Homenatge a les víctimes del franquisme soterrades a les fosses comunes del Cementiri de València

En els 70 anys de la repressió franquista

&nbsp Text&nbsp bilingüe

&nbsp Adhesions: forumperlamemoria@nodo50.org

Enguany fa 70 anys de l’entrada de les tropes franquistes a València i de l’inici d’una repressió que va durar anys. Aquesta repressió brutal va provocar molts milers de víctimes directes (assassinats, torturats, repressaliats, exiliats…), així com indirectes en els familiars (empobriment, fam, malalties, morts, marginació social…).
Va ser una repressió tan extensa, en el nombre d’afectats i en el temps de durada, que els seus efectes arriben fins als nostres dies.

Però el més dolorós és que les víctimes i els seus familiars, encara ara, 70 anys després, continuen esperant veritat, justícia i reparació integral. De manera que la ferida seguirà oberta mentre no s’aconseguisca aquesta triple reivindicació.

&nbsp És precisament per això que les organitzacions sotasignants reclamem el reconeixement legal de la mort de les víctimes del franquisme, les quals, encara avui, no estan oficialment inscrites com a difuntes. I exigim la preservació i dignificació de les fosses comunes del Cementeri General de València, com un espai de memòria d’aquella repressió. Perquè el reconeixement legal és el primer pas necessari per al complet coneixement de la tragèdia. I perquè el lloc o­n són soterrades milers d’aquelles víctimes ha de ser un recordatori permanent d’uns fets que no podem oblidar.

&nbsp Aquest homenatge és una mostra de la decidida voluntat que tenim de saber la veritat, de fer justícia i d’aconseguir la reparació de totes i cadascuna de les víctimes de la repressió feixista, dels milers i milers de persones que lluitaren pel progrés i la llibertat.

&nbsp És per això que convoquem totes les persones i organitzacions demòcrates, el diumenge 19 d’abril de 2009, a les 12 hores, al Cementeri General de València.

En los 70 años de la represión franquista

Este año&nbsp se cumple el&nbsp 70 aniversario de la entrada de las tropas franquistas en Valencia y del inicio de una represión que duró años. Esta represión brutal provocó muchos miles de víctimas directas (asesinatos, torturados, represaliados , exiliados…), así como indirectas en los familiares (empobrecimiento, hambre, enfermedades, muertos, marginación social…). Fue una represión tan extensa, en el número de afectados y en el tiempo de duración, que sus efectos llegan hasta los nuestros días.

&nbsp Pero lo más doloroso es que las víctimas y sus familiares, aún ahora, 70 años después, continúan esperando verdad, justicia y reparación integral. De manera que la herida seguirá abierta mientras no se consiga esta triple reivindicación.

&nbsp Es precisamente por eso que las organizaciones abajo firmantes reclamamos el reconocimiento legal de la muerte de las víctimas del franquismo, las cuales, aún hoy, no están oficialmente inscritas como difuntas. Y exigimos la preservación y dignificación de las fosas comunes del Cementerio General de Valencia, como un espacio de memoria de aquella represión. Porque el reconocimiento legal es el primer paso necesario para el completo conocimiento de la tragedia. Y porque el lugar donde están enterradas miles de aquellas víctimas debe ser un recordatorio permanente de unos hechos que no podemos olvidar.

&nbsp Este homenaje es una muestra de la decidida voluntad que tenemos de saber la verdad, de hacer justicia y de conseguir la reparación de todas y cada una de las víctimas de la represión fascista, de los millares y miles de personas que lucharon por el progreso y la libertad.

&nbsp Es por eso que convocamos a todas las personas y organizaciones demócratas, el domingo 19 de abril de 2009, a las 12 horas, en el Cementerio General de Valencia.

&nbsp ENTITATS SIGNANTS: Fòrum per la Memòria del País Valencià, Acció Cultural del País Valencià, Centre Social Terra, Societat Coral El Micalet, Esquerra Anticapitalista, SODEPAU PV, PSAN, Alerta Solidaria, Maulets, Comissió de la Dignitat, Intersindical Valenciana, Coordinadora Antifeixista Intercomarcal, Toni Pastor Borràs, Alfons Llorenç, Bloc de Progrès Jaume I, Entrepobles, CAT,&nbsp Amics de Josep Sunyol, Associació Cultural Memòria i Justícia d’Elx i Comarca, Agrupació local d’Iniciativa per Catalunya-Verds de Sant Feliu de Guíxols, Juan Hernández Jover

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS