Intersindical Valenciana critica l’aprovació del pla d’ajust en el Congrés

Intersindical Valenciana critica l’aprovació del pla d’ajust en el Congrés

Intersindical Valenciana critica durament la convalidació del Reial Decret que arreplega les mesures del pla d’ajust. El Congrés ha aprovat, per un vot, aquesta convalidació que suposa una retallada dels salaris del personal del sector públic per 2010 i 2011, la congelació de les pensions per 2011, la pèrdua de drets en matèria de maternitat, dependència…. És a dir, una retallada dels drets socials i laborals de més de 2.500.000 de persones que treballen en el sector públic i de les prestacions socials que reben milers de persones.

Intersindical Valenciana considera un atac a la negociació col·lectiva i als drets adquirits del personal del sector públic totes aquestes actuacions. No és acceptable, en un estat de dret, que els acords laborals es puguen anular o modificar com ho ha fet el govern espanyol. Per altra part, la Intersindical Valenciana fa responsables d’aquesta nova agressió a tots aquells grups polítics que bé han votat a favor o s’han abstingut en la votació.

Els 2.500.000 de persones que treballen als serveis públics (educació, sanitat, policia, bombers, serveis socials, atenció a la ciutadania, transports públics, administració autonòmica, local, hisenda, seguretat social, brigades forestals…..) han patit, des de fa anys, una política de contenció salarial que ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu de 14,6 punts des de 1991. Ara, se’ns rebaixa una mitjana del 5% els propers set mesos de 2010 i tot l’any 2011. I tot açò, quan la crisi no ha estat generada pels salaris ni del sector privat ni del sector públic sinó per l’especulació, la inversió en capital de risc o per una mala gestió financera dels que, malgrat la crisi, continuen guanyant diners.

A més, aquesta reducció dels salaris en el sector públic afectaran directament al consum. La reducció de la demanda suposarà, sens dubte, una reducció de la producció de les empreses i més atur en el conjunt dels sectors de la producció i en el sector de serveis ja que 2.500.000 de persones i les seues famílies limitaran el seu consum. Totes aquestes mesures també afectaran a la propera negociació salarial en el sector privat que seguirà la tendència del públic. De fet, la CEOE exigeix que les reduccions salarials s’apliquen en la negociació col·lectiva del sector privat.

Davant d’aquest panorama, la Intersindical Valenciana fa una crida a les empleades i empleats públics a participar en totes les mesures de pressió acordades pels sindicats i en la jornada de vaga del proper dia 8 de juny de 2010. També fa una crida al conjunt de la ciutadania per tal que manifeste la seua oposició a totes aquestes mesures participant activament en les accions convocades.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS