(Eusk/Cast) ¡Recordamos a Robespierre! ¡Viva la República Socialista Vasca de Nafarroa!

Robespierre, gogoan zaitugu! Gora Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista!

Abajo en Castellano

ROBESPIERRE, GOGOAN ZAITUGU!

GORA NAFARROAKO EUSKAL ERREPUBLIKA SOZIALISTA!

Espainiako errege emeritoa den Juan Carlos Borboikoaren ezkutuko ihes egite kriminalaren aurrean, HERRITAR BATASUNAk honako hau esan nahi dio Euskal Herri Langileari:

1.- Espainiak Euskal Herria mendez mende su eta gar konkistatu, zatitu, kolonizatu, erdaldundu, esplotatu eta zapaldu izan du. Hasieran, Leoiko erresumak eta Gaztelako konderriak abiatu zuten eraso inperialista kriminal hau, 1054ko irailaren 1ean, Atapuerkako batailan. Laster etengabeko gerra ikaragarri honek mila urte beteko ditu, beraz. HERRITAR BATASUNAko independentista eta sozialista iraultzaileok ez dugu inoiz ahazten egitate historiko determinante hau. Euskal Herria Nazio okupatua da, militarki konkistatua eta Frantzia zein Espainiaren artean zatitua. Biolentziaz. Armen bidez. Euskal Herriak ez zuen independentzia galdu 1512an, non Nafarroaren konkistaren amaiera hasi baitzen, baizik eta ia 500 urte lehenago abiatu zen prozesua. Ez ahantzi!

2.- Espainia ez da nazio bat, porrot egindako Inperio bat baizik. Europa, Afrika, Asia, Ozeania eta Ameriketako gainontzeko nazio zapalduak ahaztu gabe, Iberiar Penintsulako Herri Langile guztien espetxea izan zen, harik eta Portugalek 1640ko abenduaren 1ean Independentzia berreskuratu zuen arte. Espainia oligarkia inperialista baten estatua da, Euskal Herri Langilearen etsaia. Berdin dio Estatu Espainolaren forma politikoa zein den: Inperioa, Monarkia absolutua, Faxismoa, Errepublika burgesa, Diktadura militarra, Monarkia konstituzionala, Herri Errepublika…

3.- Hau esanda, azpimarratu behar dugu 1700az geroztik Espania gobernatzen duen dinastia borboitarraren izaera ustel, kriminal, mafioso eta endakatua. 1589an iritsi ziren borboitarrak Frantziako tronura. 1793ko urtarrilaren 21ean Luis XVI Frantziako errege borboitarra exekutatu zuen Frantses Iraultzak, gillotina erabiliz. Horregatik aldarrikatzen dugu, “Robespierre, gogoan zaitugu!”, iraultzaile frantsesaren omenez. Hori bai, inolaz ere ahantzi eta barkatu gabe Frantses Iraultza xobinista etra inperialistak Euskal Heri Langilearen aurka egindako krimen guztiak. Frantzia ere gure etsaia da, Espainia den bezalaxe. 1848ko Iraultzaren ondorioz abdikatu eta ihes egin zuen Frantziatik azken borboiak. Ironikoki, Nafarroako erregea izan zen lehena, Henrike III. Sozialista proletario iraultzaileok garen heinean, ez dugu erregerik nahi, ez Nafarroan, ez inon. Euskal Herri Langilea da gure aberri eta amerri bakarra. Nafarroako Euskal Errepublika Sozialista, gure helburu taktikoa. Hori lortu arte, borroka etengabea!

4.- Juan Carlos Borboikoa kriminala dela gauza jakina da Euskal Herrian. Betidanik. Francisco Franco diktadore nazional katoliko faxista eta genozidaren oinordekoa. Hamaika mila froga daude, hasi Chavez komandante iraultzaileari esandako “¿Por qué no te callas?” harroputz eta inperialista horretatik, segi Euskal Herria eta gainontzeko Herri Langileen aurka egindako krimen guztiekin, eta bukatu Saudi Arabiarekin duen lotura mafioso eta genozidan, Yemenen egunero ikusten duguna. Baina ez gaitezen oligarkia espainolistaren tranpan eror, bere semea Felipe Borboikoa bere aita bezain kriminala da. Euskal Herriaren etsaiak dira biak, hiltzaileak, okupatzaileak eta torturatzaileak. Euskal Herri Langileak jasaten duen zapalkuntzaren arduradun gorenak dira, Frantziako V. Errepublikaren presidente Emmanuel Macronekin batera. Espainiako Borboi familia osoa espetxeratu eta epaitu behar da, bere krimenengatik. Eta guk Robespierreren soluzioa babesten dugu. Justizia iraultzailea. Argi eta garbi. Noiz lortuko dugu hori? Estatu Espainoleko Herri Langileok matxinatzen garenean. Beraz, irtenbide bakarra, Euskal Iraultza Sozialista egitea da. Gainontzeko guztia, garrantzitsua izanik ere, bigarren mailako kontuak dira.

5.- Fartsa esperpentiko honek argi uzten du, beste behin ere, PSOE-GAL Berrezarkuntza Monarkiko Neofrankistaren zutabe nagusia dela. Eskuin mutur frankista eta faxistak ez dira hain zentralak oligarkiaren sisteman: PP, Ciudadanos, VOX… Sozialdemokrazia espainolista da Neofrankismoaren bihotza. Eta honek agerian uzten du “Gobernu Progresista” babestu zuten indar politiko autonomista sozialdemokrata guztien saldukeria: EHBildu, ERC, BNG… Burgesia basko espainolaren alderdia den PNVren ustelkeria aipatu gabe. Denak pikutara bidali behar ditugu!

Bide bakarra dugu sistema kriminal hau behingoz suntsitzeko, Independentzia, Sozialismoa, Amnistia Osoa, Berreuskalduntzea eta Birbatasun Nazionala eskuratzeko: formazioa, antolakuntza eta borroka, Euskal Iraultza Sozialistaren alde. Klaserik, estaturik eta patriakaturik gabeko Euskal Herri libre eta burujabe helburu. Animo, antolatu eta borrokatu gurekin batera! Aurrera beti!

JOTAKE,

EUSKAL IRAULTZA SOZIALISTAK

IRABAZI ARTE!

Herritar Baasuna

http://www.herritarbatasuna.eus/eu/adierazpenak/749-gora-nafarroako-euskal-errepublika-sozialista

==========================================================================================================

ROBESPIERRE, GOGOAN ZAITUGU!

GORA NAFARROAKO EUSKAL ERREPUBLIKA SOZIALISTA!

Ante la criminal huida en secreto de Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España, HERRITAR BATASUNA quiere manifestarle al Pueblo Trabajador Vasco lo siguiente:

1.- España ha conquistado a sangre y fuego, dividido, colonizado, explotado, oprimido y hecho desaparecer nuestra única lengua nacional, el Euskara, mediante un etnocidio, y todo eso, durante siglos. Al principio, el Reino de León y el Condado de Castilla comenzaron esta criminal agresión imperialista el 1 de septiembre de 1054, en la batalla de Atapuerca. Pronto se cumplirán mil años de esta terrible guerra sin tregua. Las independentistas y socialistas revolucionarias que militamos en HERRITAR BATASUNA no olvidamos nunca este hecho histórico determinante. Euskal Herria es una nación ocupada, conquistada militarmente y dividida entre Francia y España. Euskal Herria no perdió la independencia en 1512, ahí comenzó el fin de la conquista de Nabarra, sino que este proceso empezó casi 500 años antes. ¡No lo olvidemos nunca!

2.- España no es una nación, es un Imperio fracasado. Sin olvidar ni por un instante el resto de naciones y pueblos oprimidos por la Monarquía Española en Europa, África, Asia, Oceanía y América, el Estado Español ha sido una cárcel para todos los Pueblos Trabajadores de la Península Ibérica, hasta que Portugal recuperó su independencia el 1 de diciembre de 1640. España es el estado de una oligarquía imperialista, enemiga del Pueblo Trabajador Vasco. Da lo mismo cual sea la forma política del Estado Español : Imperio, Monarquía absoluta, Fascismo, República burguesa, Dictadura militar, Monarquía constitucional, República popular…

3.- Dicho esto, debemos subrayar el carácter corrupto, criminal, mafioso y degenerado de la dinastía borbónica que gobierna España desde 1700. Los borbones llegaron al trono de Francia en 1589. El 21 de enero de 1793 la Revolución Francesa ejecutó al rey borbón Luis XVI, utilizando la guillotina. Por eso proclamamos, “Robespierre, gogoan zaitugu!”, rindiendo homenaje al revolucionario francés. Eso sí, sin olvidar ni por un solo instante todos los crímenes cometidos contra el Pueblo Trabajador Vasco por la Revolución Francesa chovinista e imperialista. Francia también es nuestra enemiga, como lo es España. Como consecuencia de la Revolución de 1848 abdicó y huyó de Francia el último borbón. Irónicamente, el primero fue el rey de Navarra, Enrique III. En la medida en que somos socialista revolucionarios proletarios, no queremos ningún rey, ni en Nabarra, ni en ningún sitio. Nuestro objetivo táctico es la República Socialista Vasca de Nabarra. ¡No dejaremos de luchar hasta conseguirla!

4.- Que Juan Carlos de Borbón es un criminal es cosa sabida en Euskal Herria. Desde siempre. Es el heredero del dictador fascista nacional-católico y genocida llamado Francisco Franco. Hay cien mil pruebas de sus fechorías, desde aquel “¿Por qué no te callas?” chulesco e imperialista proferido contra el comadante revolucionario Chávez, pasando por todos los crímenes cometidos contra el Pueblo Trabajador Vasco y el resto de Pueblos Trabajadores, y terminando con la conexión mafiosa y genocida que mantiene con Arabia Saudí, como vemos en Yemen todos los días. Pero no caigamos en la trampa de la oligarquía españolista, su hijo Felipe de Borbón es tan criminal como su padre. Los dos son enemigos de Euskal Herria, asesinos, invasores y torturadores. Son los máximos responsables de la opresión que sufre el Pueblo Trabajador Vasco, junto con el presidente de la V. República Francesa, Emmanuel Macron. Hay que detener y encarcelar a toda la familia Borbón por sus crímenes. Y nosotras defendemos la solución de Robespierre. Justicia revolucionaria. Así de claro. ¿Cuándo conseguiremos este objetivo? Cuando los Pueblos Trabajadores del Estado Español nos sublevemos. Por lo tanto, la única salida es hacer la Revolución Socialista Vasca. Todo lo demás, aún siendo importante, es secundario.

5.- Esta farsa esperpéntica deja meridianamente claro, una vez más, que el PSOE-GAL es la columna principal de la Restauración Monáquica Neofranquista. Las extremas derechas franquistas y fascistas no son tan centrales en el sistema de la oligarquía: PP, Ciudadanos, VOX… Es la socialdemocracia españolista el corazón del Neofranquismo. Y esto deja en evidencia la traición de todas las socialdemocracias autonomistas que apoyaron el “Gobierno Progresista” : EHBildu, ERC, BNG… Por no hablar de la corrupción del partido de la burguesía vasco española, el PNV. ¡Tenemos que mandar a todos estos politiquillos a la mierda!

Sólo hay un camino para destruir de una vez este sistema criminal, para conquistar la Independencia y el Socialismo, la Amnistía, la Reunificación Nacional y la Reeuskaldunización: formación, organización y lucha, a favor de la Revolucion Socialista Vasca, con el objetivo de lograr una Euskal Herria libre y soberana, sin clases sociales, ni estado, ni patriarcado. ¡Ánimo, a organizarse y a pelear con nosotras! Aurrera beti!

JOTAKE,

EUSKAL IRAULTZA SOZIALISTAK

IRABAZI ARTE!

Herritar Batasuna

http://www.herritarbatasuna.eus/es/comunicados/750-gora-nafarroako-euskal-errepublika-sozialista-2

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS