistema social. Els dictàmens del Consell Assessor de la Transició Nacional (CATN) són categòrics: regirà el “principi de continuïtat, sense canvis sobtats de tipus rupturista o revolucionari
 3. JxS tampoc vol un procés constituent de base popular sinó en mans de les elits i controlat pels parlamentaris. Per al poble quedaria un paripé participatiu i un referèndum de legitimació.
 4. JxS vol, per sobre de tot, mantenir-se dins de l’euro i la UE. És la garantia per al capital i per a ells una condició sine qua non. Però, és clar, això exclou mesures bàsiques com fer enrere lleis tan perjudicials com la reforma laboral o la de les pensions o la mateixa possibilitat de millores socials dignes de tal nom. L’Eurozona i la UE ja han demostrat amb Grècia que són una maquinària de guerra contra la classe treballadora i els pobles. La UE només admet la submissió i vassallatge.
 5. JxS no farà res que incomodi la Merkel i Brussel·les. No enfrontarà de cara l’Estat, que, en canvi, no dubtarà a intervenir les institucions catalanes i a posar els Mossos sota el comandament d’un general de la Guàrdia Civil. Davant això JxS no anirà més enllà de protestes verbals, cerca de mediadors i alguna demostració de masses controlada. La seva opció porta a la impotència i la desmoralització, a un “escenari Tsipras” quan el referèndum grec

Nosaltres, davant d’això, hem de marcar amb molta claredat els punts cabdals de la nostra proposta política, assentats en les reivindicacions més urgents, en complicitat amb el sindicalisme combatiu i els moviments socials i plantejant al Parlament que declari la seva sobirania i l’exerceixi com a tal, per tirar endavant:

 1. Un pla d’emergència social, que “passi per mesures com l’aturada immediata dels desnonaments i els acomiadaments , per l’impuls del lloguer social i d’un pla d’ocupació pública amb contractació directa, la renda mínima garantida, mesures per revertir la pobresa energètica així com la reversió de les retallades socials i laborals, entenent que aquestes mesures passen per no pagar el deute fins resoldre les necessitats de les classes populars i treballadores” (Programa plebiscitari i Full de ruta). Aquest pla és imprescindible per guanyar suport social a l’àrea metropolitana i les barriades obreres.
 2. Començar la desconnexió institucional amb l’Estat espanyol, que implica, per exemple, desobeir (1) el topall de dèficit; (2) la llei Wert; (3) la llei de reforma de les administracions públiques (4) la reforma laboral; (5) la reforma de les pensions (6) la congelació de l’impost sobre els comptes bancaris; (7) la invalidació de la llei catalana del comerç; (8) la llei mordassa i tot l’arsenal legislatiu contra les llibertats” (Programa plebiscitari i Full de ruta). Aquestes mesures són bàsiques per a assegurar un camí de no retorn en la ruptura amb l’Estat
 3. Un plebiscit urgent sobre la independència, desafiant les ordres i prohibicions de l’Estat i exercint-lo sobiranament. Si abans no ens el van deixar fer i ara no podem aprovar la DUI perquè no hem pogut comptar adequadament, convoquem-lo i assegurem-lo sobiranament. Tindríem l l’Estat obertament enfrontat i la clara majoria del poble a favor i mobilitzada. No és, tal vegada, el plebiscit , juntament amb el pla de xoc i les mesures de desconnexió, la millor manera d’accelerar el procés a la proclamació de la República catalana?

En canvi, què hem fet:

 1. Hem dit que “no posem condicions impossibles”; que “som gent raonable”; que per arribar a un acord amb JxS “ni tan sols seria condició desfer les privatitzacions o eliminar concerts educatius”; que “posem sensatesa sobre la taula”, plantejant “mesures sensates i aplicables, sense tensions innecessàries’; i tot en “clau de país” (no de país “des de la classe treballadora”)
 2. S’ha expressat una proposta programàtica descafeïnada, reduïda a les suspensions cautelars del TC, la inaplicació de la llei Wert i un pla de xoc sense precisar-ne públicament els punts i oblidant el no pagament del deute mentre les necessitats socials bàsiques no estiguin resoltes.
 3. Combinat amb tot això, la confusió màxima ha arribat sobre la proposta de govern: del No rotund i explícit a Mas en la campanya electoral a la “presidència coral” i “govern transversal”…Enlloc apareix el “govern de ruptura” del nostre full de ruta.
 4. Conseqüències: confondre la nostra gent i facilitar la pressió per a la investidura de Mas.

La discussió de govern s’ha de fer sobre la base del programa. Cal ser fidels al full de ruta que parla de promoure un “govern de ruptura” i dels “cinc punts irrenunciables a l’hora de negociar qualsevol pacte de governabilitat”:DUI -que ara seria la sobirania del Parlament-; programa d’emergència social; desconnexió nacional i popular amb l’Estat espanyol i la Unió Europea; caràcter autoorganitzat i popular; cerca del reconeixement internacional.

D’aquí es dedueix i es deduirà que no podrem donar suport a la investidura de Mas ni de JxS. Es diu que això suposaria fer descarrilar el procés. Però qui el faria descarrilar és qui es negui a convocar un plebiscit, a aprovar un pla de xoc digne de tal nom o a prendre mesures de desobediència bàsiques. El problema principal és si tenim tremp suficient per aguantar la pressió i mantenir-nos ferms, guanyant la batalla de les conciències i preparant la següent etapa.


La postura de Corrent Roig en el debate de la CUP-Crida Constituent

(Posición defendida en la reunión conjunta del Consell Polític de la CUP y el Grup d’Acció Parlamentària [GAP] celebrada en Montesquiu el 3 de octubre de 2015, seis días después de las elecciones plebiscitarias del 27-S)

• Antes que nada decir que la CUP-CC estamos ante una oportunidad que muy probablemente no la tendremos nunca más. Se nos presentan dos opciones:

1. convertirnos en una pieza auxiliar, una muleta, del nacionalismo burgués partidario de cambiar la dependencia hacia Madrid por la dependencia hacia Berlín y Bruselas. Y como consecuencia, firmar una sentencia de autodestrucción

2. o convertirnos en una fuerza realmente arraigada en la clase trabajadora, comprometida con sus reivindicaciones y liderando la batalla por la independencia y la transformación social

• Y no está claro hacia dónde vamos: quién haya leído la hoja de ruta y el programa plebiscitario presentado a las elecciones y asistido a los actos de campaña y después haya escuchado las últimas declaraciones, sólo cuatro días después de las votaciones, se habrá preguntado: ¿son las mismas personas? ¿Cómo cuadra lo que decían antes y lo que dicen ahora?

• Intervenciones como la de Quim Arrufat en la tertulia de Mónica Terribas diciendo que “la CUP, antes de hacer descarrilar nada, estará junto al proceso independentista [votando un gobierno Mas]” son, digámoslo suavemente, sorprendentes. Lo peor es que habla en nombre de todos y todas sin tener mandato para decir lo que ha dicho (cómo tampoco era el caso cuando la propuesta de la “lista civil”)

• La retirada de los focos informativos está bien pero ha de servir para rebobinar.

• Tenemos un problema muy serio con Junt pel Sí (JxS), empezando por la ausencia de una caracterización como es debido de qué es y qué representa, y siempre distinguiendo entre los sectores populares que le han votado y su dirección, CDC y, subordinada, ERC. Tenemos que tener claro qué entendemos nosotros y que entienden ellos por ” el procés”, ya que a veces parece que hablamos de lo mismo cuando son dos cosas muy diferentes. Veamos:

1. JxS es una coalición que quiere evitar a toda costa una ruptura clara y drástica con el Estado español. Todo tiene que ser tranquilo, pausado, negociado y, si fuera posible, supervisado por la UE.

2. Del mismo modo, JxS quiere evitar toda ruptura con el actual sistema social. Los dictámenes del Consell Assessor de la Transició Nacional (CATN) son categóricos: regirá el “principio de continuidad, sin cambios repentinos de tipo rupturista o revolucionario”

3. JxS tampoco quiere un proceso constituyente de base popular sino en manos de las élites y controlado por los parlamentarios. Para el pueblo quedaría un paripé participativo y un referéndum de legitimación.

4. JxS quiere, por encima de todo, mantenerse dentro del euro y la UE. Es la garantía para el capital y para ellos una condición sine qua non. Pero, está claro, esto excluye medidas básicas como echar atrás leyes tan perjudiciales como la reforma laboral o la de las pensiones o la misma posibilidad de mejoras sociales dignas de tal nombre. La Eurozona y la UE ya han demostrado con Grecia que son una maquinaria de guerra contra la clase trabajadora y los pueblos. La UE sólo admite la sumisión y vasallaje.

5. JxS no hará nada que incomode a Merkel y Bruselas. No enfrentará de cara al Estado, que, en cambio, no dudará a intervenir las instituciones catalanas y a poner los Mossos de Esquadra bajo el mando de un general de la Guardia Civil. Ante esto JxS no irá más allá de protestas verbales, busca de mediadores y alguna demostración de masas controlada. Su opción lleva a la impotencia y la desmoralización, a un “escenario Tsipras” cuando el referéndum griego

• Nosotros, ante esto, tenemos que marcar con mucha claridad los puntos capitales de nuestra propuesta política, asentados en las reivindicaciones más urgentes, en complicidad con el sindicalismo combativo y los movimientos sociales y planteando al Parlament que declare su soberanía y la ejerza como tal, para sacar adelante:

1. Un plan de emergencia social, que “pase por medidas como la parada inmediata de los desahucios y los despidos , por el impulso del alquiler social y de un plan de ocupación pública con contratación directa, la renta mínima garantizada, medidas para revertir la pobreza energética así como la reversión de los recortes sociales y laborales, entendiendo que estas medidas pasan para no pagar la deuda hasta resolver las necesidades de las clases populares y trabajadoras” (programa. plebiscitario y hoja de ruta). Este plan es imprescindible para ganar apoyo social en el área metropolitana y las barriadas obreras.

2. “Empezar la desconexión institucional con el Estado español, que implica, por ejemplo, desobedecer (1) el tope de déficit; (2) la ley Wert; (3) la ley de reforma de las administraciones públicas (4) la reforma laboral; (5) la reforma de las pensiones; (6) la congelación del impuesto sobre las cuentas bancarias; (7) la invalidación de la ley catalana del comercio; (8) la ley mordaza y todo el arsenal legislativo contra las libertades” (programa plebiscitario y hoja de ruta). Estas medidas son básicas para asegurar un camino de no retorno en la ruptura con el Estado

3. Un plebiscito urgente sobre la independencia, desafiando las órdenes y prohibiciones del Estado y ejerciéndolo soberanamente. Si antes no nos lo dejaron hacer y ahora no podemos aprobar la DUI porque no hemos podido contar adecuadamente, convoquémoslo y asegurémoslo soberanamente. Tendríamos al Estado abiertamente enfrentado y la clara mayoría del pueblo a favor y movilizada. No son acaso el plebiscito , junto con el plan de choque y las medidas de desconexión, la mejor manera de acelerar el proceso a la proclamación de la República catalana?

• En cambio, qué hemos hecho estos días:

1. Hemos dicho que “no ponemos condiciones imposibles”; que “somos gente razonable”; que para llegar a un acuerdo con JxS “ni siquiera sería condición deshacer las privatizaciones o eliminar conciertos educativos”; que “ponemos sensatez sobre la mesa”, planteando “medidas sensatas y aplicables, sin tensiones innecesarias’; y todo en “clave de país” (no de país “desde la clase trabajadora”)

2. Se ha expresado una propuesta programática descafeinada, reducida a las suspensiones cautelares del TC, la inaplicación de la ley Wert y un plan de choque sin precisar públicamente los puntos y sin dejar claro el no pago de la deuda mientras las necesidades sociales básicas no estén resueltas.

3. Combinado con todo esto, la confusión máxima ha llegado sobre la propuesta de gobierno: desde el No rotundo y explícito a Mas en la campaña electoral a la “presidencia coral” y el “gobierno transversal”… En ninguna parte ha aparecido el “gobierno de ruptura” de nuestra hoja de ruta.

4. Consecuencias: confundir nuestra gente y facilitar la presión para la investidura de Mas.

• La discusión de gobierno se tiene que hacer en base al programa. Hay que ser fieles a la hoja de ruta que habla de promover un “gobierno de ruptura” y de los “cinco puntos irrenunciables a la hora de negociar cualquier pacto de gobernabilidad”: 1/ DUI -que ahora sería la soberanía del Parlament-; 2/ programa de emergencia social; 3/ desconexión nacional y popular con el Estado español y la Unión Europea; 4/ carácter autoorganizado y popular; 5/ buscar el reconocimiento internacional.

• De aquí se deduce y se deducirá que no podremos apoyar la investidura de Mas ni de JxS. Se dice que esto supondría hacer descarrilar el proceso. Pero quien lo haría descarrilar es quien se niegue a convocar un plebiscito, a aprobar un plan de choque digno de tal nombre o a tomar medidas de desobediencia básicas. El problema principal es si tenemos temple suficiente para aguantar la presión y mantenernos firmes, ganando la batalla de las conciencias y preparando la siguiente etapa.

Enllaç amb l’article

-->
COLABORA CON KAOS