La lluita pels drets sexuals i afectius

Publicidad

El divendres 29 de maig es celebrà a l’Ateneu Rebel, en el marc de la campanya de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista&nbsp per a les eleccions europees del 7 de juny, l’acte “Estratégies de lluita contra la Trans-marika-bollo-fòbia”.

El primer en intervenir fou el conegut activista del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i candidat de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista a les properes eleccions europees, Eugeni Rodríguez. L’Eugeni va explicar el perquè d’aquesta paraula (Trans-marika-bollo-fòbia) per definir contra que està lluitant bàsicament l’actual moviment LGT (Lesbià-Gai-Transexual). El fet és que l’apropiació per part del sistema capitalista de la figura del gai, com a home, blanc i de classe mitja o alta, crea la necessitat de subvertir el llenguatge i utilitzar la forma pejorativa “marica” per a definir-se com a subjecte que lluita. El lesbianisme i la transexualitat, tot i que menys, per ser identitats o femenines o indefinides segons la ideologia dominant, també adoptarien aquesta estratègia de subversió conceptual. L’Eugeni considera que la militància en el moviment gai és, com la feminista, transversal, i que per tant no és aliena a les lluites de classe, ni a la lluita per l’alliberament nacional. Per això reivindicà, trenta anys desprès de la seva fundació, el símbol del FAGC, com a organització gai, catalana i de classe treballadora.

A continuació intervingué la Marina Collell, activista transfeminista de Barcelona, que explicà, abastament i amb una gran claredat expositiva, les lluites actuals que lliura el feminisme lèsbic. La Marina manifestà les dificultats de la identitat “bollera” per encaixar, fins i tot, ens els propis moviments emancipadors. Certes actituds heterosexistes dins el moviment feminista, o misògines dins el moviment gai, en són les culpables. Per Marina, el principal problema que pateixen les lesbianes a Catalunya, i al món, és la violència sexual en l’espai públic. Les lesbianes són doblement objecte de la violència sexual, per ser dones i per ser lesbianes, i aquesta es pot manifestar des d’agressions d’homes afectats per la fantasia sexual “heterogarrula” que objectiva les lesbianes com a companyes sexuals en un trio, fins al bulling que pateixen les lesbianes adolescents. És precisament des del món de l’educació que cal intervenir per canviar aquesta situació d’opressió, educant en sexualitat no heteronormativa a mestres i estudiants. En alguns països, a més de la violència física que també es dóna a casa nostra, s’arriba a la violació sistemàtica o l’assassinat de les lesbianes que exterioritzen la seva sexualitat, i per això una demanda política del moviment és la concessió d’asil per aquests motius a les persones que no poden viure al seu país.

Finalment el Miquel Missé, activista trans de Barcelona, ens explicà les principals problemàtiques que afronta el col•lectiu transsexual, transgènere i intersexual. Els darrers avenços legislatius en la matèria són, com en el cas del matrimoni gai, insuficients, doncs parteixen encara de la divisió del món en dos únics sexes i en la patologització de la transexualitat. Així, la invenció de la suposada malaltia anomenada disfòria de gènere per incloure els tractaments de canvi de sexe en la seguretat social està provocant seriosos problemes en les persones afectades. L’objectiu del col•lectiu seria la desaparició de la identitat de gènere en els documents oficials i el tractament no patològic i per la seguretat social de les operacions relatives als canvis en el propi cos.

Desprès de les tres ponències, es van presentar les propostes programàtiques de Revolta Global- Esquerra Anticapitalista en relació a la defensa per la lliure orientació i condició sexual i s’obri un torn de preguntes i intervencions. En el mateix, els assistents agraïren la magnífica explicació dels ponents i es debatí de la necessitat d’unir les lluites contra el capitalisme i l’heteropatriarcat, doncs ambdós eixos formen part del mateix sistema de dominació. Per aconseguir-ho cal, a més de reforçar el moviment LGT, treballar aquests temes dins els col•lectius mixtes i, per què no, impulsar una heterosexualitat també subversiva.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More