La agresión de 2 mozos a un independentista un 12 de octubre ya tiene fecha de juicio

Publicidad

[Català]

El Jutjat d’Instrucció núm. 19 de Barcelona dóna per tancada la fase d’instrucció. La brutal agressió contra Pau Andalús, independentista que es manifestava el 12 d’octubre del 2012, serà jutjada quatre anys després dels fets: el 17 d’octubre.

 

S’atansa per tant una nova cita clau en el pols mantingut per agents socials i l’administració en relació a la impunitat. Si bé la contundència dels informes i de les imatges demostren amb claredat la contundència i gratuïtat de l’agressió, els precedents, històrics i més recents com els d’Ester Quintana i Juan Andrés Benítez, ens situen necessàriament en un lògic estat d’escepticisme. Dubtem, ho hem fet sempre, de la capacitat de jutges i fiscals de situar-se al costat del feble i vulnerable. De la voluntat de la Generalitat d’atendre aquests casos reals, tangibles, contrastables, per implementar mesures de combat contra la impunitat. I no dubtem sinó constatem, la determinació amb la que el cos policial actua per dificultar per tots els mitjans la resolució justa, ajustada a dret, de tota mena d’abús policial.

 

El policia de les celles a judici

Malgrat tot el sistema repressiu a la nostra contra som davant d’una petita gran victòria. I hi ha tres motius per considerar-la com a tal:

 

Els agressors no hauran quedat del tot impunes. Arribats fins aquí els ha costat un preu, pel moment, si bé baix, però real. Veure’s sotmesos a aquest procés judicial i també a un judici social no els deixa indiferents. Com tampoc els deixa tranquils la possibilitat d’una sentència adversa. De no ser així, l’agent Miguel Ángel Reyes Grados, de grosses celles, no s’hauria presentat a una declaració en seu judicial havent-se les afaitat per evitar ser reconegut com l’agent dels cops al cap d’en Pau.

 

En segon lloc, i malgrat el silenci mediàtic imposat pels principals mitjans de comunicació, obtenim una nova oportunitat per situar, un cop més, la impunitat policial sobre la taula. Aconseguirem que se’n torni a parlar. Generar una confrontació en què una vegada més veurem el Departament d’Interior defensant allò indefensable i les entitats socials de denúncia contra la violència policial proposant mesures concretes, fàcils, assequibles pressupostàriament per eradicar l’abús i la impunitat.

 

I finalment, i del que n’estem més orgulloses, perquè hem vist com aquell qui va ser colpejat de manera brutal, que va quedar impedit de la visió d’un ull durant setmanes, que va veure’s sotmès a la detenció i judici per no haver fet res més que manifestar-se contra el genocidi espanyolista celebrat cada 12 d’octubre, en Pau Andalús, segueix en peu, ferm, valent, actiu i disposat a donar la cara, com un militant més, en la lluita per la llibertat nacional i social del nostre poble.

 

Perquè no tenim por, perquè plantem cara a la impunitat, el 17 d’octubre, ens veiem als jutjats.

Prou abusos policials!

 

Alerta Solidària

 

 

Notícies del cas:

Alerta Solidària, del 13 d’abril de 2016:

http://alerta.cat/index.php/noticies/procediments/1631-dies-comptats-a-la-impunitat-5-anys-de-preso-per-a-dos-mossos-per-ferir-un-independentista

Alerta Solidària, del 8 d’abril de 2015:

http://alerta.cat/index.php/noticies/procediments/1598-a-judici-els-dos-mossos-que-van-deixar-hospitalitzat-un-independentista-el-12-doctubre-del-2012

Alerta Solidària, del 23 de juliol del 2013:

http://www.alerta.cat/index.php/noticies/procediments/1407-segueix-endavant-el-proces-contra-dos-mossos-per-la-lesio-a-pau-andalus

___________________________________

[Castellano]

La agresión de 2 mozos a un independentista un 12 de octubre ya tiene fecha de juicio

El Juzgado de Instrucción núm. 19 de Barcelona da por cerrada la fase de instrucción. La brutal agresión contra Pablo Andaluz, independentista que se manifestaba el 12 de octubre de 2012, será juzgada cuatro años después de los hechos: el 17 de octubre.

Se acerca por tanto una nueva cita clave en el pulso mantenido por agentes sociales y la administración en relación a la impunidad. Si bien la contundencia de los informes y de las imágenes demuestran con claridad la contundencia y gratuidad de la agresión, los precedentes, históricos y más recientes como los de Ester Quintana y Juan Andrés Benítez, nos sitúan necesariamente en un lógico estado de escepticismo . Dudamos, lo hemos hecho siempre, de la capacidad de jueces y fiscales de situarse al lado del débil y vulnerable. De la voluntad de la Generalitat de atender estos casos reales, tangibles, contrastables, para implementar medidas de combate contra la impunidad. Y no dudamos sino constatamos, la determinación con la que el cuerpo policial actúa para dificultar por todos los medios la resolución justa, ajustada a derecho, de todo tipo de abuso policial.

El policía de las cejas a juicio

A pesar de todo el sistema represivo en nuestra contra estamos ante una pequeña gran victoria. Y hay tres motivos para considerarla como tal:

Los agresores no habrán quedado del todo impunes. Llegados hasta aquí les ha costado un precio, por el momento, si bien bajo, pero real. Verse sometidos a este proceso judicial y también a un juicio social no les deja indiferentes. Como tampoco los deja tranquilos la posibilidad de una sentencia adversa. De no ser así, el agente Miguel Ángel Reyes Grados, de gruesas cejas, no se habría presentado una declaración en sede judicial habiéndose las afeitado para evitar ser reconocido como el agente de los golpes en la cabeza de Pau.

En segundo lugar, ya pesar del silencio mediático impuesto por los principales medios de comunicación, obtenemos una nueva oportunidad para situar, una vez más, la impunidad policial sobre la mesa. Conseguiremos que se vuelva a hablar. Generar una confrontación en la que una vez más veremos el Departamento de Interior defendiendo lo indefendible y las entidades sociales de denuncia contra la violencia policial proponiendo medidas concretas, fáciles, asequibles presupuestariamente para erradicar el abuso y la impunidad.

Y finalmente, y de lo que estamos más orgullosas, porque hemos visto como quien fue golpeado de manera brutal, que quedó impedido de la visión de un ojo durante semanas, que se vio sometido a la detención y juicio por no haber hecho nada más que manifestarse contra el genocidio españolista celebrado cada 12 de octubre, Pau Andaluz, sigue en pie, firme, valiente, activo y dispuesto a dar la cara, como un militante más, en la lucha por la libertad nacional y social de nuestro pueblo.

Porque no tenemos miedo, porque hacemos frente a la impunidad, el 17 de octubre, nos vemos en los juzgados.

Basta de abusos policiales!

alerta Solidaria

Alerta Solidaria, del 13 de abril de 2016:
http://alerta.cat/index.php/noticies/procediments/1631-dies-comptats-a-la-impunitat-5-anys-de-preso-per-a-dos-mossos-per-ferir-un-independentista
Alerta Solidaria, del 8 de abril de 2015:
http://alerta.cat/index.php/noticies/procediments/1598-a-judici-els-dos-mossos-que-van-deixar-hospitalitzat-un-independentista-el-12-doctubre-del-2012
Alerta Solidaria, del 23 de julio de 2013:
http://www.alerta.cat/index.php/noticies/procediments/1407-segueix-endavant-el-proces-contra-dos-mossos-per-la-lesio-a-pau-andalus

 

También podría gustarte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More