L’auca del senyor Ernest (Maragall)

El senyor Conseller d'Ensenyament&nbsp i la seva llei privatitzadora&nbsp en clau d'humor.

Mira'l a:

http://www.sindicat.net/p.php?u=http://www.sindicat.net/vaga/auca.pdf

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS