Interior entrega al Parlament un informe sobre les bales de goma que no parla del seus efectes

Finalment, aquest informe –de només nou pàgines– que inclou els protocols d’ús o el que en argot policial es coneix com a Procediments Normalitzats de Treball (PNT), ha estat remès als diputats quan només manquen 72 hores perquè finalitzi el termini de presentació de conclusions de la comissió que estudia la perillositat d’aquests projectils, creada arran del cas Ester Quintana. 

En la introducció d’aquest document –datat a 21 d’octubre de 2013– es diu que és la resposta a la sol·licitud parlamentària de data 13 de setembre de 2013. En relació al context del seu ús es recalca que s’ha d’analitzar l’eficàcia del conjunt dels instruments a l’abast dels cossos antiavalots, i no només de les bales de goma, que són l’últim recurs «en un model d’ordre públic fonamentat en la distància i la progressió de la força». En l’apartat sobre la seva eficàcia, però, crida l’atenció que els experts d’Interior no diuen ni una sola paraula en relació als efectes d’aquests projectils, no fan referència a les possibles ferides i no relaten cap dels casos de persones que han perdut un ull. Ni tan sols citen els noms d’Ester Quintana o Nicola Tanno. 

Pel que fa als protocols d’ús, justifiquen la dissolució de concentracions amparant-se en l’article 16.2 de la Llei orgànica 1/1992, sobre la protecció de la seguretat ciutadana, on s’estableix que «Les autoritats competents, per mitjà de les forces i cossos de seguretat, poden dissoldre, de la manera que menys perjudiqui, les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions». Malgrat això, diuen que només es podrà procedir d’aquesta manera en situacions en que les manifestacions siguin «il·lícites de conformitat amb les lleis penals, quan es produeixin alteracions greus de l’ordre públic amb perill per a les persones o els béns, o quan els assistents facin ús d’uniformes paramilitars». 

Més endavant assenyalen que el Director General de la Policia és l’únic amb competències per dissoldre una manifestació i que l’ús de les bales de goma només es farà en situacions excepcionals. És per això que segons els Mossos, «totes i cadascuna de les accions amb escopetes antiavalots han de ser pautades pels comandaments». A la pàgina 5 del document es diu que la Brigada Mòbil, però també les ARRO –extrem mai considerat fins ara–, podran utilitzar les escopetes de bales de goma amb ordre prèvia i expressa dels comandaments i en aquest ordre d’escalabilitat: exhibició amb caràcter dissuasiu, llançament de salves, llançament de bales de goma i llançament tàctic d’artefactes fumífers i lacrimògens.

L’informe desmenteix la distància mínima de 50 metres

Malgrat que sempre s’havia dit que els Mossos no podien disparar bales de goma a una distància inferior als 50 metres, en l’informe remès als parlamentaris es deixa la porta oberta a fer-ho a qualsevol distància. En línies generals es diu que els escopeters han de calcular aquests 50 metres, però en casos «d’agressions greus contra els policies o quan per les circumstàncies concorri perill per la vida o integritat física de les persones», es podran llançar a menys distància i directament «contra els agressors», però incidint contra la part inferior del cos (cuixes i cames). No es concreta que vol dir exactament «perill per la integritat física». 

Es controlaran els sarrons, però no les bales de goma una per una

Pel que fa al control dels projectils es diu que s’efectuarà una revisió dels precintes dels sarrons on es traslladen les bales de goma, a l’inici i a la finalització de cada dispositiu. En cas que el precinte d’un sarró estigui sense obrir no es farà recompte, però si el precinte està trencat es recomptarà les bales que hi falten. Malgrat això no existeix una numeració de les bales una a una, i això pot facilitar que siguin substituïdes per altres projectils similars en cas d’un ús no autoritzat, tal i com tot apunta que va passar durant la vaga general del 14 de novembre de 2012. 

Els disturbis més greus des de la Segona República

Interior, a l’apartat cinquè, fa un repàs de l’us de bales de goma al llarg de la història recent dels Mossos. Detallen que en el transcurs de l’última dècada només s’han fet servir en deu ocasions a la ciutat de Barcelona i en una ocasió a Lloret de Mar. En justifiquen el seu ús durant la vaga general del 29 de març de 2012 perquè –segons ells– es van produir «els disturbis més greus des de la Segona República». 

Els expedients de rescabalament

En la part final del document i com a subterfugi de la paraula víctima empren la referència «expedients de rescabalament». No parlen d’ulls rebentats ni mandíbules destrossades ni greus lesions a la melsa o el tòrax, només fan referència genèrica a lesions i a l’obertura de procediments de reclamació patrimonial. Conclouen que des de l’any 2006 només hi ha cinc procediments oberts, dos d’ells amb indemnitzacions de 60.000 i 1500 euros, respectivament, i altres tres pendents de sentència judicial. Cap referència al cas d’Ester Quintana, Nicola Tanno o als dos casos de pèrdua d’ull el 29 de març de 2012.

Eximeixen de qualsevol responsabilitat als autors materials de les mutilacions

Com a conclusió final del document, els responsables d’Interior asseguren haver detectat un increment del recurs a la jurisdicció penal per part de les víctimes, «potser amb la creença de que les resolucions d’aquesta jurisdicció són més ràpides i més favorables als interessos dels perjudicats». En un rampell de sinceritat, però, assenyalen que «això no és necessàriament així, perquè la via penal necessita sempre un autor últim perfectament identificat..». És precisament aquesta negativa a identificar els escopeters autors dels trets el que més ha indignat a les víctimes i a les organitzacions com Stop Bales de Goma, Ojo con tu ojo o la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i malgrat això Interior ho ratifica en el seu document parlamentari. És per això que finalitzen les conclusions recomanant a les víctimes que la via de reclamació preferent sigui la de la responsabilitat patrimonial objectiva, eximint així de qualsevol pena als autors materials de les mutilacions.

http://directa.cat/noticia/interior-entrega-al-parlament-un-informe-sobre-les-bales-goma-que-no-parla-del-seus-efectes

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS