Entrevista a la Asociación de trabajadoras del hogar de Navarra

187

Castellano:

Rosa pertenece a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Navarra. Lleva nueve años como empleada del hogar. La crisis del 2008 le pillo separada y con un hijo por aquel entonces menor de edad y compaginando trabajos a tiempo parcial con la prestación del paro. Le ofrecieron trabajar unas horas a la semana como asistenta personal para una señora discapacitada y un año después esa misma persona le ofreció trabajar 30 horas a la semana, dada de alta en la seguridad social. Y visto el panorama laboral dijo que si y hasta hoy.

Nos afirma que se dedica a esto como se podría dedicar a cualquier otro trabajo “porque mi trabajo es tan digno como cualquier otro”. Explica que lo diferente son las condiciones laborales y salariales en comparación con otros trabajos. En la siguiente entrevista nos cuenta la situación laboral de este sector, los cambios que se han dado con la crisis del coronavirus y sus exigencias como colectivo.

El empleo del hogar es un sector de trabajo muy feminizado y la mayoría de las veces muy  precarizado: sin contrato, jornadas parciales… ¿Cuáles son tus condiciones laborales?

El primer año que trabajaba un par de horas al día estaba sin contrato y se me pagaba en mano semanalmente. A partir del segundo año fue cuando me ampliaron mi jornada laboral y me dieron de alta en la seguridad social. Coincidió que era el año 2012 y ya era obligatorio (aunque much@s empleadores se lo pasen por el forro) darnos de alta en la seguridad social, en el régimen especial para las trabajadoras del hogar y cuidados.

Es evidente lo esenciales que son estos trabajos, pero parece que el contexto concreto ha hecho que eso quede más a la vista ¿Cómo han cambiado tu trabajoy condiciones laborales desde que empezó las crisis del coronavirus?

Mi trabajo ha cambiado bastante durante esta pandemia porque trabajo bastante más y con más presión, continuamente hay que desinfectar zonas de la casa donde trabajo. El trato hacia mí es correcto y desde el comienzo de esta crisis me hicieron un certificado por si me para la policía (de momento no me han parado aunque me sienta vigilada).

Tampoco es agradable de camino al trabajo notar la presencia de las diferentes policías, que alguien desde un balcón o ventana te grite…

Sabemos que muchas de vuestras compañeras se han quedado sin trabajo, algunas por  fallecimiento de la persona a la que atendían, otras por que las familias han decidido que por precaución no sigan trabajando. ¿En qué situación se encuentran?

Las hay que sus empleadores les han dicho que se queden en casa y les han pagado y las hay que les han dicho que se queden en casa y no les han pagado. Luego el tema de cuando muere la persona a la que cuidan es de vergüenza pero no solo ahora, sino antes también porque a muchas no les pagan ni finiquitos ni nada.

El 2 de abril el Consejo de Ministros aprobó una ayuda extraordinaria para las empleadas del hogar ¿Cómo valoras esta decisión por parte del gobierno?

Es que de cara a la galería, a la prensa, se aprueba un “subsidio” de un mes equivalente a un ERTE de un mes y a día de hoy sigue sin estar habilitado. Y si algún día se habilita sólo tendrían derecho las que están dadas de alta en la seguridad social.

¿Cuáles son vuestras exigencias como colectivo?

Nuestras reivindicaciones son papeles para todas y que puedan acogerse a ese “subsidio” todas. También exigimos la ratificación del convenio 189 de la OIT, que nos den de alta en el régimen general de la seguridad social porque nosotras no somos menos que el resto de trabajadores ni somos trabajadoras de segunda categoría ni somos  invisibles. Pedimos mismos derechos que el resto de trabajadores. Porque sin nosotras no se mueve el mundo.

Fuente: Itaia.eus

PDF Asociación de Empleadas del Hogar de Navarra ENTREVISTA


Euskera:

ELKARRIZKETA: Nafarroako Etxeko Langileen Elkartea

Rosa Nafarroako Etxeko Langileen Elkarteko kidea da. Bederatzi urte daramatzaetxeko langile gisa. 2008ko krisiak bananduta eta garai hartan adingabea zen semebatekin harrapatu zuen eta lanaldi partzialeko lanak langabeziaren prestazioarekinuztartu beharrean. Astean ordu batzuez lan egitea eskaini zioten, desgaitasuna duenemakume batentzat laguntzaile pertsonal gisa, eta urtebete geroago, pertsona horrekberak astean 30 orduz lan egitea eskaini zion, Gizarte Segurantzan alta emanda. Lan-egoera ikusita, baietz esan zuen, eta gaur arte. Baieztatu digu beste edozein lan eginahalko lukeen bezalaxe lan egiten duela sektore honetan,»nire lana beste edozein lanbezain duina delako». Azaldu duenez, lan- eta soldata-baldintzak dira beste lanbatzuekin alderatuta desberdinak direnak. Hurrengo elkarrizketan, sektore horren lan-egoera, koronabirusaren krisiarekin emandako aldaketak eta kolektibo gisa dituzteneskakizunak azaldu dizkigu.

Etxeko enplegua lan-sektore oso feminizatua da, eta gehienetan osoprekarizatua: kontraturik gabe, lanaldi partzialak… Zein dira zure lan-baldintzak?

Egunean ordu pare bat lan egiten nuen lehen urtean, kontraturik gabe nengoen etaastero eskura ordaintzen zitzaidan. Bigarren urtetik aurrera luzatu zidaten lanaldia, etaGizarte Segurantzan alta eman zidaten. Bat etorri zen 2012. urtea zela eta jadaderrigorrezkoa zela (enplegatzaileek forrutik pasa arren) Gizarte Segurantzan altaematea, etxeko eta zaintzako langileentzako erregimen berezian.

Argi dago lan horiek funtsezkoak direla, baina badirudi testuinguru zehatzarenondorioz ikusgarriago bilakatu direla. Nola aldatu dira zure lana eta lan-baldintzak koronabirusaren krisia hasi zenetik?

Nire lana dezente aldatu dapandemia honetan, lan gehiago eta presio handiagoarekin egiten dudalako lan,etengabe desinfektatu behar dira lan egiten dudan etxeko eremuak. Nirekiko tratuazuzena da, eta krisi honen hasieratik ziurtagiri bat egin zidaten poliziak gelditzenbaninduen erakusteko (oraingoz ez naute gelditu, nahiz eta zelatatua sentitzennaizen). Lanerako bidean ere ez da atsegina polizia ezberdinen presentzia nabaritzea,balkoi edo leiho batetik norbaitek oihu egitea.

Badakigu zuen lankide asko lanik gabe geratu direla, batzuk zaintzen ari zirenpertsona hil delako, beste batzuk familiek badaezpada lanean ez jarraitzeaerabaki dutelako. Zer egoeratan daude?

Badira beren enplegatzaileek etxeangeratzeko esan dietenak eta ordaindu dietenak, eta badira etxean geratzeko esandietenak eta ordaindu ez dietenak. Gero, zaintzen duten pertsona hiltzen deneko gaialotsagarria da, baina ez orain bakarrik, baizik eta lehen ere bai, askori ez baitiote ezkitapenik ez ezer ordaintzen.

Apirilaren 2an, Ministroen Kontseiluak aparteko diru-laguntza bat onartu zuenetxeko langileentzat. Nola baloratzen duzu gobernuak hartutako erabaki hori?

Prentsan hilabeteko ERTE baten baliokidea den hilabeteko “diru-laguntza” batonartzen da eta egun oraindik ez dute bideratu. Eta egunen batean ematen badute,soilik Gizarte Segurantzan alta emanda daudenek edukiko lukete eskubidea.

Zein dira kolektibo gisa dituzuen exijentziak?

Gure aldarrikapenak guztiontzakopaperak, eta guztiek «diru-laguntza» hori eduki ahal izatea dira. Halaber, NazioartekoLan Erakundeak osaturiko 189. hitzarmena berrestea eskatzen dugu, GizarteSegurantzako erregimen orokorrean alta eman diezaguten; izan ere, gu ez garagainerako langileak baino gutxiago, ez gara bigarren kategoriako langileak eta ez garaikusezinak. Gainerako langileen eskubide berberak eskatzen ditugu. Gu gabe ezdelako mundua mugitzen.

Iturria: Itaia.eus

PDF Nafarroako Etxeko Langileen Elkartea ELKARRIZKETA