[Euskal Herriak] Llamamiento a la manifestación contra el TAV y el Capital en Tolosa (Gipuzkoa)

EUSK.

AHTren aurka Hendaian izan ziren 15.000 pertsona ikusi ondoren, munstro honen aurka gaudenak oraindik hamaika garela argi dago, Estatuak eta Kapitalak herria ixilarazteko erabiltzen dituzten arma guztien gainetik (inposaketa, errepresioa, kriminalizazioa, komunikabideen manipulazioa, etab.). Baina ez gara nekatuko, gure herrietan, bailaretan eta mendietan egunerokotasunean autoorganizatuz ekitea errepikatzeaz. Ez dugu manifestazio xinple batean geratzerik nahi, baizik eta eskura ditugun bitarteko guztiekin borrokatuko dugu txikizio hau eta beste hainbat gelditzeko. Aurrera egin behar dugu, hortaz, otsailak 6an beste behin ere, Amalurraren txikitzaile horiei AHTri buruz, haien proiektu desarrollistei buruz, eta haien sistema autoritario eta kapitalistari buruz dugun iritzia adieraztera joan behar dugu. Baina, inoiz, alde batera utzi gabe beste beharrezko borroka modu batzuk (salaketa, informazioa, ekintza zuzena, desobedientzia, etab.).

Orain, Gipuzkoan, beraien onurarako suntsituko dituzten lurren desjabetzak zabalduko diren unean, egoera honi aurre egin behar diegu eta lurren defentsa aurrera eraman, ez jabe batenak edo bestearenak direlako, baizik eta denenak eta inorenak direlako aldi berean. Amalurra ez da ez saldu, ez erosten, eta are gutxiago desjabetu. Eta lurren defentsa aipatzean, benetako DEFENTSAZ ari gara, eta behar bada, eskoltatzera etorriko diren txakurrekin ostiatuko gara.

Azkenik, ohartu gaitezen, desjabetzak zati bat besterik ez direla eta haien diru-gosea ez dela honekin amaitzen. Asko dira amalurra suntsitzen ari diren proiektu desarrollistak, adibidez, Castejon-Gasteiz zeharkatzen duen autopista elektrikoa, eta anitzak dira beraien sistema kapitalista zikina barneratzen duten guneak. Proiektu batengandik edo bestearengandik erasotuak gaudela ohartzen bagara, eta denon etsaiak berdinak direla konturatzean, orduantxe aukera izango dugu indarrak bildu eta hau dena aldatzeko.

autoorganizazioA eta borrokA!!

Amalurraren hiltzaileei kaña!!

Autonomoak 2010eko Otsailean

CAST.

Después de que más de 15.000 personas acudieran a Hendaia a mostrar su rechazo al Tren de Alta Velocidad vemos como todavía somos muchas las que seguimos estando en contra de este monstruo, pese a la imposición y pese a que el Estado y el Capital utilicen todas las armas para acallar al pueblo (represión, criminalización, manipulación de los medios de comunicación, etc.). Pero no nos cansaremos de repetir que hay que continuar, autoorganizarnos y actuar día a día en nuestros pueblos, valles y montes. No queremos quedarnos en una simple manifestación, sino que queremos luchar con todos los medios a nuestro alcance para parar esta destrucción y tantas otras. Debemos seguir adelante, por eso, el día 6 de Febrero tenemos que ir a mostrar una vez mas a estos asesinos de Amalurra que es lo que pensamos de su TAV, sus proyectos desarrollistas y su sistema autoritario y capitalista, pero NUNCA sin dejar de lado otras formas de lucha imprescindibles (denuncia, información, acciones directas, desobediencia, etc.)

Ahora que en Gipuzkoa se van a generalizar las expropiaciones de tierras para destruirlas en SU beneficio, tenemos que hacer frente a la situación e ir a defenderlas, no porque pertenezcan a tal o cual propietario, sino porque nos pertenecen a todos y no pertenecen a nadie a la vez. La Madre Tierra ni se compra ni se vende, y menos aun se expropia. Y cuando hablamos de ir a defenderlas, decimos DEFENDERLAS de verdad, y si hace falta, darnos de ostias con los perros que les vendrán a escoltar.

Por último, tenemos que darnos cuenta que las expropiaciones del TAV son solo una parte, que su avaricia no acaba aquí. Son muchos los proyectos desarrollistas que están destruyendo Amalurra, por ejemplo la línea de alta tensión Castejon-Gasteiz, y son muchas las partes donde penetra su podrido sistema capitalista, como por ejemplo en nuestras cabezas. Si vemos que todos estamos afectados por un proyecto u otro, y vemos que todas tenemos los mismos enemigos, entonces podremos aunar fuerzas y empezar a cambiar todo esto. Pero nos queda mucho trabajo por hacer…

Autoorganización popular!!

Caña a los asesinos de la Madre Tierra!!

Autonomoak Febrero de 2010

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS