La CGT ante la convocatoria de huelga general

Por CGT Catalunya

España ha dado un salto adelante en su deriva reaccionaria y está poniendo las bases para la normalización del autoritarismo y el ataque directo a los derechos civiles

La CGT de Catalunya davant la convocatòria de vaga general

Avui s’ha conegut la convocatòria de vaga general per al proper dia 8 de novembre per part de la Intersindical-CSC. Davant d’aquesta convocatòria, i tenint en compte el context social i polític que s’està vivint actualment a Catalunya, des del Secretariat Permanent de la CGT volem manifestar el següent:

 No hi ha temps material, atesos els terminis legals, de registrar un preavís per a afegir-se a aquesta data amb una convocatòria pròpia de vaga general per part de la CGT. Igualment, tampoc no tenim el marge de temps suficient per a que la nostra afiliació pugui debatre-ho i pronunciar-se, tot prenent una decisió al respecte. A la nostra organització les decisions es prenen des de la base, de baix a dalt, i de forma assembleària.

 Considerem que la situació actual a Catalunya és molt greu, que l’estat espanyol ha donat un salt endavant en la seva deriva reaccionària, accelerada des de fa massa temps, i que està posant les bases per a la normalització de l’autoritarisme i l’atac directe als drets civils i les llibertats.
Aquesta normalització és inacceptable i ens afecta i afectarà a totes directament o indirectament. Les organitzacions del moviment obrer no podem restar impassibles davant de tot això.

 Cridem al conjunt dels afiliats i afiliades, a totes les seccions sindicals i sindicats de la CGT de Catalunya a reflexionar sobre la gravetat d’aquesta situació i a valorar lliurement, actuant en consciència, la seva participació a la vaga general del proper 8 de novembre.

Aturem la repressió, defensem les llibertats!

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya
3 de novembre de 2017

____________

La CGT ante la convocatoria de huelga general

Hoy se ha conocido la convocatoria de huelga general para el próximo día 8 de noviembre por parte de la Intersindical-CSC. Ante esta convocatoria, y teniendo en cuenta el contexto social y político que se está viviendo actualmente en Cataluña, desde el Secretariado Permanente de la CGT queremos manifestar lo siguiente:

– No hay tiempo material, dados los plazos legales, de registrar un preaviso para añadirse a esta fecha con una convocatoria propia de huelga general por parte de la CGT. Igualmente, tampoco tenemos el margen de tiempo suficiente para que nuestra afiliación pueda debatirlo y pronunciarse, tomando una decisión al respecto. En nuestra organización las decisiones se toman desde la base, de abajo arriba, y de forma asamblearia.

– Consideramos que la situación actual en Cataluña es muy grave, que España ha dado un salto adelante en su deriva reaccionaria, acelerada desde hace demasiado tiempo, y que está poniendo las bases para la normalización del autoritarismo y el ataque directo a los derechos civiles y las libertades. Esta normalización es inaceptable y nos afecta y afectará a todas directa o indirectamente. Las organizaciones del movimiento obrero no podemos permanecer impasibles ante todo esto.

– Llamamos al conjunto de los afiliados y afiliadas, a todas las secciones sindicales y sindicatos de la CGT a reflexionar sobre la gravedad de esta situación ya valorar libremente, actuando en conciencia, su participación en la huelga general del próximo 8 de noviembre .

Paremos la represión, defendamos las libertades!

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
3 de noviembre de 2017

-->

COLABORA CON KAOS