Galicia: Denuncian una concesión minera sin declaración de impacto ambiental

Colectivos contra la minería destructiva en Galiza señalan la concesión de un proyecto de explotación en el limite de las comarcas do Ribeiro, O Carballiño y Tabeirós libre de evaluación de impacto medioambiental. Advierten del riesgo de contaminación y hundimiento de los terrenos y le piden a la Xunta que rectifique.

La red galega de colectivos en contra da minaría destructiva, ContraMINAcción, alerta de la puesta en marcha de un proyecto de explotación minera en los concellos de Avión y Beariz, en las comarcas do Ribeiro y O Carballiño, que intentan llevar adelante «sin la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental». Según denuncia, los promotores do yacimiento pretenden valerse de la fragmentación artificial del proyecto para sortear el trámite ambiental, ya que de la memoria presentada por la empresa concesionaria se deduce «la intención de ampliar la explotación a lo largo del tiempo», una práctica habitual de las mineras que la Xunta da Galiza viene permitiendo de maneira ilegal, incide ContraMINAcción en un comunicado.

A concesión mineira de explotación do permiso de investigación Alberta I nas proximidades dos lugares de Doade, Acevedo e Rubillón está en fase de tramitación. A empresa descarta a Avaliación de Impacto Ambiental malia que a lei galega exixe este requisito sempre que os proxectos mineiros se atopen a menos dun quilómetro de núcleos urbanos e poidan supoñer un risco para o progresivo afundimento dos terreos.

Advertencias previas

O Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, nun informe sobre o alcance do estudo ambiental dunha solicitude de explotación anterior que comprendía parcialmente o mesmo permiso de investigación xa alertara sobre os riscos de subsidencia pola proximidade de núcleos habitados e da formación de augas ácidas de minas, declarando a necesidade de someter o proxecto ao trámite da avaliación de impacto ambiental e social.

Na mesma liña, a Sociedade Galega de Historia Natural tamén solicitara para esa fase inicial do proxecto, na comarca de Tabeirós, un estudo ambiental que avaliase «con rigor a presenza de elementos radioactivos asociados aos minerais que se pretenden explotar«, unha solicitude que reiteran agora desde ContraMINAcción, «que se estuden os impactos das drenaxes ácidas e da radiación asociada aos minerais explotados, e que se avalíen os riscos de afundimento e se estabelezan as medidas necesarios para evitalos».

Minerais radioactivos 

A rede ContraMINAcción contra a minaría destrutiva na Galiza, mantén que a xefatura da Sección de Avaliación Ambiental «obvia» a presenza de vivendas a menos de 300 metros da zona de explotación e tamén o risco de produción de augas ácidas das minas. «Estas augas potencialmente ácidas», explican, poderían disolver os metais presentes en grandes concentracións -arsénico, cobre, ferro, chumbo e cinc- contaminando as augas«.

O proxecto só contempla a devolución das augas «limpas» ao leito, unha declaración «falaz», aseguran, xa que non chega a estabelecer medidas preventivas «que deberan ser obrigatorias». A posíbel presenza de elementos radioactivos como o rubidio ou o cesio, din; extraídos, triturados, almacenados e suxeitos á disolución e á inxección nos leitos superficiais porían en risco os acuíferos e a poboación da contorna.

 

https://www.nosdiario.gal/articulo/social/denuncian-concesion-mineira-declaracion-ambiental/20200813143754103167.html

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS