IV Fòrum contra les violències de gènere

Durant el 20, 21 i 22 de novembre, el IV Fòrum contra les violències de gènere

serà un espai de participació, reflexió i aprenentatge. Un espai per “trencar el silenci”

a través de la participació activa de totes les persones assistents. L’objectiu és generar una reflexió crítica al voltant de diversos espais socialitzadors o expressions culturals,

com poden ser el cinema, la premsa o la música que perpetuen les relacions desiguals i la discriminació vers les dones i, alhora, veure què podem fer i quines eines tenim com a dones i homes per a lluitar contra la violència de gènere.

A qui va adreçat?

A l jovent i adolescents, demostrant-los amb jocs participatius els avantatges d’una societat més solidària i igualitària entre els dos sexes.

A mares, pares i familiars, posant al seu abast informació i mostrant la importància de la prevenció de la violència des de la perspectiva de gènere.

A l teixit associatiu i la ciutadania en general, fent palès que el repte social d’acabar amb la violència és cosa de totes i tots.

PARTICIPA ! FES LA TEVA INSCRIPCIÓ!

Inscripció gratuïta, individual o de col·lectius, a:

Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere · C. Junta de Comerç 17, entl. · 08001 Barcelona – prouviolencia@pangea.org · www.violenciadegenere.org ·

Places limitades

PROGRAMA&nbsp

DIJOUS 20 novembre

15.00 h

Acollida. Credencials.

16.00 h&nbsp – IFORUM INTERNACIONAL

Tres seminaris simultanis:

Debat al voltant de com fer xarxa. Quines xarxes hi ha a nivell

europeu? De quina metodologia ens dotem per treballar en comú?

Quines actuacions podríem desenvolupar al voltant del 25 de

Novembre?

Coordinació: representants de la Marxa mundial de les dones i

representants de la Plataforma unitària contra les violències de

gènere

Debat al voltant de la violència i la interculturalitat.

Experiències d’altres països. Quina situació tenen?

Coordinació: Ibn Batuta i Plataforma unitària contra les violències

de gènere

Debat al voltant del Drets de les dones. Eleccions al parlament

Europeu 2009. Lleis i Recursos que hi ha, propostes per diferents

països i lluites comuns a Europa.

Coordinació: Dones Juristes i Plataforma unitària contra les

violències de gènere

18.15 h

Conclusions i posada en comú dels treballs.

19.15 h

Conferència final de jornada

Violència vers les dones a Europa. Lluites per aconseguir el Dret

a viure lliures de violència. Recursos de que ens dotem.

DIVENDRES 21 NOVEMBRE

10.00 h

Activitat: taller participatiu

L’amor existeix? L’ideal i el concepte d’amor al llarg de la

història. Mites de l’amor romàntic o de patiment. Altres pràctiques

amatòries. (Dos tallers simultanis)

Organitza: El safareig

10.00 h

Activitat: taller dirigit a professors i professores de secundària

Eines per analitzar els missatges socials i la seva relació

amb la violència. Diferents canals de transmissió de valors socials.

Eines per avaluar-los i analitzar els seus continguts. Indicadors de

relacions de parella insanes.

Organitza: Carolina Reig

10.00 h

Activitat: taller

Com tenir bon rotllo en la parella. Mitjançant tècniques de

role playing, analitzarem quin tipus de relacions s’estableixen entre

els joves (rols, patrons de conducta, diàlegs i emocions). Després

veurem quins aspectes es poden millorar per tenir unes relacions

més satisfactòries.

Organitza: Begoña Serra i Joan Bustamante

10.00 h

Activitat: taller

Notícies a cops. Anàlisi de la violència contra les dones en els

informatius, per observar com moltes vegades les notícies que

rebem ens donen una informació superficial, sensacionalista i, en

molts casos, merament quantitativa.

Organitza: Drac Màgic

10.00 h

Activitat: taller

Fotologs: fotos, missatges, “pas effe’s directes”, em dones el

teu messenger? Hi ha històries de violència als fotologs?

Organitza: Nàiades. Associació jove de dones feministes

10.00 h

Activitat: taller

Ones de dona. Aprèn com es realitza un programa de ràdio amb

un punt de vista diferent: el de les dones!

Organitza: Vocalia de la dona de Gràcia/Ràdio Gràcia

10.00 h

Activitat: taller-joc

Estima’t. Saps què és una relació abusiva? Sabries o­n trobar l’ajuda

necessària per sortir-ne? Estima’t i acaba amb la violència.

Organitza: Acció escolta

10.00 h

Activitat: teatre participatiu

L’equilibri entre els sexes: un enteniment mutu. No busquem

conclusions o solucions màgiques, busquem obrir camins. Entra a la

nostra història i transforma-la!

Organitza: Associació teatre pels drets

10.00 h

Activitat: taller

Prevenció de les relacions abusives per a adolescents

i joves. Coneixem els estereotips de gènere, analitzem els tòpics

referents a l’amor, identifiquem els valors i les actituds que

promoguin models de relacions igualitàries…

(Dos tallers simultanis)

Organitza: Espais per la igualtat

10.00 h

Activitat: taller

On era el príncep? Identificació dels primers signes de violència.

Desmitificació de l’amor romàntic. Prevenció i coneixement de

l’existència de la violència dins de l’àmbit de la parella.

Organitza: Dones de vol

10.00 h

Activitat: taller

Cegada de amor. És cert que l’amor és cec? Fes el nostre test de

l’amor i vine a parlar sobre com són el noi i la noia “ideals”. Perquè

això de tenir una relació de parella no sempre és fàcil, oi?

Organitza: Ni bella ni bèstia

10.00 h

Activitat: taller

Prevenir la violència a la parella… jove. Identificarem formes

d’abús que es poden donar a les parelles joves, desvetllarem els

mites que dificulten la seva identificació, i reflexionarem sobre els

elements preventius bàsics.

Organitza: Tamaia, dones contra la violència

10.00 h

Activitat: taller

La violència de gènere a l’àmbit laboral. El cas de

l’assetjament sexual. Donar a conèixer i sensibilitzar a la

joventut de la problemàtica. Donar a conèixer com actuar davant

aquesta situació. Donar a conèixer els drets laborals.

Organitza: Avalot-UGT de Catalunya

10.00 h

Activitat: teatre fòrum

S. O. S. Espectacle interactiu i participatiu o­n el públic deixa de ser

un simple espectador per passar a substituir als actors i ajudar així

a la protagonista a trobar noves formes d’actuar davant la situació

que planteja.

Organitza: Impacta teatre

10.00 h

Activitat: vídeo fòrum

Noves masculinitats: Reflexionant a través dels mitjans

audiovisuals. A través de diferents documents audiovisuals

parlarem del paper de l’home en la societat i especialment en les

relacions afectiu-sexuals. L’objectiu de l’activitat és crear un espai

de reflexió o­n les i els adolescents puguin intercanviar opinions

sobre els comportaments que tradicionalment s’han associat a

la masculinitat i associar aquests comportaments a conductes

violentes i de risc, així com promoure models de masculinitats

igualitaris i basats en l’ús del diàleg i no de la violència i el poder.

Organitza: Homes en diàleg

12.30 h

Lliurament de premis del concurs literari i del concurs lliure.

Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere

17.00 h

Activitat: Taller només per a homes adults

Homes ni violents ni castrats. L’assertivitat masculina.

Prevenció de la violència masculina i assaig d’altres formes

d’expressió dels propis desitjos de forma assertiva però no violenta.

Organitza: Juanjo Compairé del grup Grup Sopa de Hombres.

AHIGE Catalunya

17.00 h

Activitat: teatre

La discapacitat discrimina o sedueix? El fet de ser diferent no

necessàriament ha de provocar rebuig sinó que, pot ser un motiu

de seducció i atracció. Volem posar de manifest tota la violència que

reben les dones amb discapacitat, només pel fet de ser-ho. Per això

volem apropar el públic a nosaltres i anar desfent amb el gaudir i la

rialla els estereotips que hi ha sobre la població de les dones amb

discapacitat i la diversitat.

Organitza: Associació dones no estàndard

19.00 h

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS