La Plataforma Valenciana per la Defensa de la Sanitat Pública considera el pacte per la sanitat com un retall

[Traducción al castellano]

El pacte entre el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes al qual es va arribar en el Consell Interterritorial de Salut, no es pot considerar com un conjunt de propostes destinades a garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic, perquè en cap moment es parla de reforçar el sistema nacional de salud amb més inversions, sinó més bé al contrari, totes les mesures estan destinades a retallar despeses i, per tant, a reduir la qualitat de l’assistència sanitària pública.

Una vegada més està demostrant-se que les conseqüències de la crisi les paga la classe treballadora amb el retall dels drets socials; no només parlem ja d’acomiadaments massius, si no que ara, també, de restriccions pressupostàries dels serveis públics com la sanitat, sota l’excussa de la sostenibilitat financera d’un dels sistemes sanitaris més barats del conjunt de la Unió Europea.

Al suposat pacte del Consell Interterritorial, al que s’ha arribat d’amagat i sense el més mínim debat públic, es parla de la reducció de la despesa farmacéutica mitjançant el foment de l’ús de medicaments genèrics i l’establiment dels preus de referència amb un criteris més restrictius. Fins ací, res a dir, ja seria hora que posaren en marxa els compromisos anunciats fa anys; però de forma discreta també es parla de l’establiment de preus màxims per a medicaments contra simptomes menors, els d’ús més freqüent (antitèrmics, antiàcids, etc), amb la qual cosa alguns d’ells podrien quedar fora, total o parcialment, del finançament públic. En poques paraules, podríem estar davant un altre medicamentàs.

Per altra banda, encara que la trascendència d’aquesta qüestió ha passat inadvertida als mitjans de comunicació, es parla al pacte de la congelació de la massa salarial dels serveis de salut de les comunitats autònomes; és a dir, de les restricciones en la creació de nous llocs de treball a les institucions sanitàries i de la política de substitucions de baixes per malaltia, vacances, permisos, etc. Un retallada pressupostària que afectaria negativament a unes plantilles que estan ja sota mínims i que, sense cap dubte, es traduirà en un deteriorament de la qualitat assistencial.

Des de la Plataforma Valenciana per la Defensa de la Sanitat Pública no sols, es qüestiona la validesa i la idoneïtat d’alguna de les mesures acordades, sinó que, a més a més, lamentem que aquest acords no hagen estat destinats a reforçar les inversions en la sanitat pública per reduir el cost dels procesos, o a revisar el malbaratament de recursos públics en externalitzacions, concerts o concesions de dubtosa rendibilitat. En definitiva, discrepem profundament de la política de retalls en el seveis públics com és la sanitat, com a única fórmula d’abordar la solució a la crisi econòmica, tot just en un moment on la protecció dels drets social és més necessària que mai.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS