Galiza : COMUNISMO E SOBERANÍA

A loita Comunista, dende a perspectiva Leninista, é a loita da liberación económica pero tamén é a loita da liberación dos pobos. Negar isto é negar un dos principios básicos do marxismo leninismo.

&nbsp Sabemos que non existe unha única fórmula para acadar este obxetivo. Mentres uns partidos avogan por una República Galega e Socialista, outros avogan por unha Republica de caracter confederal, ou incluso, federal.&nbsp Con respecto a isto, cabe sinalar que a experiencia soviética fainos recordar que o seu sistema organizativo era simplemente confederal. O Concepto de Republica Confederal recolle ampliamente o dereito de autodeterminación. Unha Republica Confederal ofrecería a nosa nación plena soberanía.&nbsp

A idea dunha República Galega Socialista, e para nós, os marxistas leninistas unha idea un tanto confusa, e incluso, non correcta. Como acadar a nosa independencia dende o leninismo sen respetar aquela idea soviética onde se fomenta a libre adhesión dos pobos?&nbsp

&nbsp Defendamos o comunismo, a soberanía e a idea dunha republica confederal!&nbsp

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS