(Eusk/Cast) Comunicado del Gaztetxe de Iruña ante el cierre por parte del Ayuntamiento

Publicidad

Iruñako   Alde   Zaharreko   Gaztetxearen   azkeneko   gertakizunen   eta   desalojoaren   harira, prozesuaren arazo teknikoetatik haratago, hurrengo irakurketa politikoa adierazi nahi dugu.  Hasi aurretik, auzokide eta herri mugimenduari Gaztetxearen proiektua bere osotasunean eta nahi moduan   ez   helaraztearen   erantzukizuna   guregain   hartzen   dugu,   bere   funtsa   erregimenaren aldaketa   sakona   auzokide   eta   auzoko   kolektiboekin   batera   sustatzea   izanik.   Egoera   hau, hein batean, negoziazio prozesu luzearen ondorio izan da, azken honetan denbora asko eman du eta  honen   ondorioz   ezin   izan   dugu   proiektuaren   sakontasuna   isladatu.   Izan   ere,   proiektuaren sozializazioari baino negoziazio prozesu horri eta espazioaren otontzeari denbora gehiago eskaini diogu.

Halaber, horregatik eta prozesu honetan zehar sorturiko kontraesan eta gaizki ulertzeen ondorioz, irudi   publiko   manipulatua   eraiki   da   eta   gaztetxearen   asanbladaren   gain   akusazio   interesatuak egin   direla   ulertzen   dugu.   Iruñean,   ustez,   ematen   ari   den   aldaketaren   aurrean  proiektua   sozialki gutxiestea   helburu   izan   duten   hainbat   akusazio   paternalista   eta   iraingarri   eman   dira.   Horren aurrean, negoziaketa prozesuaren baitan exijitzen den ardura politikoaren aurrean erantzukizunen jokatu   dugula   adierazten   dugu.   Nahiz   eta   instituzioarekin   tentsio   uneak   egon   diren,   aldaketa denaren   inguruan   espefera   publikoan   lekzioak   eman   ordez,   horiek   elkarrizketaren   bidez ebaztearen alde jokatu dugu.

Prozesuan  zehar   eman  izan  zitezkeen  akatsen  inguruan  eztabaidatzeko  eta  autokritika  egiteko  ez dugu  inongo  arazorik,   hala   eta  guztiz   ere,   proiektua  bera  arriskua  jartzen   zen  momenturarte   lan egiteko betiereko borondatea izan dugula ziurtatzen dugu. Hortaz,  hainbat komunikabideetan eta sare   sozialetan   argitaratu   dituzten   kontakizun   eta   akusazioak   antzuak   eta   batzuk   zuzenean kaltegarriak   direla   uste   dugu.   Izan   ere,   prozesu   honen   azpian   dagoen   eztabaida   sakona oztopatzen dute: insituzio eta herri mugimenduaren arteko dialektika.

Era   berean,   Udaletxeak   gaztetxea   ixtearen   erabakia   baztertzen   dugu   guztiz,   eta   aldi   berean desalojoa,   gehien   bat   udaletxeak   gardentasuna   eta   zintzotasuna   eskatu   zigunean   duela   gutxi eta hauen erantzuna aurre abisurik gabeko desalojoa izanda. Aldaketaren alderdi batzuen borondatea egon   arren,   interes   alderdikoiak   izan   direla     argi   geratu   da,   batez   ere   GeroaBairen   aldetik, eraikinaren   egonkortasunaren  aitzakipean   proiektua   oztopatzeko   presio  bidea   erabili   du,   dauden arazoei erantzun adoztua heman gabe.

Zentzu   horretan,   eta   Gaztetxeari   buruzko   salaketa   faltsuak   argi   uzteko,   eraikinaren   barruko horma   nagusiak   ez   dira   inola   ere   bota   eta   beti   hartu   dira   beharrezko   neurriak   eraikuntzaren segurtasuna   ikuskapen   teknikoaren   bidez   kontuan   hartuz.   Hortaz,  aho   batez   salatzen   dugu desalojo­erabaki   hau   eta   uste   dugu   kalean   salatzekoak   direla   erabaki   mota   hauek,   arrazoi teknikoen   mozorropean   erabaki   politikoak   baitaude.   Ez   bagara   herri   mugimenduaz   baliatzen eraldaketa   sozialerako   guneak   defenditzeko   eta   aldarrikatzeko,   gune   horien   izaera   edozein delarik ere, nola sortuko dugu aldaketa?

Gaur   egun,   gazteen   eta   herriaren   ahalduntz­prozesu   baten   ondoren   forma   hartzen   ari   zen Gaztetxeko   proiektua   etenik   gelditu   da   eta   horrek   aldaketa   sakonago   baten   oinarri materialak higatzea   dakar.   Prozesu  horien  subjektuari   kritikak  egiteak   eta  sozialki   zilegitasuna  kentzeak ez dio mesede handirik egiten eredu soziopolitiko berri bat sortzearen aldeko borrokari.

Ez   dugu   aldaketa   ulertzen   ekintza   instituzional   soil   moduan,   kalean   ematen   den   borrokaren   etainstituzioetan   ematen   den   borrokaren   arteko   elkarketa   bat   izan   behar   duela   uste   dugu,   herri mugimendua   erdigunean   ezarririk.   Aipatutako   elkarketa   horrek   Herri   mugimenduaren   menpe egon  behar  du,   ez  alderantziz.   Horren  arrazoia  da  instituzioak  ez  direla  erakunde  neutralak;   izan ere,   askoz   zabalagoa   den   marko   politiko   eta   ekonomiko   baten,   sistemaren   eta   harreman   sozial zapaltzaileen parte dira. Azken horiek sortu dituzte aipatutako instituzioak, hain zuzen ere, haien buruak   iraunarazteko.   Horrexegatik,   ibilbide   instituzionala   gainditzen duten   borrokak   eta proiektuak   gaur   egungo   eredua   sakonki   aldatu   ahal   izateko   tresnak   dira   eta,   era   berean,   gure iritziz   garrantzi   handiko   eraldaketa   sozial,   politiko   eta   ekonomikoaren   eragileak   dira.   Hori   da eraldaketa prozesua benetan blindatu dezakeena.

Horregatik   guztiagatik,   aldarrikatu   nahi   dugu   Gaztetxearen   proiektuak   norabide   horixe   duela, aldaketaren   norabidea,   instituzioen   eta   herri   mugimenduen   arteko   dialektika   hermetikoa   ez  den lekua, baizik eta praktikatik eraikitzen den lekua, eta ez zilegitasuna kentzen den lekua. Aldaketa garelako eta ez dugulako borrokan etsiko.

Autogestioa aurrera!

Gaztetxeak defendatu!

————————

Tras   los   sucesos   acontecidos   los   últimos   días   en   lo   referido   al   Gaztetxe   de   Alde   Zaharra   y   su desalojo   queremos   manifestar,   más   allá   de   cuestiones   técnicas   del   proceso,   la   siguiente   lectura política de lo ocurrido.

Vaya   por   delante   que   asumimos   la   responsabilidad   en   lo   que   nos   toca   de   no   haber  podido trasladar en su justa medida a los y las vecinas del barrio y al movimiento popular en su conjunto el proyecto del Gaztetxe en su totalidad,  que no es otro que trabajar  por un cambio profundo del régimen   en  el   que  vivimos   con  aquellas   personas   y  colectivos  del   barrio  que  aboguen  por   ello.

Este hecho viene  producido en parte por el largo proceso de negociaciones en el que nos hemos visto  abocadas,   el   cual   nos  ha  comido  mucha  parte  de  nuestro  tiempo  y  a  raíz  de  ello  no  hemos podido   reflejar   en   toda   su   extensión   el   proyecto   que   teníamos   entre   manos,   dedicando   más tiempo   al   proceso   negociador   y   al   acondicionamiento   del   espacio   que   a   la   socialización   del proyecto político.

Entendemos también que debido a ello y junto a las contradicciones y malentendidos que se han generado   a   lo   largo   de   este   proceso,   se   ha   construido   una   imagen   pública   falseada   y   se   han vertido   una   serie   de   acusaciones   interesadas   sobre   la   asamblea   del   Gaztetxe,   paternalistas   en alguno   casos   e   insultantes   en   otros,   que   han   buscado   deslegitimar   socialmente   el   proyecto   de cara  al  cambio que,  parece,   acontece  en Iruñea.  Ante ello,   manifestamos que hemos  actuado  con la responsabilidad que el momento político exige durante todo el proceso de negociación,  y que, aunque se hayan dado momentos de tensión con las instituciones, hemos intentando solventarlos de manera dialogada y no saltando a la esfera pública para dar lecciones de lo qué es y qué no es cambio.

No  tenemos  ningún  problema  en  discutir  en  lo  que  hemos  podido  errar  y  hacer  autocrítica  sobre este  proceso,   pero  desde  aquí   aseguramos  que  la  voluntad  de  trabajar   ha  sido  la  constante  hasta que nos hemos visto abocadas a una situación de bloqueo,  donde se ponía en peligro el proyecto mismo.   Por   lo   tanto,   creemos   estériles,   cuando   no   directamente   dañinos,   los   relatos   y acusaciones   que  se  han  lanzado  en  redes   sociales   y  medios   de  comunicación   sobre  nosotras,   ya que   no   propician   el   debate   de   calado   que   se   encuentra   bajo   este   proceso:   la   dialéctica   entre  la institución y el movimiento popular.

A   su   vez,   rechazamos   rotundamente   la   decisión   adoptada   por   el   Ayuntamiento   de   cerrar   el Gaztetxe   y   por   tanto,   de   su   desalojo,   máxime   cuando   por   parte   de   este   se   nos   ha   exigido transparencia   y  sinceridad   hace   escasos   días,   actitudes   que   por   su   parte   han   respondido   con   un desalojo  sin  previo  aviso.   Entendemos  que,  a  pesar  de  la  voluntad  política  de  algunos  miembros de  los   partidos   del   cambio,   queda  patente   que  han  primado  intereses   partidistas,   sobre  todo  por parte  de  GeroaBai,   que  bajo  la  excusa  de  la  seguridad  del   inmueble  ha  generado  un  mecanismo de   presión   para   entorpecer   el   proyecto   y   no   dar   una   salida   consensuada   a   los   problemas existentes.

En ese sentido y para dejar claras las falsas acusaciones que se han vertido sobre el Gaztetxe,  en ningún momento se han derribado paredes maestras dentro del edificio y siempre se han tomado las   medidas   necesarias   bajo   supervisión   técnica   propia   de   la   seguridad   del   edificio.   Por   tanto, denunciamos  firmemente  esta  decisión  de  desalojo  y  creemos  que  hay  que  denunciar   en  la  calle este tipo de decisiones que se adoptan disfrazas de razones técnicas cuando lo que subyace detrás son   decisiones   políticas.   Si   nos   nos   valemos   de   la   movilización   popular   para  defender   y reivindicar   espacios   de   transformación   social   sea   cual   sea   el   carácter   de   estos   ¿Como   vamos   a construir  cambio?

A   día   de   hoy,   el   proyecto   del   Gaztetxe   que   empezaba   a   materializarse   tras   un   proceso   de empoderamiento   juvenil   y   popular   ha   quedado   truncado   y   esto   significa   erosionar   las   bases materiales   de   un   cambio   más   profundo.   Verter   críticas   y  deslegitimar   socialmente   el   sujeto   de estos procesos, hace flaco favor a lucha por un cambio de modelo social y político nuevo.

Entendemos   que   el   cambio   no   solo   se   ciñe   a   la   acción   institucional,   sino   que   debe   ser   una combinación   entre  lucha   en  la   institución   y  lucha  en  la  calle,   desde  el   movimiento   popular.   En dicha  combinación,   creemos  que  la  institución  debe  estar   supeditada  al   servicio  del  Movimiento popular   y   no   al   revés.   Decimos   eso   porque   las   instituciones   no   son   un   ente   neutral,   sino   que forman   parte   de  una   carcasa   política   y  económica   mucho  más   grande,   de   un  sistema   y  de  unas relaciones   sociales   opresoras  las  cuales   han  fabricado   dichas   instituciones   para  perpetuarse.   Por lo   tanto,   las   luchas   o   proyectos   que   se   den   superando   el   cauce   institucional   ahondan   en   un cambio   profundo   del   actual   modelo   y   son   también   sujeto,   principal   para   nosotras,   del   cambio político,   social   y   económico.   Es   lo   que   verdaderamente   puede   blindar   un   proceso   de transformación.

Por todo ello,  queremos reivindicar  que el proyecto del Gaztetxe camina en está dirección,  hacia el   cambio,   donde   la   dialéctica   entre   institución   y   movimiento   popular   no   es   algo   estanco   sino algo   que   se   construye   desde   la   práctica   y   no   desde   las   deslegitimación   social.   Porque   somos cambio y no cesaremos esta lucha.

Autogestioa aurrera!

Gaztetxeak defendatu!

http://eh.lahaine.org/eusk-cast-comunicqdo-del-gaztetxe

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More