Encuentros 13 de junio: Construyendo la alternativa que necesita Euskal Herria entre todos y todas

HERRIAabian!, Plataforma en favor del cambio social en Euskal Herria, se puso en marcha hace algo más de tres meses. Esta iniciativa aglutina a diferentes sectores (mujeres, jóvenes, estudiantes, nekazaris, transportistas autónomos, sindicalistas, personas paradas, migrantes, pensionistas…) que hoy en día viven de una manera precaria y que se han juntado en torno a dos objetivos mínimos:

1.Hacer frente a la ofensiva del capitalismo y la actual crisis y exigir un cambio profundo del actual modelo socioeconómico.

2.Exigir los instrumentos necesarios para que Euskal Herria pueda llevar a cabo ese cambio. En este sentido, pretendemos habilitar un espacio de encuentro en el que los diferentes sectores precarizados por el actual modelo socioeconómico comiencen a diseñar y a acordar una alternativa desde Euskal Herria y para Euskal Herria.

En cuanto al primer objetivo, el de dar una respuesta frente al ataque del capitalismo, en el último medio año hemos asistido a un reactivar de las luchas de la clase trabajadora que invitan al optimismo: decenas de movilizaciones contra los EREs y despidos, contra los accidentes laborales, por el derecho a la vivienda, por los derechos de las mujeres, por los derechos de las personas pensionistas, por los derechos de las personas migrantes, iniciativas vecinales, contra la imposición de grandes infraestructuras, movilizaciones masivas el 3 de marzo, el 8 de marzo y el 1 de mayo, las movilizaciones por el cambio social de finales de marzo, y las tres exitosas huelgas generales que se han desarrollado en Euskal Herria (dos en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa; y una en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia). Así las cosas, podemos decir que este pueblo se ha puesto en marcha hacia el cambio social que necesita a través de la acumulación de fuerzas entre todos los sectores precarizados por el actual modelo económico.

&nbsp

Acordar un diagnóstico para poner las bases de una alternativa. 13 de junio Encuentros

En cuanto al segundo objetivo, el de ir confeccionando la alternativa que necesita este pueblo, creemos que es el momento de que quienes día a día sacamos adelante este país nos juntemos para consensuar un diagnóstico común sobre la actual situación que nos ayude a empezar a construir desde la base el cambio social y la alternativa que necesita Euskal Herria. Recogiendo una de las conclusiones del último Foro Social Mundial creemos que la mejor aportación que podemos hacer a la liberación de la humanidad es articular una estrategia propia desde Euskal Herria para hacerle frente al capitalismo globalizado.

Es por ello que hemos organizado unos Encuentros para el próximo día 13 de junio en Bilbo con el objetivo de acordar un diagnóstico común. La cita tendrá lugar en la Ikastola Karmelo del barrio bilbaino de Santutxu en la calle Solokoetxe y se prolongará desde las 10.00 hasta las 14.00 horas. Durante las dos últimas semanas hemos abierto un proceso participativo en el que se han recabado aportaciones al borrador del diagnóstico desde diferentes sectores. Las numerosas aportaciones recibidas nos reafirman en la convicción de que otro mundo es posible y que otra Euskal Herria es necesaria.

HERRIAabian! Euskal Herrian eraldaketa sozialaren aldeko Plataforma duela hiru hilabete martxan jarri zen. Egitasmo honek gaur egun egoera prekario bat bizi duten sektore ezberdinak (emakumezkoak, gazteria, ikasleak, nekazariak, garraiolari autonomoak, sindikalistak, langabetuak, migratzaileak, pentsionistak…) bildu izan ditu bi gutxieneko helburuen inguruan:

1.Kapitalismoaren ofentsibari eta gaur egun indarrean dagoen krisiari aurre egin, eta gaur egun indarrean dagoen eredu ekonomikoaren aldaketa sakonak galdegin.

2.Euskal Herriak aldaketa hori aurrera eraman ahal izateko behar dituen tresnak exijitu. Zentzu honetan, gaur egun indarrean dagoen eredu ekonomikoak prekarizatzen dituen sektore ezberdinek Euskal Herritik eta Euskal Herrirako alternatiba bat adosten eta disenaitzen hasteko elkarlanerako esparru bat eskaini nahi dugu.

Lehenengo helburuari dagokionez, kapitalismoari aurre egitearena alegia, azken urte erdian baikorrak izateko urratsak eman direla esan behar dugu, langileriaren borroka suspertu baita: ERE eta kaleratzeen aurkako mobilizazio ugari, lan istripuen aurka, etxebizitza eskubidearen alde, emakumeen eskubideen alde, pentsiodunen alde, migratzaileen alde, auzo elkarteen ekimenak, azpiegitura handien aurka, martxoaren 3an, 8an eta maiatzaren 1ean mobilizazio jendetsuak, martxoaren bukaerako mobilizazioak eraldaketa sozialaren alde eta burututako 3 greba orokorrak (bi Laprdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoan eta bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan). Gauzak horrela, herri honek beharrezkoa duen eredu aldaketa lortzeko abian jarri dela esan dezakegu, horretarako oraingo eredu ekonomikoak baztertu dituen talde guztien indar metaketaz baliatuz.

Diagnosi bat hitzartu alternatiba baten oinarria izan dadin. Ekainaren 13an Topaketa

Bigarren helburuari dagokionez, herri honek behar duen alternatiba garatzen joatearena alegia, uste dugu une aproposa dela egunez egun herri hau aurrera ateratzen dugunok elkartzeko eta gaur egungo egoerari buruzko diagnostikoa adosteko, horren laguntzaz Euskal Herriak behar duen eraldaketa eta eredu berria eraikitzen hasteko. Azken Munduko Foro Sozialean o­ndorioztatutako puntu bat lerrotara ekarriz, munduko jendartea kapitalismo globalizatzailearen hatzaparretatik askatzeko egin dezakegun ekarpenik o­nena Euskal Herritik bertatik horri aurre egiteko estrategia bat garatzea da.

Horregatik hain zuzen ere antolatu dugu Topaketa datorren ekainaren 13an Bilbon, guztion artean diagnostiko bat adosteko. Hitzordua Karmelo Ikastolan, Bilboko Santutxu auzoko Solokoetxe 17 kalean goizeko 10etatik aurrera izango da eta 14.00ak arte luzatuko da. Azkenengo bi asteetan partehartze prozesu bat ireki izan dugu eta sektore zein eragile ezberdinetatik diagnostikoaren ziriborroari ekarpenak egin zaizkio. Jasotako ekarpen kopuru handiak baieztatzen digu beste mundu bat posiblea dela eta beste Euskal Herria bat beharrezkoa dugula.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS