La CNT-AIT recolza i es suma a la Vaga General de l’ensenyament públic català el 19 de març

La CNT-AIT recolza i es suma a la Vaga General a l’ensenyament públic, inicialment convocada per altres organitzacions sindicals. El sindicat es posiciona en contra de les polítiques educatives del Departament d’Educació, que en els últims anys no han portat més que precarietat i retrocés, tant en matèria laboral com social.

A la presentació al Parlament d’un projecte de llei d’educació que obvia les propostes de les organitzacions representatives del professorat, al rebuig de part del professorat i altres sectors de la comunitat educativa expressada en les diferents mobilitzacions mantingudes al llarg de l’any passat, s’ha d’afegir la seva incapacitat i negligència a l’hora de resoldre els problemes reals que tenen plantejats avui els centres educatius públics: massificació de les aules, dèficit en les construccions escolars necessàries, professorat insuficient per a l’escolarització actual i futura, organització del tractament de la diversitat, restriccions i arbitrarietats en l’adjudicació de les plantilles, erràtica gestió per part del Departament…

A més, l’aplicació que ja està fent el conseller Maragall d’alguns preceptes continguts en el projecte de llei, quan encara no han estat discutits ni aprovats pel Parlament de Catalunya, reforça encara més aquesta manera gens democràtica de fer política.

&nbsp

Manifestació a les 12h. de Plaça Universitat a Plaça Sant Jaume&nbsp (Barcelona).&nbsp &nbsp
&nbsp
EXIGIM LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER MARAGALL.&nbsp

DIEM UN NO ROTUND A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: &nbsp

1. No volem aquesta llei. &nbsp

2. No a la desregulació horària. No a l’augment de la jornada lectiva.&nbsp

3. No a la disminució de l’oferta pública d’ocupació. Manteniment de l’oferta pactada. Ampliació dels pactes d’estabilitat. &nbsp

4.- Cobriment de totes les substitucions des del primer dia.&nbsp

5.- No a la retallada de plantilles.&nbsp

6. Increment de la construcció de centres públics. No a la massificació.&nbsp

7. No als incompliments del Departament d’Educació.&nbsp

Federació Local de Sindicats CNT-AIT de Terrassa
NOTICIAS ANTICAPITALISTAS