L’Associació Terrassa per la Tercera República organitza una xerrada-col·loqui a càrrec de Santiago Alba Rico

Només una al·lucinació ideològica ha pogut convèncer-nos de què el capitalisme és la via natural, i l'única possible, a la ciutadania general. Precisament el mercat capitalista es concep a si mateix com una suma d'intercanvis aïllats i particulars, les dues característiques que Diderot atribuïa a la relació de vassallatge, i només és capaç d'aprehendre els homes en la seva condició d'aïllament i particularitat. El mercat únicament reconeix simples homes privats que estableixen relacions particulars en un medi social construït de forma històrica a partir de l'espoli desigual. Aquests subjectes ficticis són formalment amos de si mateixos allà o­n de fet només poden “contractar” la seva redomesticació; allà o­n només entren després precisament de renunciar a la ciutadania mateixa i per a negociar la seva condició de súbdits, mitjançant un contracte privat.

El mercat, com la monarquia, generalitza l'ordre domèstic, l'ordre dels domesticats, l'extensió i hegemonia dels vincles “familiars” sense necessitat d'una legitimació exterior sobrenatural o mitològica. En aquest context, la ciutadania o “politeia” es converteix en una combinació de “politesse” i “policia”, és a dir, en un règim de domesticació en què els rics, de manera alternativa i simultània, eduquen i reprimeixen els pobres.

Santiago Alba Rico.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS