La plataforma ciutadana Stop karting demana la retirada del projecte per part de l’ajuntament de Llinars del Vallès

Com molts de vosaltres ja sabreu, l’equip de govern de Llinars del Vallès (format per ERC i GIpLL), amb el vot favorable també del PSC, el vot encontra del MALL i l’abstenció de CIU i PP, va &nbsp aprovar inicialment en el ple extraordinari del 4 de juny de 2009 la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de LLinars del Vallès per tal d’emplaçar un circuit de kàrting internacional en un actual connector ecològic al municipi de Llinars i tocant amb el municipi de Cardedeu.

El passat 3 de juliol es creà la Plataforma Stop Kàrting, la qual aglutina entitats, grups municipals i ciutadans i ciutadanes a títol individual i que es posiciona en contra de l’emplaçament d’aquest circuit de kàrting: malmet un connector ecològic aprovat el 2003, és una activitat industrial encoberta en sòl no urbanitzable, desapareix el buit no construït entre LLinars i Cardedeu com a model territorrial, &nbsp entre 7.000 i 8.000 persones de tres municipis quedaran afectades per l’impacte acústic directe, hi haurà un increment de mobilitat, incrementaran les despeses municipals de manteniment, els llocs de treball de nova creació no compensen el perjudici a tantes persones, etc.

La PLATAFORMA ha redactat un seguit d’al.legacions al Pla Especial del Circuit de Kàrting, al Pla Territorial Metropolità de Barcelona i a la modificació puntual del PGOU de Llinars del Vallès.

Per tal de posar en coneixement el contingut d’aquestes al.legacions, així com els motius del per què el nostre posicionament en contra de l’emplaçament d’aquest circuit i de les accions que es volen dur a terme, la PLATAFORMA us convoca a la roda de premsa organitzada aquest dimecres 5 d’agost a les 12.30 h a la sala de les columnes de l’Ajunatment de Cardedeu.

Us hi esperem,

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS