L’ADENC envia al nou govern tripartit de la generalitat una anàlisi crítica de l’acord per al pacte de govern

L’ADENC ENVIA AL NOU GOVERN TRIPARTIT DE LA GENERALITAT UNA ANÀLISI CRÍTICA DE L’ACORD PER AL PACTE DE GOVERN

Com altres entitats cíviques i socials, l’ADENC veu amb expectació el canvi polític ocorregut al govern de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, creiem que és positiu i oportú que les entitats cíviques i socials enriqueixin el debat polític amb una anàlisi detallada de l’”Acord per a un govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya”. En particular, la nostra anàlisi es centra en el quart objectiu “Una Nova Política Territorial i Ambiental” pel que fa a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.


Aquesta anàlisi serà enviada en els propers dies als principals responsables del govern tripartit en matèria de política territorial i ambiental (president, conseller en cap, consellers), als secretaris generals dels partits i coalicions participants del pacte (PSC, ERC, ICV i EUiA), així com als màxims responsables d’aquestes matèries dels dos partits a l’oposició, Convergència i Unió i Partit Popular.

VALORACIONS POSITIVES
En línies generals, valorem positivament diversos aspectes de l’acord de govern
. En destacaríem la voluntat de gestionar conjuntament les polítiques ambientals i territorials, entenent que malgrat gestionar-se des de dues conselleries diferents aquest dos àmbits requereixen un discurs polític unificat. L’ADENC també valora positivament el compromís d’enllestir les principals eines de planificació territorial i ambiental amb terminis concrets (abans de l’octubre del 2005), fet que denota una percepció d’urgència que compartim dels problemes ambientals i territorials del país. Altres aspectes positius del document serien: la voluntat d’establir una Llei per a la reducció de residus d’envasos i embalatges i millora de la tria selectiva; l’oposició al Pla Hidrològic Nacional i als transvasaments dels rius Ebre i Roine; la voluntat expressada d’evitar el consum accelerat de territori (valorant per ells mateixos els espais naturals o lliures); la no tramitació de nous camps de golf (almenys durant la revisió del Pla Territorial General de Catalunya); així com d’elaborar un Pla de mobilitat i de foment del transport col·lectiu i de l’ús de la bicicleta; la voluntat de millora dels serveis de la xarxa de trens de rodalies i regionals, amb implementació d’una línia orbital ferroviària entre Vilanova i la Geltrú i Mataró, així com d’impuls al transport ferroviari de mercaderies; de donar un fort impuls a la xarxa comarcal i local de carreteres (malgrat continuar potenciant la xarxa d’autopistes i autovies); i en particular, el fet de no incloure el Quart Cinturó o Autovia Orbital dins del llistat d’autopistes i autovies que proposa l’acord.

ABSÈNCIES DESTACADES I REIVINDICACIONS AL NOU GOVERN
Tanmateix, ens preocupa l’absència de mesures concretes que permetin fer realitat alguns dels grans principis generals exposats. En aquest sentit, l’ADENC veu amb preocupació que l’acord de govern, per a la Regió Metropolitana de Barcelona, només concreta la previsió d'una nova línia de trens per a passatgers (el Segon Cinturó Ferroviari entre Mataró i Vilanova i la Geltrú). En canvi, considerem desproporcionat el llistat de noves carreteres de la xarxa bàsica (autopistes i autovies) per al conjunt del territori català i també a la Regió Metropolitana de Barcelona (desdoblament com a autovies de la N-340 i N-II, Eix Vilanova i la Geltrú-Vilafranca). L’ADENC vol recordar a la societat i al futur govern de la Generalitat que és la manca quilòmetres de via fèrria allò que més ens allunya de les regions més desenvolupades d’Europa, tal i com vam posar de relleu el passat 2 de desembre. Per totes aquestes raons, demanem l’elaboració urgent d’un nou Pla Director d’Infraestructures Ferroviàries per a la Regió Metropolitana de Barcelona, que s'hauria de fixar com a objectiu bàsic el d'establir un servei adequat de ferrocarril per a tots els ciutadans de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb la implementació d'una veritable xarxa ferroviària en aquest àmbit. A tall d'exemple, seria interessant recollir la proposta feta des del món local de recuperar, en forma de tramvia o tren lleuger, l’antiga línia que unia Mollet amb Caldes de Montbui, el Calderí, únic corredor urbà que no disposa de cap sistema ferroviari.


També volem fer un esment específic del punt o­n manifesten la voluntat d’assegurar la comunicació entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental amb el mínim impacte ambiental possible. Cal tenir clar que el mínim impacte ambiental només s’assegura amb el ferrocarril, ja que és l’únic que estalvia gran part dels impactes ambientals indirectes, com l’ocupació irracional del sòl, sovint més perniciosos que els directes. La millora de la carretera C-243 (Terrassa-Martorell), la gratuïtat total del tram Terrassa-Rubí de l’autopista E-9 i l’execució de la connexió de l’A-7 amb la N-II a l’alçada de Martorell garantirien plenament la comunicació entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. En cap cas, acceptem un tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó amb el mínim impacte possible. Per tant, demanem la retirada definitiva del projecte del Quart Cinturó o Autovia Orbital en la seva totalitat.

L’ADENC vol mostrar públicament la seva satisfacció pel reconeixement explícit per part del govern de la Generalitat de la sobre dotació de camps de golf que pateix el nostre país mediterrani, i entén que hi ha un reconeixement implícit al greu error de planificació ambiental estratègica que ha suposat la instalació massiva de camps de golf al país, i especialment el macrocomplexe del camp de golf de Torrebonica i Can Bonvilar. Aquest acord però arriba tard per salvar els camps i boscos de Torrebonica i Can Bonvilar. Demanem però com a mesures mitigadores d’aquest impacte, i dins de la línia dels acords de govern en l’apartat “3d” d’aquest capítol, que s’apliqui amb caràcter prioritari la revisió de la concessió d’aigua vigent a favor del Real Club de Golf del Prat de la depuradora de Rubí-Les Fonts. Demanem també que sigui prioritari l’estudi de delimitació de l’àrea de recàrrega de l’aqüífer de Torrebonica, tot considerant-lo d’especial significació al subministrar aigua a la cinquena ciutat de Catalunya i dins la línia de l’apartat 6è de l’acord de govern d’aquest capítol.


Pel que fa a Política i ordenació territorial, volem recordar al ja actual govern que la Plana del Vallès i el Penedès és l’àmbit més delicat i amenaçat en la funció de connexió biològica a Catalunya. En base a l’apartat Mesures Cautelars (suspensió de llicències i moratòria), demanem l’aplicació de les mesures cautelars dels Plans Territorials Parcials als connectors biològics de la Plana del Vallès-Penedès (Connectors de la Vall del Foix, de l’Anoia, de Rubí –especialment amenaçat pel projecte Abrera-Terrassa del Quart Cinturó-, de la Via Verda St.Llorenç-Collserola, de l’Espai Agroforestal de Llevant de Sabadell, de Gallecs-Gallifa, de Marata-La Roca, del Baix Montseny, així com el connector transversal de tota la zona nord del Vallès). Així com la inclusió dels citats espais de connexió en els Plans que els acords de govern descriuen en l’apartat de mesures complementàries (Pla Territorial Sectorial d’Espais Agraris de Catalunya i Pla Territorial Sectorial dels sistemes de connexió biològica entre espais lliures). També demanem la inclusió de la Plana del Vallès en el futur Pla de Gestió dels Espais no Urbanitzables i de Protecció del Paisatge.

ADENC
El Vallès, 23 de desembre del 2003

Us adjuntem el document (54 k, formar word) sencer de valoració que farem arribar al nou govern i al conjunt de forces polítiques representades al parlament de Catalunya.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS